Privacy en de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. UKrant hechtte natuurlijk ook in het verleden aan uw privacy. Maar de AVG betekent dat wij nog zorgvuldiger moeten omgaan met privacygevoelige gegevens. Lees hier meer.

Engels