Extra leerstoelen voor vrouwen, maar Rosalind Franklinprogramma stopt

Met 22 nieuwe Aletta Jacobsleerstoelen wil de RUG haar streefcijfer van 33 procent vrouwelijke hoogleraren voor 2026 halen. Maar het Rosalind Franklinprogramma wordt voor onbepaalde tijd opgeschort.

Het Rosalind Franklinprogramma, waarin vrouwelijk talent instroomde in een tenure track, was jarenlang het paradepaardje van de RUG. Het heeft echter onvoldoende verandering gebracht, erkent het college van bestuur (cvb).

‘Op zich was het programma succesvol’, zei cvb-lid Hans Biemans woensdag in de commissievergadering van de universiteitsraad, ‘Maar veel werknemers vertrekken ook weer.’

Carrière

Soms komt dat omdat ze toch niet goed in de groep passen waarin ze werden aangenomen, andere keren omdat ze een volgende stap in hun carrière maken. 

Het gevolg is dat de RUG vergeleken met andere universiteiten nu op de negende plaats staat als het gaat om het aantal vrouwelijke hoogleraren. Alleen de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en de technische universiteiten doen het slechter. 

Het probleem zit hem vooral doorstroming van universitair hoofddocenten (uhd) naar een hoogleraarspositie. Bovendien zitten daar toch al meer mannen dan vrouwen. Ook worden er meer mannen dan vrouwen van buiten de universiteit aangesteld op hoogleraarsposities. 

Relatief laag

Zelfs bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), die met ruim 41 procent vrouwelijke hoogleraren goed scoort, is het aantal hoogleraren relatief laag. Het aantal vrouwen op posities van uhd is immers veel hoger: 64,7 procent.

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) laat sinds 2018 weliswaar een sterke stijging zien en zit nu op ruim 20 procent, maar het aantal vrouwelijke uhd’s is gedaald van 34,3 naar 30,6 procent.

Voorkomen

Verandert de RUG niets aan haar beleid, dan blijft het percentage vrouwelijke hoogleraren in 2025 steken op 29,2 procent. De nieuwe Aletta Jacobsleerstoelen – waarvoor de RUG per leerstoel gedurende vijf jaar 20.000 euro beschikbaar stelt – moeten dat voorkomen. Hier worden vrouwen op uhd-niveau meteen tot hoogleraar benoemd.

Dat kan door ze buiten een tenure track te bevorderen of vrouwen ín een tenure track versneld te bevorderen, bijvoorbeeld door meer rekening te houden met life events of commissiewerk. Daarnaast kan ook extern geworven worden. 

Verspreid

Elke faculteit mag één nieuwe Aletta Jacobshoogleraar benoemen. De andere worden verspreid over de faculteiten naar grootte en ruimte om de positie in te vullen. Faculteiten mogen het Rosalind Franklinprogramma nog wel gebruiken, maar het college van bestuur betaalt er niet meer aan mee.

Lees ook:

Engels

13 REACTIES

13 Reacties
Meest gestemd
Nieuwste Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties