Gerrit Breeuwsma: Ik zie eruit als een man en soms voel ik me ook zo

Schrijfster J.K. Rowling en hoogleraar filosofie Kathleen Stock werden zwaar bekritiseerd omdat ze volgens columnist Gerrit Breeuwsma een genuanceerd standpunt innamen in het genderdebat. ‘Het is te hopen dat er aan de paarse universiteit ruimte blijft voor een open discussie.’

Mogelijk is het u ontgaan, maar jongsleden vrijdag kleurde de universiteit paars. Om zo te laten zien ‘dat iedereen aan de RUG geaccepteerd wordt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, of -expressie’, aldus de nieuwsbrief van de universiteit.

Met het meedoen aan paarse vrijdag wilde de RUG aandacht vragen voor de ‘LHBTQIA+ gemeenschap, en haar diversiteit die onze universiteit en de samenleving rijker maakt’. Daarbij werd ‘iedereen die dit onderschrijft’ opgeroepen ‘die dag in het paars gekleed te gaan of tijdens de online gesprekken een passende achtergrond te selecteren’, aldus nog steeds het nieuwsbericht.

Om die paarse universiteit tastbaar, of eigenlijk dus zichtbaar te maken, werden er bij het bericht foto’s van onder meer een paars Academiegebouw geplaatst. Ik vond het er naargeestig uitzien, alsof zich net een kernramp had voltrokken en er nu een giftige paarse damp boven de stad hing. Onheilspellend.

Maar het ging natuurlijk om het idee.

Ik donderdagavond dus op zoek naar paarse kledingstukken. Maar hoe ik ook zocht, ik vond niks. Nou ja, een oude onderbroek, maar daar was zo ernstig de rek uit dat het onverantwoord zou zijn die nog langer te dragen.

Niet vergeten de kerstman een paar nieuwe onderbroeken te vragen (Undiemeister, ergo sum).

Ik dus in mijn gewone kloffie naar het werk. Daar was van paarsigheid niet veel te merken, maar ik heb de rest van de dag wel zitten nadenken wat ik er nu eigenlijk van vind, van paarse vrijdag.

Aan de ene kant onderschrijf ik graag de oproep van de RUG iedereen te accepteren zoals hij (of zij, hen, hullie of zullie) is. Tegelijkertijd heb ik mijn twijfels bij de manier waarop het genderdebat vaak wordt gevoerd, waarbij inclusiviteit en exclusiviteit soms gemakkelijk in elkaar overlopen.

Je ziet het aan de steeds verdere verfijning van wat begon als de LHTB-gemeenschap, maar inmiddels al acht varianten kent en er zijn vast nog verdere afsplitsingen mogelijk. Goed beschouwd zou je ook old school hetero’s moeten opnemen in het spectrum. Maar mag dat nog, je biologisch man of vrouw voelen?

Goed beschouwd zou je ook old school hetero’s moeten opnemen in het spectrum

Dat die vraag gevoelig ligt, hebben J.K. Rowling en Kathleen Stock in Engeland ondervonden, toen zij zich uitspraken over de biologie van man en vrouw.

Rowling, beroemd van haar Harry Potterboeken, heeft haar standpunt (op haar website) genuanceerd uiteengezet in een essay over sex and gender issues. Ze wijst op enkele kwalijke kanten in het huidige genderdebat en verzet zich tegen het uitwissen van biologische seksebepaling.

Ze merkt ook op dat jonge mensen zo’n beetje over alles onzeker zijn – hun kleding, uiterlijk en sekse – en bepleit voorzichtigheid in het toepassen van sekseoperaties. Niet alles is maakbaar.

Het leverde haar vrachtladingen met doodsbedreigingen op.

Stock werkte tot voor kort als hoogleraar filosofie aan de universiteit van Sussex. Een van haar standpunten is dat transvrouwen – in een mannelijk lichaam geboren, maar zich identificerend als vrouw – in biologisch opzicht geen vrouw zijn. Sekse is volgens haar niet vrijelijk te veranderen, maar ligt verankerd in onze biologie.

Stock kreeg veel kritiek en werd daarbij ook aangevallen en beschimpt door studenten en collega’s. Anderen durfden haar niet openlijk te steunen. Uiteindelijk heeft ze besloten om ontslag te nemen.

Ongetwijfeld zal er op de visie van Rowling en Stock wat af te dingen zijn, maar het is te hopen dat er aan de paarse universiteit ruimte blijft voor een open discussie, waarin ook tegendraadse meningen gehoord mogen worden.

In het weekend als een echte man lekker in de schuur geklust. Daarbij lelijk met een hamer op mijn duim geslagen.

Die is nu dus hartstikke paars.

GERRIT BREEUWSMA

21 REACTIES

 1. Goeie column! Ik ben lesbisch en merk dat het toevoegen van alle letters aan de LGB nadelig zijn voor homo- en biseksuelen m/v. De keren dat ik te horen heb gekregen dat ik een ’transfobe vaginafetisjist’ ben, omdat ik transvrouwen niet als potentiële partners beschouw, zijn niet meer te tellen. En COC laat het gebeuren, die promoten zelfs hetero mannen die zich als “lesbisch” identificeren op Lesbian Visibility Day.

 2. Ik vind de inhoud van deze column jammer en schadelijk. We leven helaas in een tijd waarin trans personen (en de rest van de LHBT+ gemeenschap) moeten vechten om hun bestaansrecht te bewijzen aan de buitenwereld. Dit soort misinformatie de wereld in slingeren maakt het leven van deze (mede)mensen alleen maar moeilijk. Waarom zou je dat willen? Al kan ik het sentiment van de auteur al wel opmaken uit bewoordingen zoals ‘giftige paarse damp’.

 3. Ahh jaa de paarse en inclusieve RUG waar vrijwel alle toiletten enkel voor mannen of vrouwen zijn en waar, bij alle prullenbakken naast de toiletten, een label “ladybins” hangt.
  De RUG heeft nog veel stappen te zetten als het op inclusiviteit aankomt. En dit ongenuanceerde en slecht onderbouwde nieuwsbericht, waar de trans en homofobie dwars doorheen schemeren, helpt daar niet bij.
  Mijn advies: maak je niet zo druk om de gender identiteit en seksualiteit van een ander.
  Tot slot: Verdiep je eens in de biologie en je zult ontdekken dat er, ook bij mensen, meer dan twee genders voorkomen.

 4. Wat fijn om dit te lezen van een hoogleraar psychologie! Knap dat u dit durft te schrijven en plaatsen. Ik ben uiteraard van mening dat iedereen mag denken en zijn wat hij/zij wil. Echter vind ik het altijd zeer merkwaardig dat de LHBTQIA+ zogenaamd super inclusief is, maar tegen iedereen die hun standpunt niet onderschrijft. De comments onder dit artikel bevestigen dit.

  Het lijkt me goed dat we in een vrij land als Nederland waarde blijven hechten aan vrijheid van meningsuiting. Ik respecteer de LHBTQIA+ community en ik zou het fijn vinden als men ook een opinie als die van meneer Breeuwsma respecteert. Dat is pas echt inclusiviteit.

  • Het gaat toch niet om meningen, het gaat om bestaansrecht en het feit dat JK Rowling enco gebaseerd op objectief onjuiste informatie vinden dat bepaalde mensen geen bestaansrecht hebben, omdat ze blijkbaar geen zin hebben om zich in het onderwerp te verdiepen… Het is vergelijkbaar met mannen die bijvoorbeeld vinden dat vrouwen geen gelijke rechten verdienen. Ik mag hopen dat je niet ook vindt dat dat een kwestie van ‘vrijheid van meningsuiting’ is en dat je je daar net zo hard tegen zou verzetten als de LHBTQIA+ gemeenschap dat doet tegen het soort uitspraken van Rowling.

   • Dit soort leugens over Rowling doet de acceptatie van transgenders geen goed. Iedereen kan lezen wat zij schreef, het was een goed onderzicht en compassievol stuk. Feit is dat een aantal aspecten van transgenderideologie schadelijk zijn voor vrouwen/meisjes én voor kinderen/jongeren met genderdysforie.

  • Eens! Het fanatisme waarmee deze discussie soms gevoerd wordt, vooral ten aanzien van mensen die zich minder of niet thuis voelen in de vele onderscheidingen van genderidentiteit, het oneens zijn aan het gelijkstellen hiervan aan sekse, of zij die zelfs per ongeluk (maar vanuit de beste bedoelingen) een ‘foutje’ in maken in de aanduiding is werkelijk schrikbarend en gooit de deur dicht voor elke open discussie. Het is zo zonde, want of je je nu wel of niet in de mening van JK Rowling e.a. kan vinden: beide ‘partijen’ zouden van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen leren begrijpen. en ‘verstaan’.
   Je moet het alleen wel willen. Het denken in andere kleuren en tinten kost nu eenmaal meer moeite dan het denken in ‘zwart en wit’ (al is dat misschien een andere discussie ;). Soms vinden mensen het helaas fijner om in dualismes te denken – het is in ieder geval makkelijker- : voor of tegen LHBTQIA+, maar ook voor of tegen zgn. ouderwetse opvattingen van gender en sekse. Als mensen in een open debat met elkaar zouden treden over deze materie, elkaar echt zouden willen begrijpen, dan pas is echte groei en ontwikkeling mogelijk. Helaas komt dat niet van 1 kant en is het aanvallen van andersdenkenden zeker niet de oplossing.

  • 100% mee eens. Ook grappig hoe de transactivisten als een zwerm bijen er meteen bij zijn om anderen de mond te snoeren en een berg waardeoordelen over iedereen uit te storten, en dan het lef hebben zich moreel superieur te voelen. Het gaat klaarblijkelijk niet om respect hebben voor elkaar, maar een wereldbeeld door de strot douwen. Het ene dogma vervangen met een andere. Vooruitgang? Terug gaan naar tribalisme is eerder regressie.

   • Ook grappig dat bovenstaande het mag hebben over een ‘giftige, onheilspellende paarse damp’, maar zodra ’transactivisten’ (niet iedereen met een mening is een activist; ikzelf ben zeker geen activist) inhoudelijk op het stuk ingaan en dus in feite dat open debat aangaan wat jullie zo graag willen zien, het bestempeld wordt als een aanval… waarom zijn mensen zo snel op hun teentjes getrapt als hun wereldbeeld wordt uitgedaagd?
    Bovendien, die ‘mening’ van JK Rowling klopt feitelijk niet. Ze beweert dat transgender mensen biologische sekse ontkennen, maar dit is dus niet zo. Het hele punt is om sekse en gender van elkaar te scheiden. Biologische sekse is inderdaad een feit, en er is niemand die dat ontkent, maar gender is een manier van uitdrukken en kan dus per persoon verschillen. Rowling verdraait dat om een of andere bizarre reden, en daarom is het onmogelijk om een discussie met haar aan te gaan (niet op z’n minst omdat zij daar helemaal geen ruimte voor biedt; hebben we haar ooit zien spreken met iemand met een andere mening?)

    • Het bezwaar is dat geëist wordt dat genderidentiteit in alle opzichten vervangen moet worden door geslacht. Twee grote problemen: de meeste mensen ervaren geen genderidentiteit. En geslacht is medisch, politiek en sociaal zeer relevant. Het heeft een belangrijke voorspellende waarde voor bijvoorbeeld plegen van seksueel geweld, medische aandoeningen, medische behandelingen en achterstelling op basis van (verwachte/vermeende) voortplantingscapaciteit.

     • Ik denk dat je bedoelt dat sommige mensen eisen dat geslacht moet worden vervangen door genderidentiteit, ipv andersom!
      Maar inderdaad, het kan best zijn dat er een groot aantal mensen is dat zegt dat sekse niet bestaat, maar dat betekent niet dat zij de gehele beweging representeren.
      De algemene consensus binnen de beweging, wat ook door wetenschap wordt ondersteund, is dat sekse en gender twee verschillende dingen zijn, dat sekse biologisch bepaald is, en dat gender een vorm van uitdrukking is. Door er op deze manier naar te kijken blijft er ook ruimte over om te erkennen dat er zowel discriminatie plaatsvindt op basis van biologisch geslacht, als op basis van gender. Zo wordt ook de ervaring van discriminatie van cis-vrouwen niet uitgewist, of ontkend dat het plegen van seksueel geweld voornamelijk door mannen gebeurd, want dat moet inderdaad zeker niet genegeerd worden! Juist ook binnen de beweging is daar veel aandacht voor.

      Ik denk trouwens dat zo’n beetje iedereen wel genderidentiteit ervaart. De heer Breeuwsma zelf schrijft letterlijk “ik zie eruit als een man en soms voel ik me ook zo” – dat is een uiting van zijn genderidentiteit, en die drukt hij blijkbaar het liefst uit door lekker te klussen in de schuur zoals hij in zijn conclusie beschrijft; op zich niks mis mee! (tenzij hij daarmee tussen de regels bedoelt dat je geen echte man bent als je dat niet doet? maar zo diep zal het wel niet gaan)

 5. Wat is nou eigenlijk je punt Gerrit, dat je je buitengesloten voelt?

  Ik zie hier vooral een onzekere man die zijn verwarring en onderbuikgevoelens op een omslachtige manier probeert te verwoorden. Met je “giftige paarse damp”.

  Ik vind het bijvoorbeeld ook wel opmerkelijk dat je het blijkbaar noodzakelijk vind om je eigen “mannelijkheid” nog even te bewijzen door mede te delen dat je in de schuur hebt geklust. Daar spreekt je eigen onzekerheid en verwarring over je masculiniteit boekdelen.

  Ik snap dat je onzeker bent en graag wil dat je mening gehoord word. Wat mij betreft zijn tegendraadse meningen dan ook van harte welkom. Maar in een universitaire omgeving verliezen mensen al gauw interesse als je mening (los van haar tegendraadsheid) gebaseerd is op conservatieve onderbuikgevoelens en onzekerheid. En ook geen enkel stukje inhoudelijke redenatie of argumentatie bevat. Ik vind het zeer verbazingwekkend dat dit aan een universitair docent nog uitgelegd moet worden.

  • Het bezwaar is dat geëist wordt dat genderidentiteit in alle opzichten vervangen moet worden door geslacht. Twee grote problemen: de meeste mensen ervaren geen genderidentiteit. En geslacht is medisch, politiek en sociaal zeer relevant. Het heeft een belangrijke voorspellende waarde voor bijvoorbeeld plegen van seksueel geweld, medische aandoeningen, medische behandelingen en achterstelling op basis van (verwachte/vermeende) voortplantingscapaciteit.

   • Ik denk dat je bedoelt dat sommige mensen eisen dat geslacht moet worden vervangen door genderidentiteit, ipv andersom!
    Maar inderdaad, het kan best zijn dat er een groot aantal mensen is dat zegt dat sekse niet bestaat, maar dat betekent niet dat zij de gehele beweging representeren.
    De algemene consensus binnen de beweging, wat ook door wetenschap wordt ondersteund, is dat sekse en gender twee verschillende dingen zijn, dat sekse biologisch bepaald is, en dat gender een vorm van uitdrukking is. Door er op deze manier naar te kijken blijft er ook ruimte over om te erkennen dat er zowel discriminatie plaatsvindt op basis van biologisch geslacht, als op basis van gender. Zo wordt ook de ervaring van discriminatie van cis-vrouwen niet uitgewist, of ontkend dat het plegen van seksueel geweld voornamelijk door mannen gebeurd, want dat moet inderdaad zeker niet genegeerd worden! Juist ook binnen de beweging is daar veel aandacht voor.

 6. Dank je voor je gedurfde column! Ik ben zelf trans, of dat dacht ik tenminste voordat ik je stukje las. Maar gelukkig gaf je me de kans om te heroverwegen of ik eigenlijk wel trans ben, en zo ja, of ik dan wel op de RUG zou moeten studeren.

  Conclusie:

  Jep, ik ben lekker toch trans.

  En ik studeer hier lekker toch.

  Vrolijke feestdagen aan alle trans studenten en medewerkers!

 7. Het probleem is niet dat twee vrouwen een mening hebben die ingaat tegen die van anderen, het probleem is dat zij des/disinformatie verspreiden. JK Rowling blijft maar volhouden dat transgender mensen biologische seksebepaling willen uitwissen. Dit is niet zo. Niemand ontkent biologie, en niemand ontkent de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke biologie. (Maar laten we vooral trouwens niet vergeten dat er ook nog zoiets bestaat als intersekse). Wat JK Rowling niet begrijpt (of niet wil begrijpen) is dat er een verschil is tussen sekse en gender (iets wat ruimschoots onderzocht en bevestigd is in de wetenschap), en dat mensen pleiten voor een scheiding van sekse en gender, en een bredere definitie van gender zodat zij zich vrijer kunnen bewegen in de manier waarop ze zich uitdrukken. Het is allemaal niet zo ingewikkeld…

  Even wat geschiedenis erbij pakken en het is makkelijk te zien dat het hele idee van een man/vrouw binair volledig cultureel bepaald is. U schrijft “niet alles is maakbaar”, en dat klopt; gender is niet maakbaar. Helaas vonden Europese kolonisten dat wel, toen ze hun binaire man/vrouw systeem naar andere culturen brachten. Degenen die daar niet in op te delen waren werden vermoord, of hun identiteit werd met brute kracht en wet uitgewist. Zie bijvoorbeeld de geschiedenis van de Hijra in India, de Two-Spirit van de inheemse bevolking van Amerika, en de complete afwezigheid van een binair systeem, of überhaupt correlatie tussen anatomie en geslacht, in veel Afrikaanse landen vóór kolonisatie.

  De Europese, Christelijke cultuur en hun kolonisten wilden gender/sekse zo geforceerd maakbaar hebben, dat onze taal nu tekort schiet om andere manieren van zijn onder woorden te brengen. Dat is één van de redenen waarom die “verfijning van wat begon als de LHTB-gemeenschap” plaatsvindt, die u trouwens in de verkeerde volgorde heeft opgeschreven.

  Verdacht ook hoor, om het vieren van diversiteit te vergelijken met een ‘naargeestige, onheilspellende, giftige paarse damp’. Wat zit daar nou weer achter?

  “Mag dat nog, je biologisch man of vrouw voelen?”, dat is natuurlijk erg flauw. Als men even de tijd zou nemen om te begrijpen waar dat hele ‘genderdebat’ nou echt over gaat, inclusief culturele geschiedenis, zou men ook inzien dat er niemand is die dit ooit serieus beweerd heeft. Dit is pure fantasie, wat niemand helpt. Vooral flauw als je nagaat dat het juist de transgender mensen zijn die meestal niks mogen, gediscrimineerd worden, en het gevaar lopen aangevallen, opgesloten of vermoord te worden. En wat heeft die vraag bovendien met hetero zijn te maken?

  Is er echt sprake van een open debat als degenen die eraan meedoen geen kennis (willen) hebben van het onderwerp en hun platform gebruiken om des/disinformatie te verspreiden? 

  • Je hoeft alleen maar op de hashtag #nooneissayingsexdoesntexist te zoeken op Twitter en de tweets vliegen je om de oren van mensen die wel degelijk menen dat sekse niet bestaat en/of die menen dat ‘gender’ het wel kan vervangen.

   • Als ik deze hashtag opzoek kom ik alleen maar een handjevol retweets tegen van twee mensen, en sommige van die retweets worden nog verkeerd geïnterpreteerd ook. Ik denk niet dat we het debat moeten laten leiden door een aantal mensen op Twitter die op 1 hand te tellen zijn. Hoe dan ook, het kan best zijn dat er een groot aantal mensen is dat inderdaad zegt dat sekse niet bestaat, maar dat betekent niet dat zij de gehele beweging representeren. De algemene consensus binnen de beweging, wat ook door wetenschap wordt ondersteund, is dat sekse en gender twee verschillende dingen zijn, dat sekse biologisch bepaald is, en dat gender een vorm van uitdrukking is. Door er op deze manier naar te kijken blijft er ook ruimte over om te erkennen dat er zowel discriminatie plaatsvindt op basis van biologisch geslacht, als op basis van gender.

 8. Waarom moeten er twee kanten van de “discussie” belicht worden wanneer het gaat over het bestaansrecht van trans mensen? Zeker door iemand die duidelijk niet weet waar die het over heeft. Bizar slecht artikel

 9. “Rowling…heeft haar standpunt genuanceerd uiteengezet in een essay”. Helaas, zo genuanceerd was dat essay niet. Voor leken lijkt er niets mis mee, maar bij nadere inspectie blijkt dat het vol staat met incorrecte beweringen en aannames. Deze ten koste van transgender mensen. Zo noemt zij dat biologische sexe bestaat (correct) en beweert vervolgens dat gender-identiteit niet bestaat (incorrect), waarmee zij concludeert dat trans vrouwen mannen zijn, en trans mannen vrouwen zijn. Dit is incorrect en ronduit beledigend.
  Zij schrijft vanuit haar eigen overtuiging dat transgender vrouwen een gevaar vormen voor cisgender vrouwen. Daarnaast beschrijft ze de dat transgender zijn sociaal besmettelijk is, of gedreven door homofobie of vrouwenhaat. Al deze aannames zijn zowel compleet onzinnig als beledigend. Door het essay te omschrijven als een ‘genuanceerde uiteenzetting’ wordt actief bijgedragen aan de verspreiding van een hatelijke boodschap.

 10. Goed beschouwd zou je ook old school hetero’s moeten opnemen in het spectrum. Maar mag dat nog, je biologisch man of vrouw voelen?”
  Onderbouwing van het eerste mist… en wat heeft heteroseksualiteit met gender te maken? Heel kort door de bocht stuk dit

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in