Studenten

Verkiezingen

En? Op wie stem jij?

 

Op welke partij moet je eigenlijk stemmen als student? UKrant begroef zich in de verschillende partijprogramma’s, om te achterhalen wat de partijen vinden van duurzaamheid, vervoer en cultuur.
Door Tjesse Riemersma

Zonnepanelen en windturbines

Een aantal partijen wil niet treuzelen met de overgang naar schone energie, Partij voor de Dieren voorop. De partij eist dat de gemeente alle financiële banden met de fossiele industrie verbreekt en dat nieuwbouw niet alleen energieneutraal is, maar zelf energie opwekt om te compenseren voor bestaande huizenbouw.

GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Student en Stad en SP willen op geschikte (gemeentelijke) daken zonnepanelen installeren. GroenLinks stelt daarnaast voor om zonneparken en een aantal windmolens te realiseren in de gemeente – voor dat laatste is Student en Stad ook wel te porren.

Aan de andere kant van het spectrum is de PVV hier fel op tegen. 100% Groningen en Stad en Ommeland weigeren om windturbines op land als optie te beschouwen.

Een aantal partijen voelt er wel voor om nieuwbouw niet langer een gasaansluiting te geven. Zo slaat Groningen twee vliegen in één klap: we worden minder afhankelijk van het Groningse gas, en bevorderen de energietransitie. VVD, Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 willen alle nieuwbouw van het gas af. PvdA zou het eerst alleen voor grootschalige projecten invoeren. Maar de PVV weigert op dit gebied verplichtingen op te leggen, de komende vier jaar.

Voor de VVD en D66 gaat verduurzaming samen met economische groei. D66 wil de energietransitie speerpunt maken van economisch beleid, zodat iedereen ervan profiteert. De VVD zal bedrijven ondersteunen in de transitie – verduurzaming begint volgens de partij vaak bij hen en ze verdienen daarom experimenteerruimte.

Het CDA, hoe kan het ook anders, wil zich over kleine (familie)bedrijven ontfermen. Voor hen is de overstap naar duurzame bedrijfsvoering niet altijd gemakkelijk en de gemeente zou hen daarbij moeten helpen, vindt de partij.

Sommige partijen stellen een milieuzone voor, waarmee vervuilende voertuigen de toegang tot delen van de stad wordt ontzegd. Partij voor de Dieren en GroenLinks pleiten direct voor een algemene milieuzone. Student en Stad voelt daar ook wel voor. D66 wil er eerst maar eens eentje voor scooters. Daarentegen vinden de SP en de PVV het instellen van een milieuzone een slecht plan. Wel wil de SP het OV en de taxi’s minder vervuilend maken.

Amateurkunst, festivals en geluidshinder

Maar weinig partijen zullen het met Student en Stad eens zijn over hun cultuurplannen. De partij wil namelijk dat de gemeente cultuurbeleid vormgeeft op een manier die de aantrekkelijkheid van de stad bevordert. Meer aantrekkelijkheid klinkt prima, maar het gaat misschien wel ten koste van jouw eigen zelfontplooiing. ‘Het subsidiëren van een zangkoor dat puur voor de gezelligheid samenkomt, vinden wij geen taak van de gemeente,’ zegt Student en Stad namelijk.

De SP zou zeggen dat zulke ideeën enkel rekening houden met een ‘kleine culturele elite’ en wil juist cultuurbeleid dat voor iedereen waardevol is. Het CDA pleit daarnaast voor meer ruimte voor de amateurkunst, GroenLinks benadrukt dat het belangrijk is dat de dorpen en wijken niet vergeten worden en de PvdA wil extra inzetten op cultuureducatie.

Verder maken veel partijen zich druk over culturele evenementen. Waar Student en Stad de normen hetzelfde wil houden, wil de ChristenUnie een lagere decibellimiet. Stad en Ommeland stelt voor een compleet nieuwe festivalterrein te bouwen met geluidswanden. Voor de Partij voor de Dieren is het bovenal belangrijk dat evenementen niet ten koste gaan van de natuur en het landschap. Wat de partij betreft komt er een verbod op plastic wegwerpproducten, ballonnen en lampionnen en mogen evenementen niet tijdens het broedseizoen plaatsvinden.

Een aantal partijen wil tot slot de kunstenaars in de gemeente helpen. Zo wil D66 dat kunstenaars eerlijk betaald krijgen voor het werk dat ze maken. De partij wil ook, net als PvdA en GroenLinks, genoeg goedkope atelierruimte openhouden, die door de groeiende economie dreigt te verdwijnen.

Fietstunnels, parkeerplaatsen en een hyperloop

Wist jij dat Groningen meer fietsen telt dan inwoners? Ja, natuurlijk wist je dat, want Groningers houden nooit op met kletsen over fietsen. En dat is niet anders in de lokale politiek.

Student en Stad en Partij voor de Dieren willen allebei dat verkeerslichten in de stad straks voorrang geven aan fietsers en openbaar vervoer. D66, Student en Stad en SP willen daarnaast een fietstunnel onder de Eikenlaan door, om fietsers sneller naar het Zernike te krijgen.

Autoverkeer, parkeerplekken en scooters krijgen het daardoor wel te verduren. D66, PvdA, ChristenUnie en 100% Groningen willen bijvoorbeeld scooters en brommers van de fietspaden gaan weren. En GroenLinks stelt voor om het verkeerscirculatieplan (VCP) uit te breiden. Nu is het VCP al de reden dat er binnen de Diepenring nauwelijks autoverkeer is; na de uitbreiding moet autoverkeer tussen de wijken zoveel mogelijk de ringweg om de stad heen nemen.

Maar daar is niet iedereen over te spreken. De VVD noemt het beestje gewoon bij de naam of, beter nog, de chauffeur bij het beestje; ‘autobezitters zijn geen melkkoeien’, volgens het partijprogramma. Parkeerplekken moeten blijven en het voorgestelde VCP vindt de partij reactionair. Ook Stad en Ommeland is tegen het plan. Bij het CDA zijn ze ook autovriend: de partij maakt zich hard voor parkeerplekken en een goede bereikbaarheid van de stad. Volgens hen zorgt de auto vooral op het platteland voor leefbaarheid.

Nu gebeurt het soms dat je Groningen uit moet—doe je niets aan. Het is dan echter goed om te horen dat vrijwel alle partijen zeggen een betere verbinding met de Randstad en Duitsland te willen realiseren. Alleen Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie, de Sportpartij en de PVV laten er niets over los in hun partijprogramma, al betekent dat natuurlijk niet dat ze tegen het plan zijn.

Waar de meeste partijen de deels bestaande treinverbinding willen uitbreiden of verbeteren, stelt de VVD voor onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een nieuw soort supersnelle trein, de hyperloop. ‘We investeren liever niet in 19e-eeuwse techniek’, zegt lijsttrekker Joost van Keulen tegen RTV Noord. Wel een dingetje: de hyperloop bestaat voorlopig alleen op papier. Toekomstmuziek dus. Nou we het toch over muziek hebben…

Afval

Een van de duidelijke splijtzwammen dit jaar is de invoering van diftar (staat voor gedifferentieerde tarieven). Als die door de raad komt, is de hoogte van onze afvalstofheffing straks afhankelijk van de hoeveelheid afval die we produceren. Volgens de voorstanders is het eerlijker—want de vervuiler betaalt—en kan het ervoor zorgen dat we minder afval produceren in de toekomst.

De VVD, GroenLinks, D66 zijn vóór diftar en de ChristenUnie wil er onder voorwaarden naar kijken. SP, Stad en Ommeland, PvdA, PVV en 100% Groningen zijn tegen. Zo maakt PvdA zich bijvoorbeeld zorgen over de ouderen, chronisch zieken en kamerbewoners, die last ondervinden van het systeem in gemeentes waar het al gehanteerd wordt. En 100% Groningen is bang dat er door de maatregel zwerfvuil op straat belandt.

Alleen het CDA, de Partij voor de Dieren en Sportpartij noemen diftar niet in hun programma. Het CDA stemde eerder wel tegen, de Partij voor de Dieren was voor het plan.

Zelf zien? Hieronder staan per partij de standpunten helder op een rijtje.

Hieronder: Partijen puntsgewijs in een toggle module
D66
SP
Pvda
GroenLinks
VVD
Student en Stad
CDA
ChristenUnie
PvdD
Stadspartij
Sportpartij
PVV
100% Groningen

D66:

 • Energietransitie als speerpunt van economisch beleid
 • Fietsers op 1
 • Ondersteuning van kunstenaars
 • Betere bereikbaarheid van Groningen via OV
 • Experimenteren met directe democratie

SP:

 • Meer veiligheid voor fietsers
 • Groener OV, maar geen milieuzone
 • Ondersteuning aardbevingsslachtoffers
 • Meer aandacht voor de publieke sector

PvdA:

 • Meer veiligheid voor fietsers
 • Broedplaatsen van kunstenaars stimuleren
 • Bestrijding van armoede
 • Bescherming van ZZP’er en flexwerkers
 • Minder papierwerk in de publieke sector

GroenLinks:

 • Meer zonnepanelen en windmolens
 • Minder autoverkeer binnen de ring
 • Goedkope atelierruimte voor kunstenaars
 • Betere treinverbinding met Randstad en Duitsland
 • Aandacht voor jongeren, vluchtelingen en ouderen op arbeidsmarkt

VVD:

 • Bedrijven ondersteunen bij energietransitie
 • Stad bereikbaar houden voor auto’s
 • Onderzoek naar hyperloop – een supersnelle trein
 • Airport Eelde verder ontwikkelen

Stad en Ommeland:

 • Gemeentelijke lasten omlaag
 • Speciaal festivalterrein bouwen met geluidswallen
 • Betere ontsluiting Groningen via OV
 • Geen windturbines op het land

CDA:

 • Stad bereikbaar houden voor auto’s
 • Betere ontsluiting van Groningen via het OV
 • Meer ruimte voor amateurkunst
 • Draagvlak creëren voor energietransitie

ChristenUnie:

 • Decibellimiet voor festivals omlaag
 • Meer veiligheid voor fietsers
 • Meer woningbouw voor starters, studenten en senioren
 • Eenzaamheid bestrijden

Student en Stad:

 • Meer zonnepanelen en windenergie
 • Voorrang voor fietsers en OV
 • Minder bureaucratie rond evenementen en festivals
 • Meer werkgelegenheid voor studenten creëren
 • Betere ontsluiting van Groningen via het OV

Partij voor de Dieren:

 • Nieuwbouw moet energiepositief
 • Voorrang voor fietsers
 • Aandacht voor natuur en milieu bij evenementen en festivals
 • Oog voor dierenwelzijn bij alle gemeentelijke besluiten

Sportpartij:

 • Stimuleren van sport en bewegingen
 • Bestrijding van armoede
 • Meer sportevenementen in Groningen

PVV:

 • Stoppen met de aanpak zuidelijke ringweg
 • Treinverbinding met Zernike
 • Sluiting bed-bad-broodvoorziening Groningen
 • Geen zonneparken, windmolens of een milieuzone in de gemeente

100% Groningen:

 • Geen windturbines op land
 • Meer veiligheid voor fietsers
 • Groningen beter ontsluiten via OV
 • Minder ideologie in de gemeenteraad
Abonneer
Laat het weten als er

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties