‘Ik denk echt dat het beter kan’

Rector magnificus van de RUG Elmer Sterken vindt de resultaten van de enquête die de UK  hield over de houding van Nederlanders jegens internationals teleurstellend.
Door Megan Embry / Vertaling door Sarah van Steenderen

Hij dacht dat vooroordelen eerder een maatschappelijk probleem zijn, zegt hij. ‘Maar als studenten en wetenschappers hier ook last van hebben, is dat wel zorgwekkend. We gaan er vaak van uit dat dit soort intolerantie niet voorkomt aan een universiteit, maar dat blijkt dus wel zo te zijn.’

Sterken was onaangenaam verrast door de verhalen van studenten over discriminerende opmerkingen en grapjes. ‘Misschien doe ik het zelf ook wel’, zegt hij bedachtzaam. ‘Dat ik een grapje vertel dat ik grappig vind. Maar misschien zijn mijn grapjes helemaal niet leuk.’

Onveilig gevoel

Sterken maakt zich zorgen: als studenten een onveilig gevoel hebben tijdens college kunnen ze niet goed leren. ‘Ik ben ervan overtuigd dat je de stof niet optimaal opneemt als je je niet veilig of welkom voelt’, zegt hij. ‘Daarom is inclusiviteit ook een officieel onderdeel van onze onderwijsstrategie.’

Het concept van de international classroom is gebaseerd op actief leren. Internationale studenten verrijken de colleges omdat ze een uniek perspectief hebben. Maar nu is Sterken bang dat ze zich niet comfortabel genoeg voelen om mee te doen. En zonder hun deelname mislukt het model van de international classroom. ‘Als het niet goed gaat met de inclusiviteit dan gaat het niet goed met de universiteit.’

Niet afdwingen

Maar het concept van de international classroom bestaat nog maar een paar jaar, en dit soort dingen hebben tijd nodig. Het plan is pas over een paar jaar volledig uitgevoerd. ‘Het duurt lang voordat dit soort ideeën – wat de RUG noemt inclusion en activation – fatsoenlijk geïntegreerd zijn in de organisatie.’

Tot die tijd, zegt hij, kunnen we alleen bewustwording creëren. ‘We zijn geen politie, we kunnen het gedrag van mensen niet afdwingen; dat is niet ons werk.’ Volgens Sterken heeft het geen zin om de bedrijfscultuur of het gedrag van mensen van bovenaf proberen te veranderen. ‘Maar we kunnen wel de discussie beginnen. Ik denk dat een universiteit daar altijd baat bij heeft.’

Meer doen

Een officieel internationaliseringsbeleid in het onderwijs is niet genoeg. Sterken geeft toe dat de universiteit meer zou kunnen doen. ‘Het probleem zit hem erin dat mensen zich gewoon niet bewust zijn van het probleem. En dan is het moeilijk om de discussie aan te gaan. Ik denk echt dat het beter kan’, zegt hij. ‘Ik zou graag de discussie met studenten willen stimuleren. Als universiteit kunnen we ze daar een platform voor geven.’

Welke vorm dat platform zou hebben weet hij nog niet. ‘Het is misschien moeilijk om zoiets op poten te zetten, want er is waarschijnlijk niemand die er daadwerkelijk vóór is dat we lomp doen tegen internationale studenten’, grinnikt hij. Maar het lijkt hem een goed idee als de universiteit bijvoorbeeld in samenwerking met Studium Generale een bijeenkomst organiseert waar moeilijke onderwerpen zoals vooroordelen en microagressie besproken kunnen worden. Hij geeft toe dat het belangrijk om mensen de ruimte te geven lastige kwesties te bespreken.

Melding

Volgens Sterken kan de interne communicatie met studenten ook beter. Ze zouden precies moeten weten waar ze terecht kunnen als een serieuze klacht hebben over discriminatie bij de universiteit.

‘Daar zijn al wel voorzieningen voor, maar misschien zijn de studenten zich daar niet van bewust. Ik zou ze aanraden om naar hun studentadviseur of vertrouwenspersoon te gaan. Daar kunnen ze praten en een klacht indienen. En dan kunnen we vervolgstappen nemen. Zo lang het niet officieel is, kunnen wij niets doen.’

English

3 REACTIES

  1. Buitenlandse studenten van de Rijksuniversiteit Groningen vinden de directheid van Nederlandse studenten kwetsend. Maar wie moet zich nu eigenlijk aan wie aanpassen. Van Nederlandse studenten is de laatste jaren al zoveel van hun aanpassingsvermogen gevraagd. Zij moesten ondergaan dat er steeds minder in hun moerstaal werd lesgegeven omwille van die 6.000 buitenlandse studenten (maar liefst 20% van de 30.000 in totaal aan de RUG), dat de collegezalen uitpuilden, dat de kwaliteit van het onderwijs daalde door het verplichte Engels en de toegenomen werkdruk bij docenten, dat het vinden van een kamer moeilijker werd. En nu moeten zij lezen dat hun Nederlandse waarde van directheid niet wordt gewaardeerd en dat hun rector-met-slappe-knieën, dhr. Elmer Sterken, meteen weer namens hen het boetekleed denkt te moeten aantrekken. Ik vind zijn buitenlanderbeleid en stellingname over diversiteit kwetsend voor de Nederlandse studenten in Groningen.

  2. Vier jaar ben ik nu met pensioen, maar in mijn tijd mengden de verschillende nationaliteiten slecht. Ik deed pogingen om het ijs te breken in de collegezaal, maar ik had vaak het idee, dat de autochtone studenten niet echt in de Erasmus studenten geïnteresseerd waren. En of veel Erasmus studenten echt in Nederland geïnteresseerd zijn? Ik waag het te betwijfelen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in