RUG mag expert sociale veiligheid Susanne Täuber ontslaan, protest op Broerplein (UPDATE)

De RUG mag expert sociale veiligheid Susanne Täuber ontslaan. Dat maakte ze woensdagmiddag zelf bekend tijdens een protestbijeenkomst die onder meer in het teken stond van haar conflict met de uni.

Enkele weken geleden diende een rechtszaak over de kwestie. Woensdag werd het vonnis van de rechter bekend. Täuber stelt dat het een signaal is van de universiteit naar de academische gemeenschap over wat er kan gebeuren als je je mond opentrekt.

In haar speech op de trappen van het Academiegebouw spoorde ze de honderden demonstranten (studenten en medewerkers van de RUG) aan om door te gaan met hun strijd tegen intimidatie en sociale onveiligheid. ‘Dit is een hordenloop.’

Susanne Täuber spreekt medewerkers en studenten van de RUG toe vanaf het bordes van het Academiegebouw. Foto: Zuzana Ľudviková

‘Het gaat niet eens om mij’, zegt ze in een eerste reactie. ‘Ik vind het erger voor al die mensen die hier staan. Voor mijn studenten.’ Dat ze ontslagen is op Internationale Vrouwendag, noemt ze ironisch. ‘Dat geloof je toch niet?’

AmINext?

Ook op Twitter wordt al enkele dagen geprotesteerd. Staf en studenten van de RUG delen hun zorg met de hashtag #AmINext? De staking van studenten woensdag op Internationale Vrouwendag staat eveneens mede in het teken van de kwestie-Täuber.

De universiteit wil niet reageren op het vonnis. ‘Wij hebben ook gehoord dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt’, zegt woordvoerder Anja Hulshof van de RUG. ‘De uitspraak zelf hebben we nog niet gelezen.’

Ze wil verder niets zeggen over de kwestie. ‘De rechter heeft uitspraak gedaan en wij gaan niet inhoudelijk reageren op persoonlijke zaken.’

Verstoorde werkrelatie

De RUG wil Täuber ontslaan vanwege een verstoorde werkrelatie en stelt dat de expert sociale veiligheid moeilijk is om mee te werken.

Täuber beweert op haar beurt dat ze gediscrimineerd werd bij promoties en dat de Faculteit Economie en Bedrijfskunde haar het zwijgen op wil leggen, na enkele kritische publicaties. Zij onthulde eerder bijvoorbeeld hoe het Rosalind Franklinprogramma van de RUG – dat de positie van vrouwen aan de RUG moet bevorderen – juist tegen vrouwen kan werken.

Solidair

Hoogleraar bacteriële celbiologie Dirk-Jan Scheffers van de Faculty of Science and Engineering is ‘solidair met Susanne’, zegt hij op Twitter. ‘Ik ken Susanne Täuber als een hardwerkende en toegewijde collega vanuit mijn werk in de universiteitsraad.’

‘Moet ik bang zijn mijn baan te verliezen, omdat ik me uitspreek tegen discriminatie, aanranding en ongepast gedrag?’ vraagt Leonie de Jonge zich af, die bij de letterenfaculteit onderzoek doet naar extreemrechts.  

Campus Fryslân-onderzoeker Efe Cengiz stelt dat de RUG een probleem heeft met grensoverschrijdend gedrag. ‘Iemand zal de volgende zijn’, waarschuwt hij. ‘Wie zorgt voor ons, als we niet voor elkaar zorgen?’

Steven Arisz van de Universiteit van Amsterdam wijst erop dat het rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over sociale veiligheid universiteiten aanraadt om wetenschappers in te zetten met inhoudelijke expertise over het onderwerp.

‘Als iemand dat heeft is het Susanne Täuber wel en alleen al daarom mag je verwachten dat de RUG haar niet aan de kant zet’, schrijft hij op Twitter.

Lees ook:

English

25 REACTIES

  • Wauw! Erg bedankt! De rechtbank heeft echt grondig onderzoek gedaan naar de kwestie! Dus eigenlijk begonnen de problemen jaren voor het artikel, toen deze persoon verschillende keren te horen kreeg dat ze de kwaliteit en kwantiteit van haar onderzoek moest verbeteren!! En toen klaagde ze zelfs dat een andere vrouwelijke collega eerder was gepromoveerd dan zij!! Aardige meid… Ik hoop dat de sappige juridische kosten die ze nu zal moeten betalen haar zullen helpen herinneren voordat ze nog een keer chaos veroorzaakte voor professionele jaloezie.

   • Mee eens. Het blijkt een gevalletje “Toxic Tauber”. Eens zien of we excuses gaan zien van collega’s en hoogleraren van andere universiteiten die toch echt zeker wisten dat het hier zou gaan om discriminatie en slecht werkgeverschap, gebaseerd op hun eigen vooringenomenheid en zonder enige kennis van de feiten.

    • De rechter legt de schuld toch echt voornamelijk bij de RuG neer. Dus de conclusie “toxic Tauber” lijkt mij misplaatst.

     • Dat doet de rechter dus niet, en Tauber is in het ongelijk gesteld, voor de goede orde.. Je had kunnen lezen dat “Toxic Tauber” met letterlijk iedereen in de vakgroep bonje had, en vele andere interessante feiten. Deze feiten staan ook haaks op wat CheapGOAT en anderen nu al wekenlang op lasterlijke wijze beweren in diverse artikelen; dat Tauber werd gediscrimineerd en haar academische vrijheid werd ingeperkt. Niet was, en is, minder waar. Dat haar leidinggevenden fouten hebben gemaakt is nogal evident; waar twee vechten hebben twee schuld (en niemand is zonder fouten). Dat staat echter niet gelijk aan voornamelijk de schuld leggen bij diegenen. Maar goed, wellicht is het lezen van een rechterlijke uitspraak nieuw voor je.

 1. Ik ken de ins-and-outs van deze zaak niet, weet alleen wat er in de kranten staat. Wat ik uit ervaring wel weet is dit. Als het aankomt op een publieke confrontatie heeft de werkgever, in dit geval de RUG, te kampen met een aanzienlijk nadeel. De werkgever mag namelijk omwille van de privacy van de werknemer nauwelijks details van de zaak met het publiek delen. De werknemer daarentegen mag nagenoeg alles. Die asymmetrie maakt dat het publiek gemakkelijk een vertekend beeld van de kwestie krijgt. Als het dan gaat om docenten of medewerkers die overigens hun werk goed doen en goed liggen bij bepaalde studenten en collega’s, ontstaat er algauw de indruk dat een weerloze medewerker door een “grote boze werkgever” vermorzeld wordt. Ik zou in dit geval dan ook varen op het oordeel van de rechter. Dat Suzanne Täuber hier beschadigd uitkomt is hoe dan ook betreurenswaardig.

  • Jake, onbegrijpelijk dat je zoiets schrijft. Organisaties zoals de RUG die betaald worden met belastinggeld moeten zich publiek verantwoorden voor hun daden. Dat is geen nadeel dat is een voorwaarde van hun bestaan. De hoorzitting was openbaar, en daar heeft de RUG veel details over de zaak gedeeld met de rechter en met het publiek. Nu is de uitspraak openbaar, en ondanks anonimisering weet iedereen wie de spelers zijn. Hoezo privacy? Ik kan niet zeggen dat Täuber weerloos is, maar Täuber heeft wel de afgelopen jaren zelf haar advocaten moeten betalen terwijl de groep professoren waartegen ze zich moest verdedigen gratis de HR juristen van de RUG heeft gebruikt. Een strijd van meer tegen 1, waar de groep ook nog eens alle resources gratis aangereikt krijgt, en zo te lezen is het oordeel van de rechter (lees 5.13 in het oordeel) dat haar leidinggevende een “doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de ernstig verstoorde arbeidsverhouding”.

   • Nee, dat klopt niet. De RUG hoeft zich niet publiekelijk te verantwoorden voor het handelen van leidinggevenden in hun relaties met medewerkers; het moet niet gekker worden. Ook is er geen rechtszaak gevoerd tussen individuele hoogleraren (van wie de rechtsbijstand dan volgens jou door de RUG bekostigd zou zijn) en Taüber (die alles zelf moet betalen). De zaak is gevoerd tussen de RUG als werkgever en Taüber als werknemer. Getuige het feitenrelaas en de overwegingen van de rechter heeft de RUG gedaan wat van haar verwacht mag worden als “goed werkgever” (er is zelfs een voorstel gedaan met betrekking tot de door Taüber gemaakte juridische kosten, als ik het goed heb). Dat individuele leidinggevenden fouten hebben gemaakt is evident. Maar uit het feitenrelaas blijkt ook dat betreffende leidinggevende bepaalde fouten (de e-mail aan de vakgroep) heeft proberen recht te zetten. Taüber, daarentegen, heeft zich (volgens hetzelfde feitenrelaas) voortdurend halsstarrig opgesteld. Zij heeft ook de publiciteit gezocht (om op mijn eerdere punt terug te komen) en dat is een strategie die de RUG als “goed werkgever” niet ter beschikking staat. Dat is de asymmetrie waarop ik wees en het verloop van deze kwestie laat zich hoe beschadigend dat heeft uitgepakt. Er ontstaat dan heel gemakkelijk een vertekend beeld en dat was het punt dat ik probeerde te maken. Het feit dat jij de zaak percipieert als een conflict tussen Taüber en een “groep professoren” spreekt wat dat betreft boekdelen.

 2. I saw today brave people taking the stage. Students as well as staff members. All of them standing in front of a crowd telling about horrifying experiences and painting a gruesome reality: of rape, harassment, bullying, discrimination, all happening at the University of Groningen. I saw brave ‘Alice’ sharing an excruciating story of sexual abuse, I saw Susanne Täuber as a powerful leader who – through her work and research – has been paving the way for such stories of abuse and harassment to even come out to the surface, at the cost of her own dismissal by the institution. I saw tears, I saw hugs, I saw human beings cheering each other on – humanity at its best and in its rawest form.

  I saw the rector of the University of Groningen behind barred doors and windows in the Academy building, looking at and listening to what was happening outside; looking at those sharing stories of abuse, hearing students talk about rape at an institution she has been presiding over. I do not understand. From one human being to another, I do not understand. I have found that image too hard to take in, too painful, too terrifying, frightening and shocking, – but not surprising.

  Will I be next?

 3. De rechter, een onafhankelijk instituut, heeft bepaald dat het ontslag gerechtvaardigd is. Dan kun je toch aannemen dat Täuber NIET wordt ontslagen wegens discriminatie of “mondsnoerderij”. De RUG/FEB gaan hierin dus vrijuit en dat is volledig in lijn met hoe de RUG en FEB, in mijn ervaring, bezig zijn met sociale veiligheid en gender gelijkheid. Dat ik (v) hier anoniem reageer en me niet met naam en toenaam durf uit te spreken wordt juist veroorzaakt door de hetze die Täuber en supporters teweeg hebben gebracht. Wie draagt er nou bij aan sociale onveiligheid? Tijd voor een pas op de plaats voor Täuber.

  • Om te kunnen oordelen of het ontslag gerechtvaardigd is moet je toch echt weten wat de rechter precies heeft besloten. Dat is op basis van wat hier staat niet duidelijk. De rechter zal daarbij in de regel als de werkverhoudingen verstoord zijn tot ontbinding van het arbeidscontract overgaan ook als er geen sprake is van schuld bij de werknemer.

   Even afwachten dus tot het besluit van de rechter online komt.

  • De uitspraak van de rechter gaat over of er gegronde reden is om Tauber te ontslaan. Niet over wat zij en vele anderen in een PEER REVIEW studie hebben bewezen. Net zoals andere studies en talloze ervaringen van studenten en docenten aan de RUG. 1/9 van de vrouwelijke studenten wordt verkracht in haar studententijd. Het lijkt me niet shockerend dat dat de cultuur binnen de universiteit beïnvloed. Ik ben blij dat u dat niet heeft meegemaakt. Ik neem er aanstoot aan dat u de mensen die protesteerden als gewelddadig afspiegelt. Dat is niet het geval het was en is een vredig protest.

  • Na de excuses over hun rol in het toeslagenschandaal en onlangs nog de kritische zelfreflectie van jeugdrechters moet je constateren dat steeds meer rechters zelf concluderen dat ze toch niet zo onafhankelijk waren als ze dachten. De onafhankelijkheid van deze rechter is tot op heden onbetwist, maar wellicht verandert dat als de tekst van de uitspraak er is. Dat binnen de RUG er faculteiten zijn die kritische mensen keihard aanpakken valt op te maken uit de vele tientallen, wellicht honderden gevallen waar medewerkers actief de organisatie uit zijn gepest. Deze gevallen zijn maar voor een klein deel gedocumenteerd in de bekende rapporten, en de jaarverslagen van de vertrouwenspersoon. We hebben het hier niet over “mondsnoerderij”, we hebben het over bangmakerij, actieve angstcultuur door mensen die denken dat tirannie een goede leiderschapsstijl is. AmINext slaat de spijker op zijn kop.

  • Als je denkt dat het systematisch mogelijk maken van intimidatie, harassment en andere vormen van ongewenst gedrag stopt bij de RUG dan is het wellicht raadzaam om te kijken naar hoe fucked up het Nederlandse rechtssysteem is en het politieapparaat. Als je nadat je verkracht bent naar de politie gaat zeggen ze standaard denk er nog maar een paar dagen over na of je aangifte wil doen. Als je zoals Alice bont en blauw bent geslagen door je verkrachter (inclusief in de schaamstreek) en er dan wordt gezegd ja je hebt het misschien zelf gedaan omdat je door het trauma bent begonnen met automutilatie op je armen en dat daarom de rechtbank de zaak seponeerd. Er zijn tal zulke zaken waarin daders niet eens verhoord zijn en er sprake is van victim blaming.

   Dit is een probleem dat speelt in de gehele samenleving, inclusief de staat en het onderwijssysteem.

  • De rechter geeft aan dat de RuG in het bijzonder [collega verweerder] schuldig is aan het ontstaan van de situatie. En het oordeel bevat een verkapt advies om alsnog een extra grote transitie vergoeding te vragen. Lijkt er toch op dat de rechter aangeeft dat [verweerder] weinig schuld treft.

 4. Ik denk dat er altijd 2 kanten aan een verhaal zitten. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Susanne is ontslagen door actief sociale veiligheid aan te pakken. Heeft de RUG al een reactie gegeven? Het is echt fantastisch dat sociale veiligheid van vrouwen bespreekbaar wordt gemaakt maar de RUG doet vast niet alles fout.

  • Omdat de RUG niet alles fout doet moet men maar stil blijven over de dingen die de RUG wel fout doet? Rare redenatie

 5. Afschuwelijk vind ik het dat mijn dochter haar master moet gaan halen op het Instituut RUG.
  Ik gunde haar een gender gelijkwaardige studietijd en wereld toe. Samen met Suzanne Tauber gaan we door met de strijd voor een sociaal veiliger en gendergelijkwaardiger en moderne samenleving.

  • Wees blij dat je dochter op een universiteit studeert waar sociale onveiligheid wordt aangepakt, zodat zij en anderen niet zomaar valselijk beschuldigd worden. Ik ben ontzettend blij dat de FEB paal en perk stelt aan het nakomen van (professionele) afspraken en het beschermen van werknemers tegen verdachtmakingen zonder bewijs.

   • Dit verhaal lijkt me niet ten einde, vooral gezien de grote verontwaardiging. De uitspraak is nog niet openbaar, hoe FEB en de drie hoogleraren ervan af komen is nog niet bekend. Casus Sujatha de Poel, het eigen interne rapport van FEB, het YAG rapport liegen er niet om als het gaat om sociale veiligheid vooral bij FEB. Ik begrijp de ontkenning niet.

  • Justice served. Zelf een verstoorde werkrelatie creëren dmv valse beschuldigingen en niet meewerken aan een oplossing wordt terecht gestraft. Overigens is het mijn voorspelling dat de kleine, maar fanatieke aanhang flink van zich zal laten gelden op social media om ophef te creëren – een rechterlijke uitspraak is natuurlijk slechts een ‘mening’ wanneer het niet in je voordeel uitvalt.

   • Juist, alleen anoniem durf je wel van alles te roepen. Dan is er toch zeker iets mis.

    • Goh…Remko… Het probleem hier is de straf die iemand heeft ondergaan omdat hij of zij haar mening in het openbaar heeft gegeven, en jij pest iemand omdat hij of zij zijn of haar naam niet openlijk heeft gegeven? :-) Verder zou ik graag willen weten, vraag je elke “anoniem” naar hun naam of alleen aan degenen die een andere mening hebben dan de jouwe? Zou je hen ook om hun BSN-nummer en hun huisadres vragen?

   • Wie de verstoorde werkrelatie heeft veroorzaakt is niet bekend zolang de tekst van de uitspraak niet openbaar is. Het is goed mogelijk dat Täuber niet als oorzaak van de verstoorde werkrelatie wordt aangewezen. Het plein was vandaag vol, die aanhang is niet klein, anders dan de groep die Täuber voor het gerecht heeft gesleept, dat zijn maar een handje vol mensen. Het lijkt mij dat Täuber met zeer veel passie en moed de sociale veiligheid op universiteiten probeert te verbeteren. Met dat als uitgangspunt zou ik niet durven zeggen dat deze uitspraak nadelig is.

Reacties zijn gesloten.