‘Er is een plekje voor Susanne Täuber aan de RUG: bij gender studies’

Twaalf wetenschappers die zich bezighouden met gender studies spreken in deze ingezonden brief hun steun uit aan Susanne Täuber, die onlangs door de RUG werd ontslagen. ‘Geef Täuber een baan bij de minor gender studies.’

Het Centre for Gender Studies vindt het jammer om te horen dat de rechtbank het eens is met de universiteitsbestuurders die Dr. Susanne Täuber willen ontslaan. Zij was de afgelopen twee jaar onze medevoorzitter bij het Centre for Gender Studies en ze was een gewaardeerde collega, docent, onderzoeker en vriendin.

Ondanks de trauma en stress die kwamen kijken bij het verdedigen van haar kritische en essentiële onderzoek de afgelopen tijd, heeft Dr. Täuber haar taken als medevoorzitter altijd succesvol uitgevoerd en hielp ze bij het opzetten en organiseren van verschillende evenementen.

Het afgelopen jaar was ze ook docent van één van de meest waardevolle vakken voor onze studenten binnen de minor gender and diversity, Doing Gender and Diversity in the Workplace, een vakgebied waarin ze internationaal een goede reputatie heeft als academicus en onderzoeker. Haar expertise op het gebied van organisatorisch gedrag, waarbij ze zich concentreerde op gender en sociale structuur op het werk, betekende dat ze de ideale kandidaat was voor dit vak.

Zij en de gastonderzoekers afkomstig uit haar zorgvuldig opgebouwde netwerk brachten de studenten belangrijke perspectieven en vaardigheden bij.

Het lijkt er dus op dat universiteit niet haar best heeft gedaan om een werkplek buiten haar faculteit te vinden

Het voormalige bestuur had Dr. Täuber uitgenodigd om het komende studiejaar (2023/24) weer medevoorzitter te zijn van het Centre for Gender Studies. Ze vroegen haar ook de volledige minor te coördineren en extra onderwijstaken op zich te nemen, aangezien haar achtergrond en onderzoek haar perfect maakten voor deze taken.

Maar iedere keer als we dit vroegen aan de faculteit waar ze werkte, kregen we nul op ons rekest. Het lijkt er dus op dat universiteit niet haar best heeft gedaan om een werkplek buiten haar faculteit te vinden, iets wat wel geclaimd wordt. Dankzij deze actie van de universiteit is er nu een gat gevallen in de minor die studenten van verschillende faculteiten erg fijn vinden. Täuber was welkom geweest, en haar moderne ideeën en proactief onderzoek hadden hier kunnen floreren.

Het gebrek aan structurele steun voor onderzoek naar gender en diversiteit aan de universiteit heeft ervoor gezorgd dat er niet genoeg docenten zijn, en niet genoeg middelen om mensen voor vakken te krijgen.

Ondanks dit alles hebben de docenten van deze minor vaak vrijwillig onderwijstaken op zich genomen, omdat ze de feministische inzichten en kritische concepten en methodes die werden geïntroduceerd aan onze studenten door academici op het gebied van intersectionaliteit, kritische rassentheorie en seksualiteitsstudies zo belangrijk vinden.

De afgelopen drie jaar hebben we meerdere berichten van studenten ontvangen die zeiden dat dit het meest waardevolle aspect van hun universitair onderwijs was.

Täubers onderzoek had een cruciale rol kunnen spelen in het verbeteren van de dynamiek aan de RUG

Täubers onderzoek had een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de minor en had een cruciale rol kunnen spelen in het verbeteren van de dynamiek aan de RUG, die nog altijd achterloopt op het gebied van promotiemogelijkheden voor vrouwen alsmede het afhandelen van klachten over uitsluiting op basis van geslacht, pesten, en (seksuele) intimidatie.

De suggesties om deze omstandigheden te verbeteren die de Young Academy Groningen (YAG) in haar rapport opnam, zijn praktisch en effectief. Als deze geïmplementeerd waren, was de situatie verbeterd en was de werkomgeving aan de universiteit inclusiever en veiliger geworden. In plaats daarvan besloot de universiteit Dr. Täuber te ontslaan.

Dit is de reden dat vooral ambitieuze internationale vrouwen (en mannen) vaak besluiten de universiteit te verlaten in plaats van hun ongenoegen te uiten. Zoals er in het rapport staat: ‘Er wordt met klachten omgegaan op een manier die de dader beschermt en degene die het wangedrag heeft gemeld opnieuw tot slachtoffer maakt.’

Wij zijn solidair met Dr. Täuber en haar ontslag betekent een gemis voor de intellectuele, wetenschappelijke en educatieve gemeenschap van de RUG. Wij hopen dat het universiteitsbestuur zich wil bedenken, aangezien Täubers expertise een welkome toevoeging aan het Centre for Gender Studies en de minor gender and diversity.

Kort gezegd is er dus wel een plek voor Dr. Täuber aan deze universiteit, namelijk op het gebied van gender studies bij de Faculteit der Letteren.

Kristin McGee (medevoorzitter Centre for Gender Studies, universitair docent popular music, ACM), Mineke Bosch (voormalig voorzitter Centre for Gender Studies, em. prof. moderne geschiedenis, Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen). Petra Broomans (voormalig voorzitter Centre for Gender Studies, universitair hoofddocent em. Europese talen en culturen, gasthoogleraar em. Universiteit van Gent, Doctor Honoris Causa, Universiteit van Uppsala), Mathilde van Dijk (voormalig bestuurslid Centre for Gender Studies) , Janet Fuller (liaison voor de minor Gender and Diversity in Science, Society and Culture, hoogleraar language and society, Europese talen en culturen), Jeanette den Toonder (docent voor de minor gender and diversity, universitair docent en directeur Centre for Canadian Studies), Ksenia Robbe (bestuurslid Centre for Gender Studies, universitair docent Europese talen en culturen), Seonok Lee (gastdocent bij de minor gender and diversity, universitair docent minority and multilingualism), Judith Jansma (cursuscoördinator minor gender and diversity), Camilla Sutherland (bestuurslid Centre for Gender Studies, universitair docent Europese talen en culturen: Spaans), Donya Ahmadi (universitair docent international relations en tijdelijke penningmeester Centre for Gender Studies), Seiki Tanaka (voormalig bestuurslid Centre for Gender Studies, universitair docent international relations)

Engels

16 REACTIES

16 Reacties
Meest gestemd
Nieuwste Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties