Ik heb spijt van mijn reactie, wil je die weghalen?

Elke dag vraagt de redactie van UKrant zich af: waar schrijven we over, waarom schrijven we erover en hoe schrijven we erover? ‘Bij UKrant’ is een rubriek waarin we zo nu en dan een kijkje achter de schermen geven.

Er wordt wel eens gezegd: journalistiek is de eerste ruwe schets van de geschiedschrijving. Daar knoei je niet mee. Dat betekent: de archieffunctie van een journalistiek medium is heilig.

Mensen die in onze verhalen worden opgevoerd en die hun quote, mening of naam later verwijderd willen zien (we krijgen met enige regelmaat zulke verzoeken) moeten daarom heel goede argumenten hebben voordat UKrant daarin mee gaat.

De richtlijn is: nee, tenzij (lees: bij hoge uitzondering). Maar hoe zit het met de reacties, de comments, die iedereen onderaan een artikel kan achterlaten?

De afgelopen weken is het een aantal keer voorgekomen dat lezers reageerden op verhalen en daar later, om uiteenlopende redenen, spijt van hadden. En vroegen of we de comment wilden verwijderen.

Valt een reactie onder de eerder genoemde archieffunctie en moet je daar dus te allen tijde van af blijven? Of ligt dat toch net iets anders?

Een interessante vraag die ik heb voorgelegd aan onze redactieraad, een adviesorgaan met wijze mensen van binnen en buiten de RUG, die een hart hebben voor de journalistiek in het algemeen en voor UKrant in het bijzonder.

In grote lijnen komt het advies van de redactieraad op het volgende neer:

De inhoud van artikelen in UKrant valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie, maar de reacties niet (de publicatie ervan dan weer wel, vandaar dat we richtlijnen hebben wat wel en niet mag). Het gaat volgens de redactieraad om ‘content’ waar de redactie buiten staat, daar is de inzender zelf verantwoordelijk voor.

Eigen kopij wordt altijd bewaard, ongevraagde reacties niet

Met andere woorden: als iemand zijn reactie verwijderd wil zien, dan kan de redactie daar gehoor aan geven zonder de archieffunctie geweld aan te doen. Zoals een van de leden van de raad het bondig zei: ‘Eigen kopij wordt altijd bewaard, ongevraagde reacties niet.’

Er is een ‘maar’. In het systeem dat UKrant gebruikt, gaan alle reacties op een eerdere reactie verloren als die oorspronkelijke comment wordt verwijderd.

Nu kun je ervoor kiezen om reacties altijd te laten staan als daarop is gereageerd en alleen weg te halen als dat niet zo is. Maar dat is weinig consequent en riekt een beetje naar willekeur. Als je pech hebt (er is gereageerd), wordt je verzoek tot verwijdering afgewezen, zo niet dan wordt het gehonoreerd.

Een andere optie is om de oorspronkelijke reactie ‘leeg’ te maken, zodat de reacties op die reactie blijven staan. Maar ja, die komen dan wel erg in het luchtledige te hangen en wordt het raden naar de discussie.

Kortom, wie zijn reactie verwijderd wilt zien, kan een verzoek daartoe indienen bij de hoofdredactie van UKrant. Dat kan dus tot gevolg hebben dat reacties op die reactie ook verloren gaan – spijtig, maar wel zo consequent.

Daarbij verwijs ik graag nog eens naar onze spelregels ‘Reageren op UKrant’ en met name naar deze zin in dit document: ‘Het is ook goed om te beseffen dat jouw reactie impact kan hebben op anderen. Denk dus even na voordat je een reactie plaatst.’

Rob Siebelink is de hoofdredacteur van UKrant

English

5 REACTIES

 1. De UK zou m.i. eigenlijk alleen reacties moeten verwijderen die onmiskenbaar onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake is van smaad, of omdat er bijvoorbeeld privegegevens van derden in vermeld staan.
  Bovendien is het jammer dat er niet is gedacht aan de optie om gewoon de naam van de plaatser weg te halen, of deze te pseudonimiseren, terwijl je de inhoudelijke reactie kunt laten staan.

 2. Allereerst wil ik de Ukrant een compliment geven, dat je uberhaupt nog een reactie kan
  geven op een artikel.

  Al snel rijst de vraag “Wat zijn de uiteenlopende redenen, om een reactie te verwijderen?”

  1 Je bent tot nieuwe inzichten gekomen met dezelfde informatie.
  2 Je bent tot nieuwe inzichten gekomen door nieuwe informatie.
  3 Je wordt openlijk of voelbaar benadeeld door jouw reactie binnen de RuG of extern.
  4 Je doet een poging, om iemand anders zijn reactie te verwijderern.

  Reactie per punt :

  1 Toegeven is het moeijkste wat er is, maar geen schande. Je moet jezelf niet voor de gek houden.

  2 Er wordt overduidelijk geknipt, geplakt en informatie verborgen grhouden door de bekende media.
  Uiteraard is er steeds meer alternatieve media. Iedereen is prima in staat, om daar de feiten eruit
  te vissen. Wat betreft de factchecks, vele complotten zijn ondertussen waarheid geworden.

  3 KIjkend naar het aantal bezoeken aan de vertrouwenpersoon, is dit niet ondenkbaar, maar schuif het
  probleem niet voor je uit.

  4 Ik neem aan, dat de redactie “iemand anders zijn reactie verwijderen” onmogelijk heeft gemaakt.

  Ik denk dat we een debat of discussie niet moeten vermijden, maar ook zeker niet moeten openen bij de ingang van een collegezaal, zoals een hoogleraar gedragskunde probeerde, terwijl hij zelf later duidelijk zijn mening verkondigde in een krantenartikel.

  Verder zou ik graag de mening willen horen over het uitsluiten van mensen m.b.v een pas en een eventuele vaccinatieplicht binnen de RuG van het College van bestuur.
  Staan ze hier achter of zijn ze enkel de overheid volgzaam?
  Zijn ze misschien bang om ook voelbaar benadeeltd te worden, maar dan door de overheid?

  Je kan vrijdag elke achtergrond paars maken, maar als je hier geen duidelijkheid over geeft, is een debat niet eens mogelijk over de een onderbouwing van de corona maatregelen met als gevolg discriminatie van ongevaccineerden binnen de RuG.

  Een fijne en veilige universiteit voor iedereen inclusief de ongevaccineerden.

  • Net als dat kinderen de speeltuin op een gegeven moment ontgroeien, wordt het ongevaccineerden een keertje tijd om even de twee prikjes te scoren. Dan merken ze direct dat het totaal onnodig was om zo lang dwars te liggen en dat ze plots weer tijd hebben om zich druk te maken om belangrijker zaken.

   Mensen die ervoor kiezen vaccinatie te weigeren, spotten dusdanig met de serieuze wetenschap, dat er op een verstandige universiteit geen ruimte voor hen hoeft te zijn, behalve wellicht binnen de psychiatrie.

   Wat de redactie van de UK te verwijten valt met betrekking tot de berichtgeving omtrent het COVID-virus, is dat er wel ruimte wordt geboden aan artikelen waarin studenten aan het woord komen die schijt hebben aan de regels, en studenten die iets als een master ‘film and contempory audiovisual arts’ doen die iets over hun modegrillen omtrent COVID mogen vertellen, maar nauweliiks aan de studenten en medewerkers die daadwerkelijk met de poten in de modder staan in het UMCG. Alsof daar geen nieuws te halen valt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in