RUG wil voorvechter sociale veiligheid ontslaan om verstoorde werkrelatie

De Groningse universiteit wil expert op het gebied van sociale veiligheid Susanne Täuber ontslaan. Discriminatie, zegt Täuber. Onzin, vindt de RUG, ze gooit haar eigen glazen in. Vrijdag boog de rechter zich over de zaak.

Eén ding was duidelijk: Täuber staat niet alleen. De rechtszaal zat vol met studenten en collega’s die waren gekomen om haar te steunen. En dat is niet zo gek: de universitair hoofddocent staat bekend om haar voortrekkersrol bij het bevorderen van sociale veiligheid aan de universiteit.

Drijvende kracht

Ze onderzoekt de mechanismen achter uitsluiting en discriminatie, en was ook een van de drijvende krachten van het rapport Harassment at the University of Groningen van de Young Academy Groningen. Dat rapport legde bloot dat slachtoffers van discriminatie en intimidatie aan de RUG vaak de schuld krijgen van wat er met hen gebeurt.

Ook zet ze het onderwerp regelmatig op de agenda als lid van de universiteitsraad en is ze onder meer lid van de nationale adviescommissie diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek, benoemd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En nu dreigt juist zij te worden ontslagen. 

Verstoorde relatie

Over een ding waren de partijen het in elk geval eens, bleek tijdens de zitting: de relatie tussen Täuber en haar werkgever is zodanig verstoord dat zij niet langer bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) kan werken. Maar is er een andere plek binnen de universiteit? Of mag de RUG haar op basis van een verstoorde werkrelatie ontslaan? 

Täubers advocaat vond dat ze moet blijven. Ze zou meerdere malen gediscrimineerd zijn gedurende het conflict dat nu al vijf jaar voortsleept. Zo kreeg ze geen promotie in 2018, terwijl ze wel aan de juiste eisen zou hebben voldaan. 

Kritisch essay

De zaak liep verder van de rails toen ze in 2019 een kritisch essay publiceerde in het Journal of Management Studies (JMS) over gendergelijkheidsinitiatieven. Ze maakte daarin gebruik van haar eigen ervaringen als Rosalind Franklinfellow en beschreef hoe dergelijke projecten juist tegen vrouwen kunnen werken. 

‘Dat artikel zette veel kwaad bloed’, stelde haar advocaat. Zo erg zelfs dat gewoon doorwerken niet meer mogelijk was. De universiteit moet daarom alles in het werk stellen om Täuber elders een werkplek te geven. 

Eigen glazen

Maar de RUG ziet dat anders. Volgens de advocaat van de uni zette Täuber de relatie met de faculteit zelf op scherp. Ze zou twee van haar leidinggevenden zonder bewijs hebben beschuldigd van discriminatie.

Ook hield ze zich niet aan gemaakte afspraken, stelt de uni, werkte ze niet mee aan een verbetertraject en stelde ze zich zo op dat ‘geen discussie over de richting van haar werk mogelijk is’.

Dat alles zorgde voor een vertrouwensbreuk, legde FEB-decaan Peter Verhoef uit. Na publicatie van het JMS-artikel vonden er ‘echt goede gesprekken’ plaats tussen Täuber en FEB waarin ze bespraken hoe ze met elkaar verder konden.

Alsnog promotie

Zo spraken ze af dat Täuber de promotie uit 2018 met terugwerkende kracht alsnog zou krijgen. Verhoef wilde haar bovendien versneld tot hoogleraar benoemen. Maar daar moest ‘wel eerst een proces in de vakgroep voor op gang worden gezet’. 

Maar voor het zover kwam, kreeg hij een brief van Täubers advocaat, waarin stond dat ze het niet eens was met de gemaakte afspraken. ‘Als ik dit zo lees, denk ik: er is toen een basis gelegd om samen verder te gaan. Maar voordat er een voorstel komt, komt er een brief van uw advocaat’, vroeg de rechter aan Täuber. ‘Wat is daar gebeurd?’

Academische vrijheid

Täuber stelt dat de gemaakte afspraken ook inhielden dat ze geen stukken meer mocht schrijven, zoals ze had gedaan voor JMS. ‘En ik heb een ding duidelijk gezegd: ik ga niet mijn academische vrijheid opgeven’, zei ze ter zitting.

Täuber kwam daarna nauwelijks meer op de faculteit, maar werkte wel door. Ook ging ze op zoek naar andere mogelijke werkplekken binnen de universiteit. Het University College leek een optie, maar dat ging niet door. Door inmenging van FEB, zegt Täuber. Ze zei zelf nee, zegt de RUG.

Het is opvallend dat de RUG volhoudt dat Täuber bij FEB niet is gediscrimineerd. De faculteit kwam in 2021 immers zelf met een pijnlijk rapport: discriminatie van vrouwen en internationals bleek bij de faculteit schering en inslag.  

En nu rest de vraag: moet de RUG nog meer haar best doen om een plek voor haar te zoeken? Of volgt toch ontslag? De uitspraak volgt op 3 maart. 

Lees ook:

English

25 REACTIES

  • De rechtbank had meer tijd nodig, zo werd eind vorige week bekend. De uitspraak is dinsdag 7-3 (schriftelijk). (RS)

 1. Susanne Taüber’s research and work on social safety within the University of Groningen have been vital. Her research has given voice to many who have been experiencing harassment and discrimination across different faculties within RuG. She has spoken up for unsafe work practices within the institution under circumstances in which speaking up comes at great personal and professional costs. Her courage, her sense of integrity, her efforts of bringing scientific harassment and discrimination into the public eye recommend her as a mature academic leader, one that an institution such as RuG urgently needs. Susanne Taüber’s work represents everything that is still good within academia. We need her to continue doing the work she has been doing in ways that protect her and bring her the recognition she deserves.

 2. Wanting to have this woman fired is a deliberate violation of academic freedom. I don’t think the University understands how serious this is. You can’t call yourself a real academic institute if you allow a few angry professors to brush aside the main foundation of academia. This might turn out to be a bigger mess than Yantai.

  • @Tootless Fairy. Exactly.
   To quote what BH has said in the comments below: “If you file a complaint at your workplace stating that you have experienced discrimination and are then accused of creating an unsafe work environment, how can anyone ever complain of discrimination?”

 3. Susanne Taüber has made an invaluable contribution to this university with research which aims to not only draw attention to problems but provide concrete and practical ways on improving working conditions to make this university a fair and inclusive environment for not only women but for internationals and BIPOC scholars. That this important and respected research has led to forms of retaliation and exclusion is really inexcusable, but frankly not surprising. Instead of firing such a valuable and esteemed colleague for working pro-actively, why doesn’t the UG use such research as a starting point for looking into ongoing dynamics of bullying and harassment, exclusion and nepotism. We only have to look at statistics of promotion and hiring patterns to see that there is a problem.
  I support Dr. Taüber and hope that the university will rethink its strategy and find a home for Tauber such as within the center for gender studies and the faculty of arts where her work is highly valued by students and colleagues alike.

 4. Tragisch, maar op basis van het UK-verhaal kan niemand concluderen, wat er nu precies aan de hand is.
  Het lijkt mij, dat een rechterlijke uitspraak zeer gewenst is. En als Suzanne Täuber dan in haar recht blijkt te staan, dan zou ze een nieuwe werkplek binnen de rug moeten krijgen.

 5. @Anoniem: Uit de zitting bleek dat haar klacht nooit is onderzocht, dus hoe kun je concluderen dat het valse beschuldigingen zijn ? Nu wil de RUG haar ontslaan, je kunt dus niet veilig een klacht indienen bij FEB. Sujatha de Poel weet daar alles van. Lees trouwens het laatste deel van dit artikel nog eens, over dat rapport van 2021.

   • Was jij wel op de zitting? daar is duidelijk uitgelegd hoe 2 anderen, die niet aan dezelfde criteria voldeden en veel minder publicaties hadden, zijn voorgetrokken bij dezelfde promotie. Dat is ongelijke behandeling, dat heet discriminatie.

   • Als je op je werkplek een klacht indient waarin je stelt dat je discriminatie hebt ervaren en vervolgens beschuldigd wordt van het creëren van een onveilige werkomgeving, hoe kan iemand dan ooit een klacht indienen tegen discriminatie?

    • Omdat het not done is om zulke heftige beschuldigingen te maken zonder bewijs. Anders kan iedereen te pas en te onpas wat roepen en de bewijslast bij de ander neerleggen. Een veilige werkomgeving betekent ook dat mensen het recht hebben om niet zomaar (anoniem) ergens van beschuldigd te worden zonder enige vorm van bewijs.

     • Tijdens de rechtszitting werd door de faculteitsdecaan gezegd dat zij niet over “leiderschapsvaardigheden” zou beschikken. Täuber verwees naar de talloze studies waaruit blijkt dat dit argument over leiderschapskwaliteiten systematisch wordt gebruikt tegen vrouwen, omdat vrouwen in leidinggevende functies worden gezien als ofwel te zacht (en daardoor zorgwerk doen in plaats van leidinggeven) ofwel als te hard (en daardoor als bedreiging worden gezien). Dat was dus haar bewijs en nu wordt ze ontslagen omdat ze hun beeld van haar niet accepteert.

     • Het bewijs is de ervaring (lived experience) van degene die discriminatie ondervindt. Klaarblijkelijk heb jij daar geen ervaring mee. In plaats van de dader te beschermen onder het mom van “innocent until proven guilty”, zou men kunnen luisteren naar de ervaringen die apart van elkaar nagenoeg hetzelfde beeld schetsen. Dat is geen heksenjacht op één persoon maar blijk van systemisch en systematisch onrecht. Pas als het jou overkomt, zul je misschien begrijpen wat dat inhoudt. Begin eerst maar eens met luisteren.

     • Nogmaals, de stelling “er is geen bewijs” houd geen stand. Tijdens de zitting is het bewijs aangeleverd. Gezien dat Täuber formeel geklaagd heeft zal dat gedocumenteerd zijn in de rechtbank stukken.
      Feit is dat FEB haar klacht niet onderzocht heeft (dus geen tegenbewijs). Feit is ook dat klager Täuber na aanleiding van haar klacht en haar artikel in Journal of Management Studies voor de rechtbank is gesleept door Dean Verhoef en 2 Hoogleraren Stoker en Nijstad, allen aanwezig op de zitting.

  • @CheapGoat
   Dat is inderdaad de kern van het probleem bij FEB. Klachten worden nooit onderzocht en dus heeft FEB absoluut geen tegenbewijs in het geval van Susanne Tauber en ook Sujatha de Poel. FEB die alleen maar zegt “er is geen bewijs” kan geen stand houden. Tauber heeft daarentegen wel duidelijk bewijs geleverd.

  • waarom zou ze dat doen? ze heeft zoveel meer te verliezen in deze strijd dan het fucking bestuur – zo ook de al gespannen werkomstandigheden op universiteiten als ze hiermee door mogen gaan. met de gruwelijke behandeling van sujatha de poel, alice en de vele verhalen die nog verteld moeten worden die door de gangen van elke faculteit zwerven, hebben we mensen als dr. täuber meer dan ooit nodig.

   • @Jeroen, je hebt groot gelijk. Het geval van Susanne Tauber en dat van Sujatha de Poel lijken erg veel op elkaar.
    Susanne Tauber deed uitstekend onderzoek en had de moed om de bevindingen van het YAG-rapport te publiceren: “Harassment At The University of Groningen”. De zaak van de Poel was een exacte kopie van het YAG-rapport over intimidatie. De Poel is international en werkte eerder bij het FEB. Net als Mw. Tauber had zij de moed zich uit te spreken. Daarom werd haar carrière moedwillig vernietigd met behulp van vrijwel alle tactieken die Tauber beschrijft in het YAG-rapport.
    Voor eerdere artikelen over Mw. De Poel en om te zien hoe FEB herhaaldelijk ad nauseum precies dezelfde tactieken gebruikt als nu met Mw. Tauber, kijk maar eens naar onderstaande artikelen die zowel in het UK als in het Dagblad van Het Noorden verschenen. UK artikel ‘Punished for Speaking Out’ mei 2017, en ‘Baan op de Tocht Na Klaagbrief’ 11 april 2017. DVHN artikel “Arbeidsconflict bij RUG Na Kritiek Op Beleid” 10 april 2017, en “Academie Onder Hoogspanning” 24 juni 2017.
    Dit is wat de universiteit doet met moedige vrouwen die de integriteit en het lef hebben om zich uit te spreken, zodat er dingen kunnen veranderen. Maar blijkbaar is dat precies wat de universitiet NIET wil, dat er dingen veranderen en beter worden m.b.t. mobbing en intimidatie. Anders zouden ze zich niet ontdoen van de boodschappers, keer op keer. Tauber en ook de Poel zijn uitstekend op hun gebied en brengen jarenlange ervaring en kennis mee, ze waren zeer geliefd bij studenten en collega’s.
    Maar je bent alleen een “goede werknemer” aan de universiteit als je je mond houdt. En dit is hoe de carrières van getalenteerde vrouwen worden vernietigd door een achterlijke, toxische en sycofantische cultuur, die zich bezighoudt met met het afvinken van checklists, en marketing mantra’s over diversiteit en inclusiviteit. Wie denken ze voor de gek te houden? Een echt zielige toestand. In beide gevallen is het duidelijk een enorm verlies voor de studenten, die van hen hielden en het grootste respect voor hen hadden.
    Inderdaad, toen zij opkwamen voor de principes waar de universitiet beweert voor te staan, werden Tauber en de Poel uit hun posities verwijderd op de meest barbaarse gruwelijke manier. Deze dappere vrouwen hadden alles te verliezen door zich uit te spreken, en ze deden het toch. Het is overduidelijk wie moedig was. En wie de lafaard is.
    En zoals je zo terecht zei, de verhalen van Susanne Tauber en Sujatha de Poel zullen blijven echoën door de gangen van elke faculteit, en hun verhalen zullen gekend, herinnerd en besproken worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in