‘Er is een plekje voor Susanne Täuber aan de RUG: bij gender studies’

Twaalf wetenschappers die zich bezighouden met gender studies spreken in deze ingezonden brief hun steun uit aan Susanne Täuber, die onlangs door de RUG werd ontslagen. ‘Geef Täuber een baan bij de minor gender studies.’

Het Centre for Gender Studies vindt het jammer om te horen dat de rechtbank het eens is met de universiteitsbestuurders die Dr. Susanne Täuber willen ontslaan. Zij was de afgelopen twee jaar onze medevoorzitter bij het Centre for Gender Studies en ze was een gewaardeerde collega, docent, onderzoeker en vriendin.

Ondanks de trauma en stress die kwamen kijken bij het verdedigen van haar kritische en essentiële onderzoek de afgelopen tijd, heeft Dr. Täuber haar taken als medevoorzitter altijd succesvol uitgevoerd en hielp ze bij het opzetten en organiseren van verschillende evenementen.

Het afgelopen jaar was ze ook docent van één van de meest waardevolle vakken voor onze studenten binnen de minor gender and diversity, Doing Gender and Diversity in the Workplace, een vakgebied waarin ze internationaal een goede reputatie heeft als academicus en onderzoeker. Haar expertise op het gebied van organisatorisch gedrag, waarbij ze zich concentreerde op gender en sociale structuur op het werk, betekende dat ze de ideale kandidaat was voor dit vak.

Zij en de gastonderzoekers afkomstig uit haar zorgvuldig opgebouwde netwerk brachten de studenten belangrijke perspectieven en vaardigheden bij.

Het lijkt er dus op dat universiteit niet haar best heeft gedaan om een werkplek buiten haar faculteit te vinden

Het voormalige bestuur had Dr. Täuber uitgenodigd om het komende studiejaar (2023/24) weer medevoorzitter te zijn van het Centre for Gender Studies. Ze vroegen haar ook de volledige minor te coördineren en extra onderwijstaken op zich te nemen, aangezien haar achtergrond en onderzoek haar perfect maakten voor deze taken.

Maar iedere keer als we dit vroegen aan de faculteit waar ze werkte, kregen we nul op ons rekest. Het lijkt er dus op dat universiteit niet haar best heeft gedaan om een werkplek buiten haar faculteit te vinden, iets wat wel geclaimd wordt. Dankzij deze actie van de universiteit is er nu een gat gevallen in de minor die studenten van verschillende faculteiten erg fijn vinden. Täuber was welkom geweest, en haar moderne ideeën en proactief onderzoek hadden hier kunnen floreren.

Het gebrek aan structurele steun voor onderzoek naar gender en diversiteit aan de universiteit heeft ervoor gezorgd dat er niet genoeg docenten zijn, en niet genoeg middelen om mensen voor vakken te krijgen.

Ondanks dit alles hebben de docenten van deze minor vaak vrijwillig onderwijstaken op zich genomen, omdat ze de feministische inzichten en kritische concepten en methodes die werden geïntroduceerd aan onze studenten door academici op het gebied van intersectionaliteit, kritische rassentheorie en seksualiteitsstudies zo belangrijk vinden.

De afgelopen drie jaar hebben we meerdere berichten van studenten ontvangen die zeiden dat dit het meest waardevolle aspect van hun universitair onderwijs was.

Täubers onderzoek had een cruciale rol kunnen spelen in het verbeteren van de dynamiek aan de RUG

Täubers onderzoek had een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de minor en had een cruciale rol kunnen spelen in het verbeteren van de dynamiek aan de RUG, die nog altijd achterloopt op het gebied van promotiemogelijkheden voor vrouwen alsmede het afhandelen van klachten over uitsluiting op basis van geslacht, pesten, en (seksuele) intimidatie.

De suggesties om deze omstandigheden te verbeteren die de Young Academy Groningen (YAG) in haar rapport opnam, zijn praktisch en effectief. Als deze geïmplementeerd waren, was de situatie verbeterd en was de werkomgeving aan de universiteit inclusiever en veiliger geworden. In plaats daarvan besloot de universiteit Dr. Täuber te ontslaan.

Dit is de reden dat vooral ambitieuze internationale vrouwen (en mannen) vaak besluiten de universiteit te verlaten in plaats van hun ongenoegen te uiten. Zoals er in het rapport staat: ‘Er wordt met klachten omgegaan op een manier die de dader beschermt en degene die het wangedrag heeft gemeld opnieuw tot slachtoffer maakt.’

Wij zijn solidair met Dr. Täuber en haar ontslag betekent een gemis voor de intellectuele, wetenschappelijke en educatieve gemeenschap van de RUG. Wij hopen dat het universiteitsbestuur zich wil bedenken, aangezien Täubers expertise een welkome toevoeging aan het Centre for Gender Studies en de minor gender and diversity.

Kort gezegd is er dus wel een plek voor Dr. Täuber aan deze universiteit, namelijk op het gebied van gender studies bij de Faculteit der Letteren.

Kristin McGee (medevoorzitter Centre for Gender Studies, universitair docent popular music, ACM), Mineke Bosch (voormalig voorzitter Centre for Gender Studies, em. prof. moderne geschiedenis, Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen). Petra Broomans (voormalig voorzitter Centre for Gender Studies, universitair hoofddocent em. Europese talen en culturen, gasthoogleraar em. Universiteit van Gent, Doctor Honoris Causa, Universiteit van Uppsala), Mathilde van Dijk (voormalig bestuurslid Centre for Gender Studies) , Janet Fuller (liaison voor de minor Gender and Diversity in Science, Society and Culture, hoogleraar language and society, Europese talen en culturen), Jeanette den Toonder (docent voor de minor gender and diversity, universitair docent en directeur Centre for Canadian Studies), Ksenia Robbe (bestuurslid Centre for Gender Studies, universitair docent Europese talen en culturen), Seonok Lee (gastdocent bij de minor gender and diversity, universitair docent minority and multilingualism), Judith Jansma (cursuscoördinator minor gender and diversity), Camilla Sutherland (bestuurslid Centre for Gender Studies, universitair docent Europese talen en culturen: Spaans), Donya Ahmadi (universitair docent international relations en tijdelijke penningmeester Centre for Gender Studies), Seiki Tanaka (voormalig bestuurslid Centre for Gender Studies, universitair docent international relations)

English

16 REACTIES

 1. Very unfortunate and little inclusive, that the submitted piece is only in Dutch?!

 2. Bad timing: als jullie enkele maanden geleden met zo’n vacature waren gekomen, had de RUG die waarschijnlijk aan Täuber MOETEN geven. Nu is het te laat.

 3. De ingezonden brief in dit artikel is mij uit het hart gegrepen. En nu blijkt dat er wel plek is voor Dr. Susanne Täuber. En wel bij het Centre for Gender Studies. Onverteerbaar en eeuwig zonde als de Rijksuniversiteit Groningen hier geen gehoor aan geeft. Ook voor mij persoonlijk geldt dat het vak Gender and Diversity in the Workplace een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Met name de expertise en de integriteit van Dr. Susanne Täuber zijn van onschatbare waarde.

 4. ” Het gebrek aan structurele steun voor onderzoek naar gender en diversiteit aan de universiteit heeft ervoor gezorgd dat er niet genoeg docenten zijn, en niet genoeg middelen om mensen voor vakken te krijgen.”

  Waar zou dit door komen denk je? Omdat de disciplines die zich bezig houden met kritische rassentheorie, feministische inzichten en intersectionaliteit nou niet echt bekend staan om wetenschap. Het is allemaal ideologie en meningen die als feiten worden gepresenteerd, met analytische argumenten en kunstmatige constructen om het verhaal rond te krijgen. Geen modelvorming en toetsing daarvan, maar simpelweg elkaar napraten en verwijzen naar meer van hetzelfde.

  Aan de andere kant: als jullie Susanne graag willen hebben, be my guest. Ze is zelf ook meer activist dan goede wetenschapper, dus wat dat betreft zou het wel moeten klikken.

  • Deze comment is racistisch en seksistisch omdat je hiermee zegt dat alleen de inzichten van witte oude mannen (die zeker ook van belang zijn) kan worden verstaan als wetenschap. Als je feministisch en post-kolonialistische stromingen (dat is de correcte term) niet wetenschap vindt dan moet je alle sociale wetenschap wegdoen.

   • Lekkere binnenkomer met meteen een drogreden in je eerste zin. En nee, dat is inderdaad geen wetenschap. Standaarden voor de wetenschappelijke methode zijn uitvoerig beschreven, en pseudowetenschappelijke disciplines zoals gender studies houden zich daar niet aan. Overigens zijn er genoeg disciplines in de sociale wetenschap die wel de wetenschappelijke methode hanteren (psychologie bijv.). Dus nee, die conclusie die jij voorstelt volgt niet uit noodzakelijkerwijs uit mijn relaas.
    PS: ik vond Ronald Plasterk laatst een beetje lomp met zijn “alfa hel” opmerking, maar ik geloof dat bovenstaande comment een beetje is wat hij bedoelt: los van de werkelijkheid en geen logica te bekennen.

    • Dus alle wetenschappelijke instituties die gender studies onderschrijven, en peer-review artikelen daarover publiceren zitten allemaal fout en zijn niet wetenschappelijk? Dan hebben we het over zo’n beetje alle universiteiten die zich met sociale wetenschap bezighouden. En al die wetenschappers en instituties, allemaal bij elkaar, zijn minder wetenschappelijk dan jouw mening hier zo, een mening van een anoniem iemand. Ik ruik ergens het Dunning-Kruger effect.

     • En wederom bingo met drogredenen. Goed hoor Nynke! Hint: ga eens op onderzoek uit wat de wetenschappelijke methode inhoudt. Neem vervolgens een steekproef van artikelen in de topjournaals van het vakgebied en bekijk de methode sectie. Ga dan eens kritisch kijken in hoeveel gevallen er aan empirische toetsing wordt gedaan en wat de kwaliteit van de onderzoeksopzet is. Het zal je nogal flink tegenvallen vermoed ik. De vakbladen die gender benaderen vanuit de psychologie daarentegen zijn al stukken beter.

     • @Anoniem: Ja want met een succes rate van maar liefst 25% is de benadering vanuit de sociale psychology natuurlijk stukken beter (A critique of Stroebe and Strack’s Article “The Alleged Crisis and the Illusion of Exact Replication”)

   • Ik denk niet dat zijn commentaar racistisch was. Hij kwam met inhoudelijke argumenten (bijv. geen modelvorming en toetsing). Dat gaat helemaal niet over “ras” of geslacht.

    Jouw commentaar daarentegen is zeker wel racistisch als je de wetenschappelijke bijdrage van mensen aanvalt louter omdat ze “oude witte mannen” zijn. Als dit is wat je bij Gender Studies leert, dan heeft dat vak naar mijn mening op een vrije, democratische universiteit geen plek.

    PS. Ik wacht ook nog op overtuigend bewijs dat “oude witte vrouwen” wetenschap zo veel beter is.

    • Het was en is racistisch en seksistisch omdat de comments zeggen dat deze stroming alleen maar gebruik maken van niet kloppende methodes. Dat is echt absolute onzin. Er zullen best fouten gemaakt worden net zoals in andere stromingen maar om te zeggen dat alle wetenschap van deze stromingen ongegrond is, ja dat is racistisch en seksistisch. Want ze maken wel gebruik van empirische toetsing. Voorbeeld: I&O research in opdracht van amnesty international dat laat zien dat 10 procent van de vrouwelijke studenten wordt verkracht tijdens haar studententijd. Of is dat ook onzin? Tuurlijk zijn er filosofische stromingen over gender zowel conservatieve als progressieve maar er zijn ook ander taken van gender studies die absoluut hun waarheid vinden in empirische toetsing.
     Btw als je m’n comment goed leest zie je dat ik wel waarde echt aan de wetenschap van die groep, het is allemaal waardevol. Jullie zijn degene die hele groepen wetenschap wegzetten als nutteloos.

     • Dat is geen onzin. Heel veel prominente wetenschappers hebben de afgelopen decennia diverse artikelen geschreven (ja ook in de vakliteratuur) over de deplorabele toestand van de sociale wetenschappen. Het komt hier vaak op neer:
      1) Er vindt onvoldoende toetsing plaats. Focus is op theoretische constructen, die vaak heel gemakkelijk als waar worden aangenomen
      2) Wollige concepten. Er wordt onevenredig vaak gebruik gemaakt van proxy variabelen om het onderliggende causale mechanisme te meten.
      3) Ideologische vooronderstellingen. Te vaak wordt er vooraf uitgegaan van een bepaald wereldbeeld, welke leidend is voor de framing en meting. Mooie voorbeelden zijn post-kolonialisme, feministische inzichten etc. Door de wereld te framen vanuit dat beeld, zal je altijd ondersteunend bewijs vinden wat dat beeld bevestigt. Totale confirmation bias.
      4) Selectief omgaan met data. Als er al kwantificering plaats vindt, dan is dat vaak via statistiek. Bijna nooit gebeurt dat volgens de criteria van gedegen statistisch onderzoek (zie o.a. kritiek van John Ioannidis). Lachwekkend hoe vaak veel te hoge P waardes worden gebruikt (dus losjes, en makkelijk om allerlei verbanden in je dataset te vinden).
      5) Data is zelden openbaar en bijna onmogelijk te verifiëren of te reproduceren. Heeft raakvlakken met 4) en komt doorgaans door strict onvoldoende methodologische kunde.
      6) Causaliteit. Sociale wetenschappers hebben er een hand in om heel vrij en losjes om te gaan met causaliteit, waardoor er regelmatig zaken worden omgedraaid. Papers die elkaar structureel tegen spreken kom je regelmatig tegen. In principe is tegenspraak heel nuttig, maar in de sociale wetenschappen zie je dat bepaalde overtuigingen hun zienswijze proberen door te drukken, i.p.v. falsificatie te omarmen.

      Sociaalwetenschappelijk onderzoek ligt al 100 jaar onder vuur. Het is jammer om te zien dat de problemen die een eeuw geleden werden aangestipt (zie o.a. “The Two Cultures” van C.P. Snow), nog steeds een prominente rol spelen, en de sociaalwetenschappelijke community onvoldoende lering trekt uit de adviezen en kritiek van de exacte disciplines als het gaat om op betrouwbare wijze kennis vergaren.
      PS: In deze bijdrage scheer ik alles over een kam om kort en bondig te blijven. Er zijn fantastische groepen en individuen in de sociaalwetenschappelijke community, maar het is helaas een significante minderheid. Zolang er onvoldoende mechanismes in plaats zijn om broddelwerk af te straffen en er dus geen reinigend vermogen aanwezig is, hoeven we helaas weinig vooruitgang te verwachten; het is een generatie op generatie proces wat zichzelf in stand houdt.

     • @collega dat zijn valide punten, of het zo wijdverspreid is durf ik niet te zeggen. Maar het gaat hier dus om alle sociale wetenschap en dat is mijn punt. En vraag ik me af of er wel een objectief standpunt ingenomen kan worden binnen sociale wetenschap, wat voor standpunt wordt er genomen als het niet postkoloniaal of feministisch is? Vaak wit hetereo-normatief alleen zien we dat vaak als objectiever terwijl dat niet het geval is.

  • Nee, een goede wetenschapper ben je pas als je een of meer familieleden hebt die professor zijn (geweest). Activistisch of zeer passioneel, Potato Potahto.

Reacties zijn gesloten.