Op zoek naar een nieuwe generatie actuarissen

“Als beroepsgroep moeten we nog meer bekendheid krijgen.” Aan het woord is Daan Kleinloog, 33 jaar, actuaris en voorzitter van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. ”Neem bijvoorbeeld de huidige coronapandemie. Het is toch jammer dat overheden of bedrijven niet automatisch aankloppen bij onze beroepsvereniging voor risico- en scenarioanalyses of prognoses over bijvoorbeeld de impact van covid op lange termijn? Dit zijn bij uitstek vraagstukken waar actuarissen met oplossingen en scenario’s kunnen komen. Ik zie het dan ook als onze taak om duidelijk te maken dat wij hier een belangrijke rol in willen en kunnen spelen.”

Daan Kleinloog

Actuarissen maken financiële risico’s inzichtelijk en bieden strategische scenario’s en adviezen waarmee bedrijven en instellingen kunnen groeien in hun doelstellingen.

Als actuaris word je opgeleid om complexe, financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke vraagstukken (denk aan gezondheid, zorg of klimaat) te kwantificeren en te analyseren. Steeds vaker houden actuarissen zich bezig met het ontwikkelen van oplossingsscenario’s en adviseren ze Raden van Bestuur, directies en (overheids-) instellingen over de mogelijke financiële gevolgen van economische ontwikkelingen en risico’s. Door technologische vooruitgang, zoals Artificial Intelligence en Machine Learning, zijn wij bovendien beter in staat de verschillende werkzaamheden te automatiseren en uit te breiden, waardoor we steeds vaker een strategische rol innemen en meer gericht zijn op het generen van kwantitatieve inzichten en die te vertalen naar eenvoudige materie voor belangrijke besluitvorming. 

Het valt de laatste jaren op dat steeds meer organisaties en bedrijven geïnteresseerd raken in de diensten en vaardigheden van actuarissen. Ik denk dat dit vooral komt omdat wij over het algemeen een zeer brede kennis hebben, die bovendien op verschillende vlakken binnen organisaties in te zetten is. Traditioneel werken actuarissen voornamelijk in de pensioen- en verzekeringssector, maar we zijn ook actief voor banken, consulting bureaus, het bedrijfsleven, de zorg- en energiesector en toezichthoudende instellingen. Steeds vaker werken wij ook buiten de financiële dienstverlening, bijvoorbeeld bij overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten, multinationals of particuliere instellingen.

Als je een passie hebt voor wiskunde en de vastberadenheid hebt om te slagen, heb je al de eerste stappen gezet om actuaris te worden.

Persoonlijk heb ik met veel plezier de Executive Master of Actuarial Science gevolgd bij het Actuarieel Instituut. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor bijvoorbeeld afgestudeerde EORAS-studenten, die tijdens hun werk een executive masteropleiding willen volgen. Deze opleiding biedt je de kans actuaris te worden en tegelijkertijd werkervaring opdoen: een mooie combinatie om snel carrière te maken!

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging voor actuariële professionals, actuarissen en actuarieel analisten AG. Meer informatie: www.ag-ai.nl/ActuarieelGenootschap.