Misschien kunnen we er iets van leren… Maar wat?

De zaak-Susanne Täuber op de RUG en de rel rond NOS-sport hebben niks met elkaar te maken, maar toch ook weer wel, concludeert columnist Gerrit Breeuwsma. Namelijk hoe het níet moet.

Beroepshalve ben ik in de loop der jaren twee keer bij een (klein) relletje betrokken geweest, die trouwens beide keren met een sisser afliep.

Ik begin erover omdat ik al een paar dagen rondloop met de vraag wat ik nu eigenlijk moet vinden van de rel rond Susanne Täuber en de redactie van NOS-sport. Die twee hebben natuurlijk niets met elkaar te maken. Maar als je er eenmaal over na begint te denken, ga je vanzelf iets zien dat lijkt op een verband, en juist daar twijfel ik dan weer aan.

In ieder geval mogen we vaststellen dat die rellen niet met een sisser afliepen. Voor Täuber lijkt het doek inmiddels gevallen en ook bij de NOS zijn er enkele slachtoffers (al is dat hier een misleidend woord) te betreuren.

Wat het conflict tussen de RUG en Täuber betreft, ben ik vooralsnog geneigd de kant van de laatste te kiezen. Best mogelijk dat ze een lastig mens is, maar als we alle lastige mensen gaan ontslaan, kunnen we wel bezig blijven.

Auteurs verbieden ooit weer kritische stukken te schrijven of te dwingen ‘sorry’ te zeggen, is onbetamelijk

Met wat ik ervan begrijp, spitst het conflict zich vooral toe op de openlijke kritiek in het Journal of Management Studies (JMS). Het betreft dus een door het wetenschappelijke forum geaccepteerd artikel en binnen de spelregels van de wetenschap denk ik dat we ons daar dan bij neer moeten leggen.

Dat is niet hetzelfde als het er mee eens zijn, want het staat critici vrij erop te reageren. Auteurs verbieden ooit weer kritische stukken te schrijven of te dwingen ‘sorry’ te zeggen, is onbetamelijk en vanuit ethisch oogpunt verwerpelijk. Bij fraude of plagiaat, oké, maar bij een verschil van inzicht?

Maar goed, misschien mis ik belangrijke informatie (de RUG is opvallend spaarzaam in haar berichtgeving) en kan ik er niet goed over oordelen.

En dan de sportredactie van de NOS, voorlopig toegespitst op de persoon van Tom Egbers. Sommige dingen zie je mijlenver aankomen (de verkiezingsoverwinning van de BBB), andere dingen verbazen je totaal niet (een  omgekeerd hakenkruis in een Vindicathuis) en weer andere dingen zijn vooral (onbedoeld) komisch (brand in het crematorium aan het Hoendiep), maar Tom Egbers die een stagiaire het leven zuur maakt?

Daar moesten wij thuis wel even van bijkomen, alhoewel ik ook wel iets van opluchting bij mezelf bemerkte.

Tom Egbers die een stagiaire het leven zuur maakt? Daar moesten wij thuis wel even van bijkomen

Er verschijnen een hoop ergerniswekkende malloten op de televisie, maar Tom Egbers konden wij heel goed verdragen. Mijn vrouw zelfs iets te goed. Het zal haar worst wezen wie er wint bij een sportwedstrijd, maar als Tom Egbers in beeld verschijnt, kan ze het niet laten om op te merken dat ‘hij er nog goed uitziet voor zijn leeftijd’.

Vaak kijkt ze dan even vorsend naar mij (ik ben net iets jonger, maar niet veel) en mij bekruipt dan het gevoel dat er buiten mijn invloedssfeer even een ‘wedstrijd in de wedstrijd’ gaande is en het zou zomaar kunnen dat ik daarin niet aan de winnende hand ben.

Maar ja, ik zit ook niet achter de stagiaires aan en het zou maar zo kunnen dat je daar jong bij blijft.

Je moet echter nooit olie op het vuur gooien, dus ik bevestig braaf dat hij er patent uitziet. Om toch weer wat terreinwinst te boeken, voeg ik eraan toe dat zijn vrouw, Janke Dekker, ook een charmante verschijning is. We zijn het er gelukkig over eens dat deze affaire voor beiden een zeer pijnlijke en gênante vertoning is.

Of er dus een verband is tussen Täuber en NOS weet ik niet, maar wellicht kunnen we er iets van leren.

Helaas vooral hoe het niet moet.

GERRIT BREEUWSMA

11 REACTIES

 1. je zou bijna kunnen promoveren op al die reacties op de casus Täuber, of, dat kan natuurlijk ook,
  de Medewerker Rug schrijft er een verhaal over voor publicatie in een “relevant journal”. Zo moeilijk
  moet dat niet zijn, Medewerker Rug krijgt dan weer genoeg punten, om in alle rust nog relevanter onderzoek te doen.

 2. Lees eens de uitspraak van de Groningse kantonrechter. Misschien kom je dan tot de conclusie dat haar Faculteit OF de RUG OF de rechter hier wel een punt hebben en niet alleen de kant van Täuber klopt.

  Als ik de samenvatting van het geschil lees, vanaf het begin, dan krijg ik de indruk dat een heel erg ambitieuze wetenschapster niet snel genoeg hoogleraar kon worden. Ze kreeg al een van de gerenommeerde fellowships en verder ondersteuning waar anderen alleen van kunnen dromen – maar dan wordt een collega sneller bevorderd dan zij. (Trouwens ook een vrouw.) Nou, het ultieme bewijs voor geslachtsdiscriminatie, toch?

  Ga eens lang bij de collega’s op verschillende faculteiten en afdelingen. Je zult er overal wetenschappers/docenten vinden die van mening zijn niet snel/niet hoog genoeg te zijn bevorderd.

  Waar ik het meest van schrik is hoe onbelemmerd de UKrant het framing van Täuber verspreidt. Is dat hoe “old girls networks” werken? Is dat een onafhankelijke krant?

  • Pas op! De onthulling van het old girls network hoort pas over 20 jaar plaats te vinden wanneer de rol van man, vrouw en overig zijn omgewisseld. Anders hebben de arme mannen die over 20 jaar geen versnelde promotie krijgen nadat ze al 3 jaar extra versnelde promotie hebben gekregen en niet aan de gestelde eisen voldoen geen poot om op te staan.

   Er moeten natuurlijk nog wel sappige artikelen kunnen worden geschreven over de gehaaste reactie van de RUG op het provocerende artikel wat je 2 jaar na je originele conflict hebt geschreven uit ongenoegen over je salaris van een ton per jaar.

   Nee maar zonder grappen, het is inderdaad stuitend hoe de mening van de ukrant verschilt met de mening op de werkvloer. Ben erg benieuwd of die 3500 handtekeningen allemaal vanuit de rug collega’s of studenten komen, of dat er veel externe handtekeningen tussen zitten. Daarnaast ben ik erg benieuwd wie allemaal de uitspraak heeft gelezen voordat zij de petitie hebben getekend, mijn inschatting ligt onder de 1 procent..

   • Veel externe steun op basis van onvolledige en onjuiste info (check maar eens casual groningen, feministengroepen etc.) en vanuit de ultralinkse hoek op de uni (gender studies, letteren etc.).

   • Op de werkvloer, vooral bij FEB en met name binnen vakgroep HRM&OB zullen de profs die Täuber het ontslag hebben aangedaan het natuurlijk eens zijn. Anderen zijn door de rancuneuze acties zoals tegen Sujatha de Poel en Täuber te bang om zich uit te spreken. Maar gelukkig hebben we het FEB rapport die heel duidelijk is over hoe vooral buitenlandse vrouwen sociale veiligheid ervaren binnen FEB. De uitspraak zegt onomwonden wie schuld is aan de escalatie (punten 5.13 en 5.8). De man in kwestie zou zich kapot moeten schamen en de RUG zou eens op moeten houden zijn handelen te rechtvaardigen en een extern onderzoek moeten instellen. Wat betreft causaal verband essay-ontslag (Paula van Manen arrest) is punt 5.8 in de uitspraak ook duidelijk en het feit dat Täuber jarenlang geen contact had met de profs van HRM&OB bewijst tevens dat hun rancune alleen maar voort kan komen uit haar publicaties.

  • De Ukrant is verre van neutraal, dat blijkt keer-op-keer als je de vele artikelen over diversiteit en inclusie leest die hier geplaatst worden en de vele artikelen die aan mevrouw Täuber geweid zijn.

   Ik heb in nog geen één artikel een verwijzing naar de uitspraak gezien of waarin ook de keerzijde van dit verhaal wordt belicht: denk aan de negatieve jaarlijkse functioneringsgesprekken die al plaatsvonden voor mevrouw Täuber zich met sociale veiligheid bezighield, het niet genoeg publiceren in relevante journals, een vrouwelijke collega die eerder promotie krijgt onderuit proberen te halen, collega’s zonder goede onderbouwing beschuldigingen van discriminatie, het niet meewerken aan mediatieprogramma’s…

   Als je de artikelen van de UKrant mag geloven, dan is ze puur ontslagen omdat ze kritisch is op de sociale veiligheid binnen de RUG/FEB, maar dat is echt een karikatuur van de werkelijkheid.

   Tip voor UKrant: doe wat aan de diversiteit van de redactie, vooral qua wereldbeeld en ideologie.

   • Mee eens: de wereld is óf zwart óf wit, als je niet voor ons bent ben je tegen ons – zo gaat activisme, niet het werk van journalisten.

   • Inmiddels heeft ook kwaliteitskrant NRC een artikel geplaatst waarin zij naast Susanne Täuber, ook gesproken hebben met verschillende betrokkenen en medewerkers van de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de stukken uit de rechtszaak, e-mails en onderzoeksrapporten ingezien. Daarin komen de statements die jij hier maakt ook niet naar voren.

  • Als je de essay van Täuber leest (zoals inmiddels vele duizenden anderen) zie je dat de beloofde ondersteuning uitbleef en dat ze juist tegengewerkt werd.

   Täuber bracht 2 voorbeelden (een man en vrouw) op de hoorzitting van collega’s die dezelfde promotie wel kregen zonder aan speciale “additionele” eisen te hoeven voldoen. De Nederlandse vrouw in kwestie, die overigens getrouwd is met de directeur van een andere faculteit, kreeg de promotie zonder deze aan te hoeven vragen. De mannelijke collega is natuurlijk al lang full professor, met slechts 13 artikelen en dat zonder RF fellow te zijn. Wij mannen, en onze vrouwen, hebben geen RFF programma nodig voor een flitsende carrière, wij kunnen het op eigen kracht.

   De verslaggevers van de Ukrant hadden tijdens de zitting van 3 uur inzage in verzoek en verweerschrift. Ook hebben ze Täuber gesproken en vast ook collega’s van haar. Ze hebben vast ook wederhoor proberen toe te passen, maar de RUG zwijgt. Beter geïnformeerd zijn is niet hetzelfde als bevooroordeeld. Wat betreft onafhankelijk, dat ze de hand durven bijten die hun voed laat niets aan duidelijkheid over.

   • Ja zeker! Je kent één man die snel hoogleraar werd en daarom zijn álle mannen gepriviligeerd. Doe eens een basiscursus wetenschappelijk denken i.p.v. hier continu jouw eenzijdige mening te verspreiden.

    • Ik begrijp niet goed wat je wilt zeggen. De context is juridisch, niet wetenschappelijk, en dan heeft Täuber maar 1 voorbeeld nodig om ongelijke behandeling te kunnen claimen. Ze had er 2. In wetenschappelijke zin is het bewijs dat wij mannen elkaar nog steeds flink voortrekken overweldigend. Mocht je dat onderbouwd willen hebben dan is een mooi beginpunt het LNVH monitor 2021, daar vind je een grafiek die laat zien dat mannen binnen academica een zeer sterke voorkeur hebben voor elkaar. Jij gaat dan natuurlijk zeggen dat het grote verschil te wijten is aan motivatie, dat vrouwen helemaal geen zin hebben in zo’n wetenschappelijke carrière, ik ga dan om bewijs vragen en bij voorbaat roepen dat die stelling onzin is. En vrouwelijke familieleden van die “succesvolle” mannelijke wetenschappers hebben natuurlijk de voorkeur als er dan toch een keertje een vrouw gekozen wordt.

Reacties zijn gesloten.