Kritiek op ontgroening

De ontgroeningspraktijken bij sommige studenten-
verenigingen kunnen nog steeds niet door de beugel, vindt de Personeelsfractie in de universiteitsraad. De partij wil dat er maatregelen worden genomen.
Door Peter Keizer

‘Stuitend, mensonterend’, reageert fractievoorzitter Bart Beijer na het zien van foto’s van de ontgroeningen uit de recente almanakken van Vindicat en Albertus. Op één foto is te zien hoe een eerstejaars, hoofd besmeurd met eten en ogen dichtgeknepen, door drie man tegen een tafel wordt geduwd. Op andere wordt iemand bij de kraag gegrepen en tegen de grond gedrukt. En op een kampfoto is te zien hoe een student op z’n buik ligt, stok in zijn mond, terwijl een ouderejaars bovenop hem ligt.  ‘Het is niet meer van deze tijd’, zegt Beijer.

Drie jaar geleden riep de personeelspartij de studentenverenigingen op om kritisch naar hun ontgroeningen te kijken. ‘Ontgroen met fatsoen’, drukte de partij de verenigingen op het hart. ‘Maar met die opmerkingen is niets gedaan’, concludeert Beijer.

De personeelsleden hebben geen directe bemoeienis met de introductietijd van de verenigingen. Maar de universiteitsraad gaat wel over de verdeling van het profileringsfonds, waaruit de bestuursbeurzen worden betaald. ‘Misschien zouden besturen van verenigingen die op deze manier ontgroenen geen beurs meer moeten krijgen’, oppert Beijer.

Eigen identiteit

De studentenpartijen in de universiteitsraad gaan daar echter niet in mee, denkt Beijer. ‘Ze doen er wat lacherig over. Ze durven volgens mij er niets aan te doen uit angst voor verlies van stemmen.’

Lijst Calimero denkt er niet aan om in te grijpen in de ontgroeningen. ‘De verantwoordelijkheid voor de introductietijd ligt helemaal bij de verenigingen zelf’, meent fractievoorzitter Nathalie Niehof. ‘We vinden het ook belangrijk dat de verenigingen hun eigen identiteit behouden, daar willen we niet aan morrelen. En het is aan de studenten zelf of ze zich bij een vereniging met een ontgroening willen aansluiten of niet.’

Veiligheid

De Advies Commissie Introductietijden (ACI) van de RUG adviseert de studentenverenigingen over de veiligheid van studenten tijdens de introductieperiode en is het aanspreekpunt bij incidenten. Maar de commissie reageert pas als de verenigingen zelf een incident melden.

‘De ACI doet er niks aan’, zegt Beijer. ‘Volgens de commissie zijn er nauwelijks tot geen meldingen. Maar studenten die dit ondergaan mopperen zelf niet, omdat ze er bij willen horen’

Voorzitter Alexander van ’t Hof van de studentenpartij SOG is het daar niet mee eens. ‘In het verleden heeft de ACI goed gefunctioneerd. Als er wat fout gaat, staat het in een rapport dat wordt besproken in de universiteitsraad. En er wordt ook naar gehandeld. Het is niet voor niks dat er al jaren geen problemen meer zijn geweest’, zegt hij.

‘En als de Personeelsfractie vindt dat de ACI niet goed functioneert, dan moet ze met voorbeelden komen. We hebben veel contact met de verenigingen, en daaruit blijkt dat het goed gaat. Als de personeelsfractie grote problemen constateert, dan bespreken we die graag’, zegt Van ’t Hof.

Controle

Rector Marijn Achtereekte van studentenvereniging Vindicat nodigt de personeelspartij uit om in gesprek te gaan over de ontgroeningen. ‘We houden ieder jaar een evaluatie van de ontgroening, samen met onder andere oud-leden en de eerstejaars’, zegt hij.

De introductieperiode is intensief, geeft Achtereekte toe. ‘Maar we controleren heel goed of mensen zes uur slaap krijgen bijvoorbeeld. Dat doen we op de vereniging, en tijdens kamp draagt de kampleiding daarvoor verantwoordelijkheid.’

Fysiek contact is niet gebruikelijk, zegt de rector. ‘Je moet vooral veel verhalen aanhoren. Het is wel zwaar, tijdens de binnenweek zit je lang op een bankje te luisteren. Dat vond ik zelf het zwaarst tijdens de ontgroening.’

Update:
De taak van de ACI is het adviseren van studieverenigingen en studentenverenigingen bij hun plannen voor de introductietijd, reageert ACI-voorzitter Jan Borleffs. De commissie heeft dus geen verantwoordelijkheid voor de controle of naleving ervan. ‘De verenigingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor’, zegt Borleffs.

De verenigingen moeten incidenten melden bij de commissie. ‘Op die manier kan de ACI behulpzaam kan zijn bij een goede afhandeling van het incident. Het belangrijkste doel op dat moment is de gezondheid van de student’, aldus de voorzitter.

Ook geven de verenigingen de telefoonnummers van leden van de ACI aan de eerstejaars en hun ouders. Borleffs: ‘De ACI reageert op meldingen van welke aard dan ook, onderzoekt de toedracht van een incident en de wijze waarop het is afgehandeld en adviseert over hoe het de volgende keer voorkomen kan worden.’

Update 2:
De foto’s die oorspronkelijk bij dit artikel stonden, zijn voorlopig van de site verwijderd vanwege een verschil van mening tussen de UK en Vindicat over beeldrechten. De foto’s waren afkomstig uit de almanakken (2015 en 2016) van Vindicat en Albertus Magnus.

Update 3:
Na inwinnen van juridisch advies heeft de UK-redactie besloten de eerder verwijderde foto’s opnieuw te publiceren.

English

11 REACTIES

 1. Als Alumnus van de RUG meng ik mij in de discussie. Het is prachtig om de verwijzen naar de historie van het ontgroeningsritueel, maar dat is wel gemakkelijk vind ik. Het gaat niet aan om het verleden in die zin met het heden te vergelijken; het systematisch en structureel vernederen van 1e jaars studenten (met taal (“foeten en gleuven”); met fysiek contact (en soms geweld) en door hen in een uitzonderingspositie te plaatsen) is doodeenvoudig niet meer van deze tijd.

  Vele hele oude genootschappen (vrijmetselaars, odd fellows enzovoort) kennen een inwijdingsritueel, en op zich is daar niets mis mee. Het schept saamhorigheid en identiteit. Voor het hebben van een gradensysteem geldt hetzelfde, en toont groei aan. Echter, wel met respect voor de ander, zonder mentale, taalkundige en fysieke degradatie zoals bij vele studentenverenigingen (Albertus en Vindicat zijn zeker niet de enige) gebruikelijk is.

  Ik denk dat het een zinnige discussie is; niet een discussie die thuishoort in de RvB van de RUG oid, maar in de besturen van de verenigingen zelf, en met hun omgeving. Het is een teken van zwakte je te verschuilen achter de beslotenheid van de vereniging in dezen en daardoor elke vorm van discussie te vermijden. Ook dat is niet meer van deze tijd. Ik denk dat dat het grote probleem is: traditie verwarren met gebrek aan vooruitgang en werkelijkheidsbesef. Traditie kan zondermeer bewaard worden, maar dan wel aangepast aan de huidige tijd. Het is een teken van volwassenheid om daarover de discussie aan te durven gaan.

  Geert Koster, bedrijfsarts

 2. Wat een walgelijke vorm van ontgroening! Ik ben dan weinig bekend met de ontgroeningsrituelen, maar het verbaasd me dat studentenverenigingen als Vindicat dergelijke ontgroeningen organiseren. Als (bestuurs)lid zou je je hier toch voor kapot moeten schamen en distantiëren?! Bijzonder matig dit!

 3. Dat Vindicat een poging doet om via misbruik van copyright te proberen de foto’s weg te censureren, is bewijs dat ze liegen en wel degelijk fout zaten.

 4. Triest machogedrag van een stel verwaande knaapjes en knapinnen. Laat ze lekker. Triester vind ik het dat de gemeente Groningen doodleuk 6 miljoen euro neer om het Vindicatgebouw twee meter te verplaatsen voor een stel corpsballetjes… ugh

 5. Ach, laat die jongens toch lekker op elkaar liggen en stokken in hun mond houden, dat laten we in Darkrooms toch ook allemaal toe?

 6. Ik citeer: “‘We vinden het ook belangrijk dat de verenigingen hun eigen identiteit behouden, daar willen we niet aan morrelen. En het is aan de studenten zelf of ze zich bij een vereniging met een ontgroening willen aansluiten of niet.’”

  Herkader dit (ongroening, eigen identiteit, eigen keuze e.d.) naar de boerka of burkini-discussie en ik denk dat veel van deze studenten (hallo Albert) er een hele andere mening op nahouden. Gesprek aangaan? Hoezo? Alle banden verbreken zou ik zeggen (ook interessant: waarom doen ze anders zo moeilijk over het publiceren van foto’s?).

 7. Hahaha, heerlijk deze discussie. Hij is zo oud als de weg naar naar Rome en wellicht nog veel ouder.

  Het getuigt naar mijn idee van zeer weinig eruditie om een discussie aan te gaan naar aanleiding van een aantal plaatjes zonder kennis te nemen van de historie achter het ontgroeningsritueel.
  Men leze bijvoorbeeld het voortreffelijke boek van Klaas van Berkel: Universiteit van het Noorden- 4 eeuwen academisch leven in Groningen. pagina 441 en verder

  Ik geef daarom Marijn Achtereekte daarom groot gelijk door niet in discussie te gaan met de universiteitsraad.

 8. Beste Marijn Achtereekte, Eigenlijk wil me liever bezig houden met de normale dossiers in de universiteitsraad, maar als ik de foto’s uit jullie Almanak zie en me gevraagd wordt wat ik daar van vind, dan zal ik dat zeggen. En ik had me nog wel wat stelliger kunnen uitdrukken. Ook al doet men vrijwillig mee – de studenten willen in dit geval graag bij Vindicat horen – dan nog is daarmee niet alles gelegitimeerd. Het feit dat jullie de foto’s wel in de Almanak publiceren geeft aan dat jullie denken dat het kan. Durf dat dan ook te tonen. Ik wil best met jullie in discussie. Mijn voorstel op Twitter – via Contractus aan alle studentenverenigingen – was om de laatste drie almanakken ter beschikking te stellen aan de universiteitsraad en dan het gesprek aan te gaan. Vriendelijke groet, Bart Beijer

  • Vandaag haalt de discussie zelfs Trouw! Waarbij de rector van Vindicat over een uniek talent blijkt te beschikken zichzelf belachelijk te maken, door te stellen dat deze foto’s slechts een beetje bangmakerij zijn en niet echt. Een gefotoshopte stok dus in iemands mond?, eten dat je aanbrengt op iemands gezicht via het theme “hazing” – speciaal ontwikkeld voor studentenverenigingen? Of gewoon wat leuke poses even aangenomen voor de foto. Niets aan de hand!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in