Redactieraad UK zoekt nieuwe leden!

Wegens het aflopen van de zittingsperiode van een aantal leden uit de personeelsgeleding én de studentgeleding zoekt de redactieraad van de UK nieuwe enthousiaste en betrokken collega’s.

Samenstelling:

De redactieraad bestaat uit maximaal 9 personen: de voorzitter en 3 leden uit de personeelsgeleding, 3 studentleden en maximaal 2 externe deskundigen. Er wordt naar een evenwichtige samenstelling gestreefd door de leden zoveel mogelijk uit verschillende faculteiten te betrekken.

Taakomschrijving:

De redactieraad komt ca. vier maal per jaar bijeen en heeft o.a. als taak toezicht te houden op het redactionele beleid van de UK, en als klankbord te functioneren van de redactie. De zittingsperiode is twee jaar en kan maximaal een keer worden verlengd. Er is geen financiële vergoeding beschikbaar.

Belangstelling voor deze uitdagende functie? Stuur een korte motivatiebrief en CV uiterlijk 20 juni 2017 naar redactieraadUK@gmail.com.