Verzet tegen plannen letteren

Medewerkers van de Faculteit der Letteren komen in opstand tegen plannen om opleidingen te clusteren. De plannen worden te snel ingevoerd, zijn niet goed onderbouwd en zorgen ze voor meer werkdruk en bureaucratie, vinden ze.
Door Peter Keizer

Twee groepen medewerkers hebben elk een brief naar de faculteitsraad en het faculteitsbestuur gestuurd, waarin ze aangeven niet achter de plannen te staan. Zo’n 65 personeelsleden hebben de brieven ondertekend. Ze vinden de clustering van opleidingen ‘buitengewoon onwenselijk’, schrijven ze. ‘De maat is vol voor veel mensen’, zegt een ondertekenaar van een van de brieven, die niet met zijn naam genoemd wil worden.

De clusterindeling is onderdeel van een nieuw pakket aan maatregelen dat vorig jaar zomer werd aangekondigd door het faculteitsbestuur. Opleidingen zijn straks geen eilandjes meer, maar gaan samen in een groep. Deze zogeheten clusters krijgen een eigen, beperkter, budget.

Het bestuur stelt vijf clusters voor die vanaf september moeten worden ingevoerd. Elke groep bestaat uit bacheloropleidingen, masteropleidingen, een educatieve master en een researchmaster. De afdelingsbesturen worden in de plannen vervangen door overkoepelende clusterbesturen en clustercoördinatoren. Verder komt er een extra bestuurslaag: de Directors of Studies. Zij zijn verantwoordelijk voor een of meer samenhangende programma’s binnen een cluster.

Onvrede

De plannen werden eerder aangekondigd als bezuinigingsmaatregel. Tijdens informatiebijeenkomsten in maart werden de financiële problemen volgens de medewerkers echter niet meer als reden genoemd. De clustering zou nu vooral bedoeld zijn om de letterenfaculteit duurzamer, flexibeler en competitiever te maken.

De bezorgde medewerkers vinden echter dat niet duidelijk is gemaakt hoe clustervorming die doelen kan realiseren. ‘Laat staan waarom het dit doel beter kan realiseren dan andere organisatievormen’, schrijven ze.

Ook is volgens de personeelsleden niet duidelijk hoe de operatie wordt betaald, ontbreekt onderzoek naar de effecten van clustering en is er binnen de faculteit nooit een brede discussie gevoerd over de herstructurering van de organisatie.

‘Er heerst grote onvrede over de top-down manier van besturen’, zegt de ondertekenaar. ‘Top-down bestuur is niet erg als de faculteitsbestuurders gezag hebben en kundig zijn. Maar bij veel medewerkers heerst het gevoel dat de mensen aan de top niet gekwalificeerd zijn.’

Een van de medewerkers achter de tweede brief wil niet reageren. ‘Op dit moment willen we nog niet naar buiten treden, het is een interne kwestie. We willen eerst weten wat het faculteitsbestuur (met de brief, red.) doet.’

Werkdruk

Universiteitsraadslid en bijzonder hoogleraar eigentijdse geschiedenis Antoon de Baets zegt erg ongerust te zijn over de facultaire plannen. Hij vroeg het universiteitsbestuur drie maanden geleden in te grijpen, maar dat zag geen reden om actie te ondernemen. ‘Ik steun de protesten en ik zal zeker nog aandacht voor de plannen vragen in de universiteitsraad, mocht zich een geschikte gelegenheid voordoen’, zegt hij.

De Baets stuurde een e-mail aan de faculteitsraad en het faculteitsbestuur, waarin hij de plannen ‘iconoclastisch’ noemt. ‘Met al zijn nieuwe gremia zal het plan leiden tot meer bureaucratie, niet minder; tot meer werkdruk, niet minder. Tien jaar geleden werd het UMCG geclusterd, vandaag wordt het ont-clusterd om precies die reden’, zo schreef hij.

De Baets wil dat het bestuur het clusterplan intrekt. ‘Het cluster waarin ik terecht kom, telt veertien opleidingen. Dat wordt een regelrechte ramp. Er is geen evenwicht tussen de vijf clusters; dat is unfair.’

Faculteitsbestuurder Gerry Wakker wil op dit moment nog niet reageren. Zij wil de kwestie eerst met collega’s bespreken. Faculteitsraadsvoorzitter Hans Jansen was nog niet bereikbaar voor commentaar.

De nieuwe clusterindeling wordt vanaf september ingevoerd.

De begroting van letteren. De faculteit schiet de komende jaren flink in de min. Een efficiëntere organisatie moet ervoor zorgen dat minder personeel nodig is, zodat de faculteit in 2020 weer in de plus komt.

Update:
‘De faculteitsraad heeft van veel kanten in de faculteit reacties op de plannen ontvangen en oriënteert zich momenteel op de implicaties en mogelijke alternatieven’, reageert faculteitsraadsvoorzitter Hans Jansen. ‘In de vergaderronde van 21 en 28 april zal dit onderwerp uitgebreid aan de orde komen en zullen wij een eerste reactie formuleren. Dat wordt nog best lastig omdat er grote verschillen zijn tussen de beoogde clusters en dus ook de gevoelens daarover. Maar de raad neemt zijn rol hierin serieus en zal dat ook blijven doen.’

Update 2:
Decaan Gerry Wakker: ‘De reacties zijn deels informatief vragend, deels kritisch. Het faculteitsbestuur bestudeert de brieven op dit moment met het als doel sommige punten te verwerken in de definitieve notitie, andere punten in gesprek of op papier te beantwoorden. Uiteraard zal er ook een bespreking met de faculteitsraad volgen, later in april.’

Volgens Wakker zal het budget van de clusters niet beperkter zijn, zoals in het artikel staat. ‘Het budget blijft bij de start gelijk’, reageert ze.

Engels

Abonneer
Laat het weten als er

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties