#Diversiteit komt niet vanzelf

Na vierhonderd jaar mannen in het college van bestuur wordt het tijd voor een vrouw, betoogt Marjolein Nieboer namens de Sleutelvrouwen van de RUG. Ze pleit onder meer voor het ‘ritsen’ van voorkeurslijstjes. Eentje met mannen en eentje met vrouwen.
Door Marjolein Nieboer / Illustratie Jan Klinkhamer

Op heel korte termijn start de zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter van onze universiteit. Niet alleen de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) vraagt erom te streven naar een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in het college van bestuur, dit streven wordt ook breed gevoeld en gedragen door onze universitaire gemeenschap.

Zou de nieuwe collegevoorzitter niet een vrouw moeten zijn, na meer dan 400 jaar enkel mannelijke leden van het college van bestuur? En zou het niet nog beter zijn als niet alleen de voorzitter maar ook de toekomstige rector magnificus een vrouw zou zijn?

Procedure

Een inclusieve procedure staat en valt met de samenstelling van een inclusief samengestelde selectiecommissie voor de collegevoorzitter. Binnen de universiteit en het UMCG hebben daarom diverse gremia hun bezorgdheid geuit over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de voorgestelde commissie van vier mannen en één vrouw.

Initiatiefnemers waren enkele vrouwen (de Sleutelvrouwen) die actief zijn in het onder de aandacht brengen van diversiteit in de top van onze instelling. De Sleutelvrouwen hebben een grote groep ambassadeurs – zowel mannen als vrouwen die in alle geledingen van onze universiteit werkzaam zijn en die gelijke kansen voor vrouwen en mannen agenderen. Samen ijveren wij voor meer vrouwen op sleutelposities binnen onze universiteit.

‘Ritsen verplicht’

De keuze voor een nieuwe collegevoorzitter is van groot belang voor onze universiteit. De selectiecommissie dient de beste kandidaat voor deze sleutelpositie te identificeren, maar dat betekent niet dat het streven naar diversiteit daarvoor moet wijken. Kwaliteit en diversiteit zijn niet tegenstrijdig maar kunnen elkaar juist versterken.

Wij pleiten dan ook voor een werving volgens de strategie ‘M/V Ritsen Verplicht’ (zoals in het UMCG wordt gevolgd voor sleutelposities) waarbij een shortlist van mannelijke kandidaten wordt geritst met een shortlist van vrouwelijke kandidaten om tot een gender-evenwichtige keuze voor de volgende stap in het proces te komen.

In december vorig jaar hebben de ambassadeurs hun visie gegeven op het gewenste profiel van de nieuwe (aan te zoeken) collegevoorzitter. Deze visie is vormgegeven in een artist impression (zie illustratie) en vervolgens aangeboden aan de Raad van Toezicht van de universiteit, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de selectiecommissie ten behoeve van de invulling van de vacature.

Valentijnsactie

De actie die de Sleutelvrouwen op Valentijnsdag hebben gestart om de samenstelling van de commissie te laten wijzigen heeft grote weerklank gehad. Naast de Sleutelvrouwen en hun ambassadeurs, decanen, de portefeuillehouders middelen, de directeuren van diensten en de Young Academy Groningen, hebben in een periode van enkele dagen nadien ook nog eens zo’n 200 hoogleraren van de universiteit en het UMCG een brief aan de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad gestuurd. Dat is indrukwekkend. Het tekent de enorme betrokkenheid van medewerkers en bestuurders bij het reilen en zeilen van onze universiteit.

Het resultaat van deze acties is dat de beoogde samenstelling van de selectiecommissie is heroverwogen. De personeelsfractie van de universiteitsraad heeft in tweede instantie een vrouw namens de personeelsgeleding voorgedragen voor deze commissie, waardoor de Universiteitsraad nu een man en een vrouw zal afvaardigen in plaats van twee mannen.

Genderneutraal

Dit is heel goed nieuws, maar wij zien dit slechts als een eerste stap. Het creëren van gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een benoemingsproces vraagt om een procedure die transparant is en waarbij de beoogde competenties voor de nieuwe collegevoorzitter genderneutraal zijn geformuleerd. Daarnaast menen wij dat een benoemingscommissie voor deze functie een goede afspiegeling dient te zijn van de universitaire gemeenschap, waarin ook de hogere geledingen (hoogleraren, universitaire bestuurders) vertegenwoordigd zijn.

Wij hebben daarom aan de Raad van Toezicht gevraagd ons nader te informeren over de procedure en de aan de nieuwe collegevoorzitter te stellen competenties, alsmede de wervingsprocedure (liefst volgens het al succesvol gebleken M/V Ritsen verplicht), en het profiel te publiceren op bijvoorbeeld de website van de universiteit. Ook hebben we de Raad van Toezicht verzocht te overwegen alsnog een hoogleraar of universitaire bestuurder aan de selectiecommissie toe te voegen.

We wachten de reactie van de Raad van Toezicht nu met belangstelling af en houden allen die ons hebben gesteund in onze recente acties op de hoogte.

Marjolein Nieboer is directeur van de Universiteitsbibliotheek (UB). Ze schreef deze bijdrage samen met Sleutelvrouwen Hanny Elzinga, Annemieke Galema, Ingrid Molema, Gerry Wakker en Greetje van der Werf.

Engels

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties