Protocol Correcties en Aanvullingen

UKrant heeft een Protocol Correcties en Aanvullingen: hoe gaan wij om met correcties, wijzigingen of aanvullingen? Dit protocol kun je hier als pdf-bestand downloaden en/of inzien.

Engels