Uni moet nieuwe technologie als ChatGPT omarmen (maar wie schrijft dit eigenlijk?)

ChatGPT baarde bij de lancering in november wereldwijd opzien. Maar er waren ook direct (academische) bedenkingen. Want schrijft de uiterst intelligente chatbot straks de scriptie van elke student? In deze open brief wordt opgeroepen de nieuwe technologie te omarmen.

Geachte Rijksuniversiteit Groningen,

Ik ben een student aan de Rijksuniversiteit Groningen en ik wil hierbij graag pleiten voor het gebruik van ChatGPT of andere grote transformer models in de opdrachten en projecten van alle studies. Deze nieuwe technologie is een blijvertje en zal ongetwijfeld een vast onderdeel worden in vele industrieën. Het is belangrijk dat studenten worden getraind in het gebruik ervan.

Voor degenen die niet bekend zijn met ChatGPT: het is een taalverwerkingsmodel dat gebruik maakt van machinaal leren om uitgebreide en relevante teksten te genereren. ChatGPT kan verschillende dingen doen, zoals vertalen, samenvatten en content creëren.

Helaas willen sommige docenten niet dat studenten ChatGPT gebruiken voor hun opdracht, omdat ze bang zijn dat het resultaat niet authentiek is. Maar hun moeite zal waarschijnlijk tevergeefs zijn, aangezien technologie zich altijd ontwikkelt.

Sommige docenten zijn bang dat het resultaat niet authentiek is

Het is steeds moeilijker om onderscheid te maken tussen het werk van ChatGPT en het werk van een echt mens. In plaats van zich druk te maken over hoe ze ChatGPT kunnen verbieden bij opdrachten, zouden docenten deze nieuwe technologie moeten omarmen en integreren in hun lesplan.

Een van de argumenten voor het gebruik van ChatGPT voor een opdracht is dat het tijd en moeite scheelt. Net zoals we sommige berekeningen niet meer met de hand hoeven doen en we niet meer dingen hoeven op te zoeken in een fysieke encyclopedie. Door middel van ChatGPT kunnen we ons werk efficiënter doen. Het kan ook de nauwkeurigheid en kwaliteit van ons werk verbeteren, aangezien ChatGPT samenhangende en relevante teksten kan genereren.

Een ander argument is dat ChatGPT een natuurlijke uitkomst is van de technologie die voortdurend in ontwikkeling is. In het verleden hebben we geleerd online communicatiemiddelen zoals e-mail, berichtenapps en videobellen te gebruiken om contact te houden in plaats van handgeschreven brieven of telefoongesprekken.

ChatGPT voor onze opdrachten gebruiken is simpelweg de volgende stap

ChatGPT voor onze opdrachten gebruiken is simpelweg de volgende stap in dit proces. Het is een manier om ons werk efficiënter en effectiever te maken en de vooruitgang in ons vakgebied bij te houden.

Ik geloof dat het gebruik van ChatGPT voor onze opdrachten voordeel heeft voor zowel studenten als docenten. Het scheelt tijd, verbetert ons werk, en houdt ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ik wil de Rijksuniversiteit Groningen aansporen te geloven dat zowel studenten als docenten baat hebben bij het gebruik van ChatGPT voor opdrachten. Het scheelt tijd, verbetert ons werk en houdt ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ik wil de Rijksuniversiteit Groningen dan ook graag aansporen om het gebruik van ChatGPT of een soortgelijke technologie toe te staan voor het maken van onze opdrachten.

Ik dank u voor het overwegen van mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,

ChatGPT

NASCHRIFT:

Mijn naam is Sander Kaatee en ik ben student kunstmatige intelligentie aan de RUG. Ik wil graag onthullen dat deze brief volledig gegenereerd is door de kunstmatige intelligentie (KI) en dat de inhoud niet is geredigeerd (los van de vertaling). De brief is wel meerdere keren herschreven op basis van mijn opdracht aan de KI, om een zo sterk en samenhangend mogelijk verhaal te creëren.

English

11 REACTIES

 1. Bovenstaande tekst die chatGPT gegenereerd heeft lijkt op het eerste gezicht heel overtuigend. Maar lees het nog een keer goed. Is dit werkelijk een goed betoog voor het gebruik van chatGPT? Als je goed kijkt is het los zand. Op zinsniveau is alles in orde, maar het is geen logisch betoog dat naar een conclusie toewerkt. Dit is ook precies de beperking van het algoritme, dat lokale beslissingen neemt, maar niet de overkoepelende logica kan overzien. Dit is meteen ook de valkuil als je denkt dat chatGPT wel een essayopdracht voor je kan maken. Voor je het weet genereert het prachtige volzinnen die uiteindelijk niet kloppen.

 2. Ik stel voor dat we studenten en docenten beide overslaan. De opdracht wordt gemaakt door ChatGPT en daarna nagekeken door ChatGPT. Dat scheelt pas tijd!

 3. En wij maar denken, dat een programma als ChatGPT gratis blijft, of denken we dat niet, en vinden we het prima,
  het algoritme nog beter te maken, om dan later, verslaafd als we dan zijn, flink te betalen voor deze dienst.
  Ik heb vorige week overigens mijn defecte verwarming laten repareren door een jongeman, die deze dienst gebruikte.
  Deze week heb ik mijn oude loodgieter weer ingeschakeld, en de jongeman is nu aangenomen door een advocaten kantoor in de stad Groningen, omdat hij eenvoudig aan de lopende band antwoorden op juridische vragen genereert.
  Juristen worden nu omgeschoold tot loodgieter , en zo komt het in deze tijd van opwarming toch nog goed.

 4. In mijn mastervak aankomend blok ben ik van plan om ChatGPT onderdeel te maken van een verplichte opdracht. Studenten zullen het programma moeten gebruiken om relevante informatie te verkrijgen, en moeten de volledige ‘transcript’ van hun interactie met de bot opnemen in de opdracht. Belangrijker is dat ze vervolgens ook kritisch zullen moeten reflecteren op de gegeven informatie – is de info relevant, up-to-date, accuraat en volledig, welke alternatieve perspectieven zijn er mogelijk, hoe zou deze informatie weer aanleiding kunnen geven tot nieuwe vragen, zou een andere manier van bevragen tot andere output geleid hebben, enzovoorts. Ik denk dat dit een prima manier kan zijn om deze nieuwe technologie te integreren in ons onderwijs, en dat dit er zelfs voor kan zorgen dat we ons explicieter richten op de leeruitkomsten die we ècht belangrijk vinden. Het is nog te vaak zo dat we al bijna tevreden zijn als een student een min of meer begrijpelijke tekst over het gevraagde onderwerp weet te produceren. Die tijd is nu voorbij.

  • Kritisch reflecteren op de output van ChatGPT is een hogere orde vaardigheid dan het genereren van een begrijpelijke tekst over een onderwerp. Als ze dat laatste niet kunnen, hoe kunnen ze dan wel kritisch reflecteren op de output van ChatGPT? Mijns inziens leidt het gebruik van ChatGPT dus steeds meer tot het verbloemen van deficienties en een algehele erosie van vaardigheden doordat belangrijke taken uitbesteed worden, en de onderliggende vaardigheden om die taken uit te voeren, onvoldoende op waarde worden geschat. Academisch schrijven is geen triviale vaardigheid!

   • Ik zeg ook niet dat studenten niet academisch kunnen schrijven. Dat zou niet terecht zijn, en ook erg onaardig tegenover alle studenten met wie ik werk en gewerkt heb. :-) Wel is het zo dat er in de praktijk onevenredig veel tijd en energie geïnvesteerd wordt (door begeleiders) om te zorgen dat ze dat ook doen. En zoals u zegt, anonieme collega, het is geen triviale vaardigheid; het mag dus ook best wat moeite kosten. Mijn stellige indruk is echter wel dat we hierdoor minder aan de ‘hogere orde vaardigheden’ toe komen dan eigenlijk wenselijk zou zijn, gezien de aard van de opleiding. Een opdracht zo inrichten dat er iets geschreven moet worden dat verder gaat dan wat de AI (op dit moment) kan produceren (namelijk een kritische reflectie op tekst die door een ander –in dit geval een AI– geproduceerd is), lijkt me eigenlijk een mooie manier om niet in puur schrijfonderwijs te blijven hangen en bovendien het risico van fraude (enigszins) te verkleinen. We zullen zien hoe het uitpakt.

 5. Lijkt me geen strak plan. Om een paar eenvoudige redenen:

  1) Op de universiteit leer je kritisch nadenken, onderzoeksvragen opstellen en andere belangrijke onderdelen van de wetenschappelijke methode. Methodologie en transparantie is ontzettend belangrijk hierin.
  2) Het gebruik van ChatGPT is blindelings vertrouwen op de accuraatheid van een blackbox. Wetenschap draait juist om het openen van blackboxes zodat we modellen kunnen genereren die ons vertellen hoe inputs en outputs aan elkaar zijn gerelateerd (verklaringsmodellen). ChatGPT werkt op manieren die niet verifieerbaar zijn, en opent deuren voor misbruik.

  ChatGPT gebruik je later maar in een professionele baan, mits dat geaccepteerd wordt. Op de universiteit draait het echter om nieuwe kennis genereren en werken via verifieerbare mechanismen. Het gebruik van ChatGPT zorgt er dan alleen maar voor dat belangrijke wetenschappelijke vaardigheden niet of onvoldoende worden ontwikkeld. Als je enkel een vak wil leren en bijbehorende professionele vaardigheden, dan kan je beter naar het HBO gaan (dat is overigens geen sneer naar het HBO).

  Tot slot: ChatGPT en andere vormen van generatieve AI zijn prachtige hulpmiddelen. We dienen ze echter wel zo veel mogelijk te vermijden tijdens de bachelor- en masterfase (en ook PhD traject), waar de nadruk ligt op kennisvorming en methodologische training. Juist die aspecten moeten we goed trainen, zodat eventueel gebruik van generatieve AI’s in de toekomst op bedachtzame wijze kan worden uitgevoerd door mensen met een academische achtergrond.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in