Meer geld naar bèta en techniek kost RUG 9 miljoen euro

Om universiteiten financieel gezonder te maken, zal de RUG in twee jaar tijd bijna negen miljoen euro moeten inleveren. Dat blijkt uit het rapport van de Commissie Van Rijn dat woensdagmorgen is gepresenteerd.
Door Giulia Fabrizi

Onderwijsminister Ingrid Van Engelshoven (D66) gaf de commissie in oktober 2018 de opdracht om onderzoek te doen naar de bekostiging van het Nederlandse hoger onderwijs. Randvoorwaarde: er zou geen extra budget vrijkomen, dus alles moet met gesloten beurs.

Het advies van de commissie is helder: wil Nederland het hoger onderwijs toekomstbestendig maken, dan moet het geld anders worden verdeeld.

Advies

In het advies van de commissie moet de overheid bij de herverdeling rekening houden met vier pijlers:

 • meer transparantie over de kosten en de kwaliteit van onderwijs
 • de concurrentie tussen instellingen verkleinen en samenwerking vergroten
 • extra aandacht voor de bèta- en techniekfaculteiten
 • de match tussen student en opleiding verbeteren om uitval te verminderen

Concreet stelt de commissie onder meer voor om de vergoeding per student aan te passen, zodat de ‘perverse prikkel’ om zoveel mogelijk studenten aan zich te binden vermindert. Ook wil het meer geld uitgeven aan de bèta- en techniekfaculteiten om het gat met de arbeidsmarkt te dichten.

‘Onacceptabel’

Om de herverdeling mogelijk te maken, moet de RUG in een periode van twee jaar 2,22 procent van de jaarlijkse overheidsinkomsten inleveren. Dat is een ‘onacceptabel’ voorstel, laat de RUG woensdagmorgen weten. ‘De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van de beta-techniek gaat ten koste van de alfa-, gamma-, en medische opleidingen.’

‘Als het advies van de commissie één op één binnen de RUG zou worden gevolgd, dan leidt dat tot dramatische interne verschuivingen van geld tussen faculteiten vanaf 2020’, zegt rector magnificus Elmer Sterken. ‘De RUG roept de minister op om, indien ze het advies van de commissie volgt, tegelijk extra middelen beschikbaar te stellen om de schade van de voorgestelde maatregelen te compenseren.’

Op 1 juli debatteert de Tweede Kamer over het rapport en de invulling van een definitief voorstel.

English

4 REACTIES

 1. Niemand gaat op het advies in, er wordt alleen gewezen op de mogelijk nadelige effecten bijvoorbeeld bij letteren. Begrijpelijk, als je daar werkt, maar wel een beetje mager!

 2. Het is helaas al jaren zo dat je het je eigenlijk niet meer kunt veroorloven aan onze Letterenfaculteit tewerken, omdat je marktwaarde er alleen maar achteruit gaat. Zelf heb ik dit de afgelopen jaren kunnen ondervangen met diverse fellowships zoals aan het Institute for Advanced Study in Princeton, maar mIjn jonge collega’s vrezen dat
  ze in een fuik gezwommen zijn.

  Dr Willem M. Jongman, economisch historicus en
  voorzitter personeelsfractie in Faculteitsraad Letteren

 3. Die
  ongelijkheid vind je ook weer terug in de onderzoeksubsidies
  bij NWO, waar het over overgrote deel van het budget naar het bèta medische
  cluster gaat. Dat resulteert dan niet alleen in veel lagere
  honoreringspercentages, maar ook in een kleiner aantal promoties bij ons, waar
  de faculteit vervolgens weer financieel voor wordt gestraft. Dat ondermijnt het
  onderwijs aan grote aantallen studenten, en gaat ten koste van het onderzoek
  dat toch de basis moet zijn voor goed onderwijs. Dit is geld weghalen bij de
  armen en het uitdelen aan de rijken.

 4. De commissie van Rijn heeft een goed rapport afgeleverd, waarin vele misstanden aan de Nederlandse universiteiten worden benoemd. Daarmee moet de RUG aan de slag. In plaats daarvan begint Sterken het RUG antwoord met defensieve uitspraken, en gaat het hem alleen maar om het geld. In plaats daarvan zou hij constructief mee moeten denken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in