Studenten geven docenten ‘college’ over digitale wensen

Vier studenten gaven docenten vorige week een ‘college’ over hun digitale behoeften. Conclusie: de digitale kloof met docenten is kleiner dan je misschien zou denken.

Zo’n twee tot drie keer per jaar organiseert #ONING, het Onderwijsinnovatie Netwerk Groningen, een bijeenkomst om te praten over onderwijsinnovatie. Docenten vertellen elkaar welke problemen zij met nieuwe middelen hebben opgelost, of juist niet. Het doel: elkaar aan het denken zetten en samen zoeken naar nieuwe vormen van onderwijs.

Deze donderdagmiddag is gekozen voor een ander perspectief. Onder de noemer ‘Digitale Leeromgeving 2020: wat wil de student?’ zijn twee Hanze- en twee RUG-studenten uitgenodigd om voor een collegezaal vol docenten te vertellen welke digitale behoeftes zij hebben.

‘Meer zintuigen’

‘Ook student 2 denkt dat docenten incapabele Harry’s zijn’

Tamara Rijkens bijt het spits af met een presentatie over een dag uit het leven van een student. Zij legt uit dat WhatsApp ook voor studiegerelateerde communicatie wordt gebruikt. Ook heeft zij liever video’s dan colleges: ‘Bij het bekijken van filmpjes gebruik je meer zintuigen’, zo luidt haar opmerkelijke redenatie. Joost Hanselaar vervolgt met een tien minuten durend betoog dat ook had kunnen worden verpakt in één zin: docent en student moeten samenwerken en samen veranderen.

Op Twitter verschijnt een reactie van psychologiedocente Evelien Wolthuis: ‘Ook student 2 denkt dat docenten incapabele Harry’s zijn die niet weten hoe een pc werkt. #ONING beledigend maar niet echt out of the box.’ Het lijkt er inderdaad op dat de studenten de kloof met docenten groter schatten dan deze eigenlijk is. Later bekijkt Wolthuis het van een andere kant: ‘Ik ben wel benieuwd wat voor onderwijs deze studenten genoten hebben, dat zij dat beeld hebben gekregen.’

Generatie Y

Winnips geeft toe dat de tweede presentatie wat belerend overkwam. ‘Dat was niet de bedoeling. Het is sowieso lastig, sommige docenten zijn juist heel ver vooruit in de digitalisering. Verder nog dan de studenten. Dat blijkt wel uit het vragenrondje: de studenten gaven aan nog altijd liever teksten in een boek, dan vanaf een beeldscherm te lezen. De zogenoemde generatie Y bestaat eigenlijk niet. We willen met #ONING bewust ook niet te ver vooruit lopen, maar nuttige innovaties voor docenten bespreken. Dit naar aanleiding van eigen ervaringen met docenten.’

De presentaties van chemiestudente Florentine van Elsacker en Tamara Kok, eerstejaars pedagogische wetenschappen, zijn meer beklijvend. Elk lichten zij een innovatie toe waar zij het nut van inzien. Zo is Van Elsacker bezig om binnen haar studie ‘kennisclips’ op te zetten. Korte filmpjes waarin docenten en studenten bepaalde scheikundige concepten duidelijk uitleggen en zo een hoop uitlegtijd tijdens de colleges besparen. ‘Die filmpjes moeten een toevoeging zijn, geen vervanging van de persoonlijke aandacht van de docent.’

‘Die filmpjes moeten een toevoeging zijn, geen vervanging van de docent’

Kok gaat in op Google Communities, een mogelijkheid die Google biedt elkaar online vragen te stellen en bestanden te delen. Overzichtelijker dan de soortgelijke functie die is ingebouwd in Nestor, zo vertelt Kok. De manier waarop je kunt reageren op berichten is bijna identiek aan een Facebookgroep. ‘Maar in de Facebookgroep van ons jaar gaat het ook veel over andere dingen. Hier gaat het echt alleen over het vak’, vertelt Kok.

Videocolleges

Wolthuis ziet de learning communities als een aardig plan, maar mist wat meer diepgang in de presentaties. Wat ook opvalt: het filmen en online zetten van colleges wordt slechts kort behandeld tijdens de vragenronde. En dat terwijl het onderwerp erg actueel is. Zo bleek onlangs dat colleges te maken hebben met auteursrechten en betoogde psychologiedocent Gerrit Breeuwsma over waarom hij liever zijn studenten in de collegezaal begroet.

‘Daar had ik wel wat over willen vertellen’, geeft Kok aan. Ze heeft er zojuist nog een vraag over beantwoord tijdens de naborrel: ‘Volgend jaar verdwijnt de studiefinanciering, wat betekent dat toekomstige studenten meer moeten gaan werken om rond te komen. Door videocolleges kun je je tijd beter inplannen.’ Winnips geeft aan dat het onderwerp op de agenda staat: ‘Een mooie voor de volgende bijeenkomst.’

24-06-2015