Student Tomas krijgt alsnog zijn (door corona geschrapte) Erasmusbeurs

Rechtenstudent Tomas Baçe krijgt na ruim anderhalf jaar juridisch touwtrekken met de RUG alsnog zijn eerder geschrapte Erasmusbeurs uitgekeerd.

Hij krijgt ruim 1500 euro van de RUG. Dat bedrag is gebaseerd op een gemiddelde Erasmusbeurs, aldus de universiteit.

Tomas verloor zijn beurs in september 2020 toen hij, tegen het toen geldende coronabeleid van de RUG, op uitwisseling ging naar Ierland. Het land had kleurcode oranje: alleen reizen indien strikt noodzakelijk. Uitwisseling was daarom volgens de RUG niet mogelijk.

Tomas was het daar niet mee eens. De beurs werd betaald door de Europese Unie, niet door de RUG, stelt hij, en hij voldeed aan alle eisen van de EU. Daarom wilde Tomas het besluit van de RUG aanvechten, maar dat bleek niet zo makkelijk.

Juridisch getouwtrek

Omdat hij geen officieel besluit had gekregen en het beleid waar de RUG haar besluit op baseerde niet openbaar was, kon hij geen bezwaar maken. Na maanden van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, haalde hij de Nationale Ombudsman erbij. Zo lukte het toch om een officiële bezwaarprocedure te starten.

De geschillencommissie van de RUG stelde hem niet in het gelijk, maar het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) daarna wel. Volgens het CBHO heeft de universiteit niet kunnen bewijzen dat zij bevoegd was om besluiten te nemen over het al dan niet uitkeren van de Erasmusbeurs.

‘Onzinbeleid’

Tomas is blij met de uitspraak van het CBHO. ‘Vooral omdat ik heb gezien dat de universiteit studenten tegenwerkt, terwijl ze onzinbeleid voert.’

Zijn gang naar het rechtscollege heeft ook minstens een andere student met terugwerkende kracht een Erasmusbeurs opgeleverd. Die ging in september 2021 op uitwisseling naar Schotland. Net als bij Tomas was ook in zijn geval het reisadvies van Buitenlandse Zaken oranje en kreeg hij als gevolg daarvan geen Erasmusbeurs van de RUG.

Gedupeerden helpen

Of de zaak nog meer studenten zal helpen, kan Tomas moeilijk inschatten. ‘Deze zaak is wel bedoeld voor al die studenten die de dupe zijn geworden door de besluiten van de universiteit’, zegt Tomas. Hij heeft nog contact met een groep studenten die net als hij destijds een klacht indienden, maar geen officieel bezwaar konden maken.

Bepalend zal zijn of ze dat officiële bezwaar nu alsnog kunnen indienen, zegt Tomas. ‘Ik verwacht dat de universiteit er alles aan zal doen om dat onmogelijk te maken.’ Maar, zegt hij ook, de universiteit heeft het besluit nooit kenbaar gemaakt waardoor studenten niet in staat zijn gesteld om bezwaar te maken.

‘In principe zou daardoor de bezwaartermijn opgeschort moeten worden en maken de studenten nog steeds kans. Als ze daar hulp bij willen, ga ik ze die wel aanbieden. Want ik ben inmiddels expert in deze zaak.’

Bevoegd

In een reactie zegt de RUG dat het CBHO ‘op een formeel juridisch punt’ heeft vastgesteld dat de universiteit niet de bevoegdheid had om Baçe een beurs te onthouden.

Er zijn nu stappen gezet om dit gebrek in de bevoegdheid te herstellen ’zodat het al dan niet uitkeren van Erasmusbeurzen kan plaatsvinden volgens een juiste juridische basis’.

Maar dat kost veel tijd, aldus de universiteit. Daarom heeft het RUG-bestuur ‘in het belang van de betrokken student’ besloten niet langer te wachten en hem financieel te compenseren.

Lees ook:

3 REACTIES

 1. Erg vervelend voor deze student, en mooi dat hij het geld heeft waar hij recht op heeft. Maareh, ik snap even niet waarom hij in het midden van de corona-pandemie op uitwisseling wilde? Code oranje was er destijds niets voor niets en reizen was dus niet zomaar toegestaan. Er lijkt meer te spelen met een zinsnede als “Vooral omdat ik heb gezien dat de universiteit studenten tegenwerkt, terwijl ze onzinbeleid voert.”

 2. Zo gauw je ook maar iets wilt doen dat niet in de officieel gebaande paden van de RuG valt komt er een administratieve rompslomp uit de lucht vallen van heb ik jou daar.

  Ik dacht dat we als studenten juist voor onze ontwikkeling zoveel mogelijk buitenlandse/ extracurriculaire activiteiten moeten ondernemen? Het geld was er, wie ben je als universiteit om te weigeren?

 3. Ik heb de zaak op CBHO kort doorgelezen en hierbij enkele vragen en opmerkingen:
  1. De RUG is wettelijk verplicht om altijd een beslissing te nemen op een bezwaarschrift. De actie van de RUG om geen beslissing te nemen is een wettelijke overtreding. Dat de student zo ver moest gaan om zelfs een ombudsman in te schakelen om de RUG te dwingen te voldoen aan haar wettelijke verplichting om een beslissing te nemen, lijkt mij buitengewoon schandalig.
  2. Het CBHO heeft het besluit van de RUG ongegrond verklaard. Dit betekent dat het CvB, afdeling ABJZ en Geschillenadviescommissie diep in de fout zijn gegaan. Wat zijn de stappen die CvB / ABJZ / Geschillenadviescommissie ondernemen om dergelijke grove fouten (die enorme negatieve gevolgen kunnen hebben voor studenten) in de toekomst te voorkomen? Komt er een audit naar de geschiktheid en functioneren van deze afdelingen?
  3. Komt er een onderzoek naar hoe het mogelijk is dat de RUG geen besluit heeft genomen terwijl de RUG zich ervan bewust zou moeten zijn dat zij daarmee de wet overtreedt?
  4. Wat gebeurt er met het Erasmus+ geld waar deze studenten recht op hadden maar dat de RUG niet wilde uitbetalen? Is dit geld al wel vanuit de Erasmusfonds ontvangen? Wordt het Erasmus-geld voor andere doeleinden gebruikt door de RUG? Heeft de RUG bewust geen beslissing genomen op de bezwaren zodat de RUG het geld niet hoeft uit te betalen aan de studenten?
  5. Student ontving Erasmusbeurs pas anderhalve jaar nadat student deze beurs van RUG had moeten ontvangen. Student werd hierdoor ernstig belemmerd om zijn uitwisseling op een normale manier te kunnen volgen. Hoe vergoedt de RUG de schade die de student hierdoor heeft geleden?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in