‘Bsa-regel illegaal’

Minister Bussemaker is er duidelijk over: universiteiten moeten hun regeling voor het bindend studieadvies (bsa) aanpassen. Maar de RUG wacht nog even af.
Door Peter Keizer

Volgens Bussemaker hebben onderwijsinstellingen jarenlang het bsa verkeerd toegepast, en daarmee de wet overtreden. En daar wil ze meteen een einde aan maken. ‘Studenten mogen onder geen beding de dupe zijn’, schrijft ze aan de universiteiten en de Tweede Kamer.

Universiteiten mogen maar één keer een negatief advies geven, zo oordeelden de rechters van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) al eerder. En dat betekent, zo benadrukt Bussemaker, dat na het bindend studieadvies in het eerste jaar, niet alsnog de eis mag worden gesteld dat studenten hun volledige propedeuse in het tweede jaar hebben gehaald.

De RUG doet dat wel. Sinds 2010 is in het bsa-handboek te lezen dat studenten naast 45 ects in het eerste jaar, ook de propedeuse in het tweede jaar moeten hebben gehaald (p-in-2). Zo niet, dan moeten ze stoppen.

‘Niets mis’

De RUG hield vol dat er ‘niets mis’ was met de eigen regeling, ingevoerd om het studierendement te verhogen. Wel paste de universiteit in afwachting van de reactie van de minister alvast de regeling aan voor studenten uit studiejaar 2015-2016. Nu Bussemaker duidelijk aangeeft dat de bsa-regeling al jaren in strijd is met de wet, ligt het voor de hand dat de RUG de p-in-2 voor alle studiejaren afschaft. Maar zover wil de universiteit nu nog niet gaan.

‘Het wordt binnenkort voorgelegd aan de universiteitsraad. Die moet goedkeuren dat het beleid wordt aangepast’, zegt woordvoerder Riepko Buikema. Hoe dat wordt aangepast hangt van de universiteitsraad af, laat hij weten.

Volgens fractievoorzitter Daan van Dijk van studentenpartij Lijst Calimero is Bussemaker helder. ‘Ze geeft aan dat het niet kan’, reageert hij. ‘De bsa-regeling moet binnen de wet passen. De RUG moet dat volgen. Het moet legaal zijn.’

Bart Beijer van de Personeelsfractie is het daarmee eens. ‘Het gevolg is dat de p-in-2 verdwijnt. Er moet een nieuwe regeling komen. Hoe die eruit zal gaan zien, zullen we eind september in de raad bespreken.’

Van Dijk vraagt zich af hoe de RUG op de brief van Bussemaker zal reageren. ‘We zien liever niet dat de universiteit nu via een omweg probeert mensen te weren.’

Rechtszaak

Het Landelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) overwegen een rechtszaak aan te spannen tegen verschillende universiteiten die met de p-in-2-regel ten onrechte studenten hebben weggestuurd. Groningse studenten zouden dat voorbeeld moeten volgen, denkt Van Dijk. ‘Ik denk dat het goed is dat studenten die zich benadeeld voelen dit aanvechten, om te kijken of ze inderdaad illegaal zijn weggestuurd.’

Volgens Bussemaker zijn er wel uitzonderingen mogelijk op de hoofdregel. Een studieadvies kan op een later tijdstip worden gegeven dan aan het eind van het eerste studiejaar, als er sprake is van persoonlijke omstandigheden, deeltijdstudenten of latere instromers. Maar ook dan mag er maar één keer een bindend studieadvies worden gegeven.

Engels

Abonneer
Laat het weten als er

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties