Studenten

Studenten willen de politiek in

Blokken en besturen

Start extra code
Eerste slide: Voorpagina met Chapeau en kop

Studenten willen de politiek in

Blokken en besturen

01-1 intro
Over twee weken zijn in Groningen de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook RUG-studenten zijn verkiesbaar. ‘Studenten worden door Stadjers vaak beschouwd als passanten. Dat vind ik jammer.’
Door Anne Floor Lanting / Foto’s Reyer Boxem
02-1

Maarten van der Laan

zevende op de kieslijst voor de PvdA

02-2

‘Ik vind het heel leuk om plannen te maken’

Masterstudent staats- en bestuursrecht Maarten van der Laan (24) werd in 2012 lid van de PvdA, de partij waarvoor hij de afgelopen vier jaar ook al in de Groningse gemeenteraad zat. ‘Ik studeerde filosofie en daar ging het veel over wat een rechtvaardige samenleving is. Dat vond ik heel interessant, ik had meteen het idee dat de politiek wel wat voor me was. Mijn moeder, die zelf ook lid is van de PvdA, adviseerde mij om lid te worden van een politieke partij.’ Zo geschiedde. Hij meldde zich aan in Meppel, waar hij toen nog woonde, en werd al snel gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. De jonge politicus koos in plaats daarvan voor de Groningse raad, omdat hij al langer verhuisplannen had.
In de afgelopen raadsperiode heeft Van der Laan zich ingezet om woonoverlast aan te pakken en huurders te steunen die conflicten hebben met hun huurbaas. Daarnaast heeft hij een plan geschreven om het straatbeeld te vergroenen. ‘Ik vind het heel leuk om plannen te maken, veel mensen te spreken, de plannen concreter te maken en deze door de gemeenteraad te jassen.’
Zijn raadswerk combineerde hij met maar liefst twee studies, rechten en filosofie. Dat was volgens Van der Laan leuk, maar ook zwaar. ‘Als je eenmaal in de gemeenteraad zit, neemt die wel een beetje je leven over’, zegt hij lachend. Van der Laan vindt dat er de komende tijd veel aandacht moet zijn voor het tegengaan van de tweedeling in de samenleving, het bijbouwen van nieuwe woningen tegen de woningnood en de verbetering van de huisvesting van onderwijsinstellingen.
De jonge politicus heeft er vertrouwen in dat hij de kans krijgt om de komende raadsperiode met deze thema’s aan de slag te gaan. ‘Ik denk dat de PvdA nu eindelijk een beetje in de lift zit en dat we kunnen groeien.’

3-1

Laura van de Giessen

zesde op de kieslijst voor het CDA

3-2

‘Ik merk dat mensen vaak boos zijn op de politiek’

Voor masterstudent communicatiekunde Laura van de Giessen (23) is dit de eerste keer dat ze actief betrokken is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toch was ze eigenlijk altijd al geïnteresseerd in de politiek. ‘Van jongs af aan las ik de krant, op die manier volgde ik toen al de politiek. Ik heb dat heel lang fanatiek gedaan, zonder politiek te bedrijven.’
Van de Giessen heeft zich jarenlang actief ingezet voor de studentenvereniging N.S.G., waar ze onder meer bestuurlijke ervaring opdeed. Toen er meer ruimte kwam in haar agenda, besloot ze de de stap te zetten. ‘De voorbereidingen voor de campagnes begonnen natuurlijk al een hele tijd geleden. Het CDA zocht mensen om daarmee te helpen en ik meldde me aan.’
De studente communicatiekunde vindt het belangrijk dat een lokale politieke partij met beide benen midden in de stad staat.‘Ik vind het mooi dat het CDA zich niet richt op individuele belangen, maar kijkt naar hoe we het beste voor elkaar kunnen zorgen.’ Als Van de Giessen in de gemeenteraad komt, wil ze zich dan ook inzetten om armoede in de stad aan te pakken. Daarnaast is het oplossen van de kamernood voor haar een speerpunt. ‘We moeten daarbij niet alleen zorgen dat er voldoende studentenhuisvesting is. Het is ook van belang dat er genoeg starterswoningen zijn, zodat afgestudeerden sneller kunnen doorstromen en niet langer een studentenkamer bezet houden.’
In de lokale politiek kun je volgens Van de Giessen concrete, zichtbare veranderingen teweegbrengen. Daarom zou ze andere jongeren ook aanraden om politiek actief te worden. ‘Ik merk om me heen dat mensen vaak boos zijn op de politiek. Maar ik ervaar nu ook dat je daadwerkelijk iets kunt bereiken als je betrokken raakt bij een politieke partij. Dat motiveert mij om voor een plek in de gemeenteraad te gaan.’

4-1

Wytze Spoelstra

zesde op de kieslijst voor de VVD

4-2

‘Stadjers beschouwen studenten vaak als passanten’

Toen geschiedenisstudent Wytze Spoelstra (28) nog middelbare scholier was, ging hij voor maatschappijleer bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer op bezoek. Zijn interesse in de politiek werd meteen gewekt. ‘Een fractielid vond mij opvallen omdat ik zo actief meedeed en nodigde mij meteen uit voor een partijcongres. Daar ben ik uiteindelijk niet heengegaan, maar ik werd wel doorverwezen naar de JOVD, de jongerentak.’
Heel lang deed Spoelstra hier niets mee. Toen hij in Groningen ging studeren, besloot hij JOVD-lid te worden. ‘Van huis uit heb ik meegekregen dat je verantwoordelijkheid moet dragen voor je eigen acties, daarvan de consequenties moet inzien en daarbij ook rekening moet houden met anderen. Dit vond ik terug bij de JOVD en de VVD.’
Sinds 2015 is de geschiedenisstudent fractiemedewerker bij de VVD. Eind 2016 werd hij woordvoerder, eerst alleen in de raadscommissie Beheer en Verkeer en een jaar later ook nog in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Voor Spoelstra is verkeer nog steeds een belangrijk thema, maar hij wil zich ook graag inzetten voor veiligheid en werkgelegenheid. ‘Wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen veilig over straat kunnen, in een schone, goed onderhouden buurt wonen en dat er werk is. Dit wordt gezien als vanzelfsprekend, maar er gaan wel degelijk grote keuzes aan vooraf.’
De geschiedenisstudent hoopt dat meer studenten zich actief gaan mengen in de discussies. ‘Studenten worden door Stadjers vaak beschouwd als passanten. Dat vind ik jammer, we moeten er beste van maken zo lang we hier wonen.’ Spoelstra zelf is in ieder geval geen passant. ‘Ik zou hier voor geen goud weg willen.’

5-1

Janet Wieldraaijer

zevende op de kieslijst voor 100% Groningen

5-2

‘Ik wil de LHBTI-community graag representeren’

Studente Nederlandse taal en cultuur Janet Wieldraaijer (26) is een relatieve nieuwkomer in de politiek. Haar politieke betrokkenheid begon toen tweeënhalf jaar geleden twee lesbische vriendinnen van Wieldraaijer werden mishandeld in de binnenstad. ‘Naar aanleiding daarvan schreef ik een stuk voor het COC, de belangenorganisatie voor de LHBTI-gemeenschap, waar ik veel bij betrokken was. Dat werd opgepakt door de media en ik heb toen ook met een aantal Tweede Kamerleden gesproken.’
Ook Marjet Wolthuis, de fractievoorzitter van 100% Groningen, betuigde haar steun aan Wieldraaijer. ‘Ik ben haar en haar partij blijven volgen en ik vond haar ideologie heel mooi. 100% Groningen staat ervoor dat de lijnen tussen het stadhuis en de burger zo kort mogelijk zijn.’ Toen de partij – die nu met een zetel in de raad zit – naar nieuwe kandidaat-raadsleden zocht, solliciteerde ze.
Omdat 100% Groningen een heel jonge partij is, staan de meeste standpunten nog niet in steen gebeiteld. ‘Dat vind ik juist erg fijn, omdat we hierdoor met alle kandidaat-raadsleden samen kunnen bepalen welke standpunten we innemen. Iedereen heeft heel veel inspraak. We hebben maandenlang elke maandagavond op het stadhuis zitten discussiëren,’ zegt Wieldraaijer lachend.
De studente Nederlands vindt zelf de thema’s jeugdzorg, armoede, eenzaamheid en diversiteit heel belangrijk. ‘Ik heb een grote achterban in de LHBTI-community en wil deze groep graag representeren door te kijken wat daar speelt en vervolgens in te spelen op wat daar nodig is.’ De kans dat Wieldraaijer in de gemeenteraad komt is relatief klein, maar Wieldraaijer wil sowieso politiek betrokken blijven door binnen de partij haar stem te laten horen en zo de mening van studenten, de LBHTI-gemeenschap en starters te vertegenwoordigen.

mobile versie

Studenten willen de politiek in

Blokken en besturen

Over ruim twee weken zijn in Groningen de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook RUG-studenten zijn verkiesbaar. ‘Studenten worden door Stadjers vaak beschouwd als passanten. Dat vind ik jammer.’
Door Anne Floor Lanting / Foto’s Reyer Boxem

Maarten van der Laan, zevende op de kieslijst voor de PvdA

Masterstudent staats- en bestuursrecht Maarten van der Laan (24) werd in 2012 lid van de PvdA, de partij waarvoor hij de afgelopen vier jaar ook al in de Groningse gemeenteraad zat.‘ Ik studeerde filosofie en daar ging het veel over wat een rechtvaardige samenleving is. Dat vond ik heel interessant, ik had meteen het idee dat de politiek wel wat voor me was. Mijn moeder, die zelf ook lid is van de PvdA, adviseerde mij om lid te worden van een politieke partij.’ Zo geschiedde. Hij meldde zich aan in Meppel, waar hij toen nog woonde, en werd al snel gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. De jonge politicus koos in plaats daarvan voor de Groningse raad, omdat hij al langer verhuisplannen had.

In de afgelopen raadsperiode heeft Van der Laan zich ingezet om woonoverlast aan te pakken en huurders te steunen die conflicten hebben met hun huurbaas. Daarnaast heeft hij een plan geschreven om het straatbeeld te vergroenen. ‘Ik vind het heel leuk om plannen te maken, veel mensen te spreken, de plannen concreter te maken en deze door de gemeenteraad te jassen.’

Zijn raadswerk combineerde hij met maar liefst twee studies, rechten en filosofie. Dat was volgens Van der Laan leuk, maar ook zwaar. ‘Als je eenmaal in de gemeenteraad zit, neemt die wel een beetje je leven over’, zegt hij lachend. Van der Laan vindt dat er de komende tijd veel aandacht moet zijn voor het tegengaan van de tweedeling in de samenleving, het bijbouwen van nieuwe woningen tegen de woningnood en de verbetering van de huisvesting van onderwijsinstellingen.
De jonge politicus heeft er vertrouwen dat hij de kans krijgt om de komende raadsperiode met deze thema’s aan de slag te gaan. ‘Ik denk dat de PvdA nu eindelijk een beetje in de lift zit en dat we kunnen groeien.’

Laura van de Giessen, zesde op de kieslijst voor het CDA

Voor masterstudent communicatiekunde Laura van de Giessen (23) is dit de eerste keer dat ze actief betrokken is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toch was ze eigenlijk altijd al geïnteresseerd in de politiek. ‘Van jongs af aan las ik de krant, op die manier volgde ik toen al de politiek. Ik heb dat heel lang fanatiek gedaan, zonder politiek te bedrijven.’

Van de Giessen heeft zich jarenlang actief ingezet voor de studentenvereniging N.S.G., waar ze onder meer bestuurlijke ervaring opdeed. Toen er meer ruimte kwam in haar agenda, besloot ze de de stap te zetten. ‘De voorbereidingen voor de campagnes begonnen natuurlijk al een hele tijd geleden. Het CDA zocht mensen om daarmee te helpen en ik meldde me aan.’

De studente communicatiekunde vindt het belangrijk dat een lokale politieke partij met beide benen midden in de stad staat.‘Ik vind het mooi dat het CDA zich niet richt op individuele belangen, maar kijkt naar hoe we het beste voor elkaar kunnen zorgen.’ Als Van de Giessen in de gemeenteraad komt, wil ze zich dan ook inzetten om armoede in de stad aan te pakken. Daarnaast is het oplossen van de kamernood voor haar een speerpunt. ‘We moeten daarbij niet alleen zorgen dat er voldoende studentenhuisvesting is. Het is ook van belang dat er genoeg starterswoningen zijn, zodat afgestudeerden sneller kunnen doorstromen en niet langer een studentenkamer bezet houden.’

In de lokale politiek kun je volgens Van de Giessen concrete, zichtbare veranderingen teweegbrengen. Daarom zou ze andere jongeren ook aanraden om politiek actief te worden. ‘Ik merk om me heen dat mensen vaak boos zijn op de politiek. Maar ik ervaar nu ook dat je daadwerkelijk iets kunt bereiken als je betrokken raakt bij een politieke partij. Dat motiveert mij om voor een plek in de gemeenteraad te gaan.’

Wytze Spoelstra, zesde op de kieslijst voor de VVD

Toen geschiedenisstudent Wytze Spoelstra (28) nog middelbare scholier was, ging hij voor maatschappijleer bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer op bezoek. Zijn interesse in de politiek werd meteen gewekt. ‘Een fractielid vond mij opvallen omdat ik zo actief meedeed en nodigde mij meteen uit voor een partijcongres. Daar ben ik uiteindelijk niet heengegaan, maar ik werd wel doorverwezen naar de JOVD, de jongerentak.’

Heel lang deed Spoelstra hier niets mee. Toen hij in Groningen ging studeren, besloot hij JOVD-lid te worden. ‘Van huis uit heb ik meegekregen dat je verantwoordelijkheid moet dragen voor je eigen acties, daarvan de consequenties moet inzien en daarbij ook rekening moet houden met anderen. Dit vond ik terug bij de JOVD en de VVD.’

Sinds 2015 is de geschiedenisstudent fractiemedewerker bij de VVD. Eind 2016 werd hij woordvoerder, eerst alleen in de raadscommissie Beheer en Verkeer en een jaar later ook nog in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Voor Spoelstra is verkeer nog steeds een belangrijk thema, maar hij wil zich ook graag inzetten voor veiligheid en werkgelegenheid. ‘Wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen veilig over straat kunnen, in een schone, goed onderhouden buurt wonen en dat er werk is. Dit wordt gezien als vanzelfsprekend, maar er gaan wel degelijk grote keuzes aan vooraf.’

De geschiedenisstudent hoopt dat meer studenten zich actief gaan mengen in de discussies. ‘Studenten worden door Stadjers vaak beschouwd als passanten. Dat vind ik jammer, we moeten er beste van maken zo lang we hier wonen.’ Spoelstra zelf is in ieder geval geen passant. ‘Ik zou hier voor geen goud weg willen.’

Janet Wieldraaijer, zevende op de kieslijst voor 100% Groningen

Studente Nederlandse taal en cultuur Janet Wieldraaijer (26) is een relatieve nieuwkomer in de politiek. Haar politieke betrokkenheid begon toen tweeënhalf jaar geleden twee lesbische vriendinnen van Wieldraaijer werden mishandeld in de binnenstad. ‘Naar aanleiding daarvan schreef ik een stuk voor het COC, de belangenorganisatie voor de LHBTI-gemeenschap, waar ik veel bij betrokken was. Dat werd opgepakt door de media en ik heb toen ook met een aantal Tweede Kamerleden gesproken.’

Ook Marjet Wolthuis, de fractievoorzitter van 100% Groningen, betuigde haar steun aan Wieldraaijer. ‘Ik ben haar en haar partij blijven volgen en ik vond haar ideologie heel mooi. 100% Groningen staat ervoor dat de lijnen tussen het stadhuis en de burger zo kort mogelijk zijn.’ Toen de partij – die nu met een zetel in de raad zit – naar nieuwe kandidaat-raadsleden zocht, solliciteerde ze.

Omdat 100% Groningen een heel jonge partij is, staan de meeste standpunten nog niet in steen gebeiteld. ‘Dat vind ik juist erg fijn, omdat we hierdoor met alle kandidaat-raadsleden samen kunnen bepalen welke standpunten we innemen. Iedereen heeft heel veel inspraak. We hebben maandenlang elke maandagavond op het stadhuis zitten discussiëren,’ zegt Wieldraaijer lachend.

De studente Nederlands vindt zelf de thema’s jeugdzorg, armoede, eenzaamheid en diversiteit heel belangrijk. ‘Ik heb een grote achterban in de LHBTI-community en wil deze groep graag representeren door te kijken wat daar speelt en vervolgens in te spelen op wat daar nodig is.’ De kans dat Wieldraaijer in de gemeenteraad komt is relatief klein, maar Wieldraaijer wil sowieso politiek betrokken blijven door binnen de partij haar stem te laten horen en zo de mening van studenten, de LBHTI-gemeenschap en starters te vertegenwoordigen.

Engels

Abonneer
Laat het weten als er

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties