‘Ik werd ongeduldig, duurde me te lang’

Veertien talentvolle wetenschappers aan de RUG en het UMCG kregen dit voorjaar een persoonsgebonden VENI-subsidie van maximaal 250.000 euro van onderzoeksfinancier NWO. Gedragsbioloog Sjouke Anne Kingma (31) onderzoekt waarom Seychellenzangers samenwerken bij het opvoeden van hun kinderen.

Wat was het eerste dat je deed toen je de subsidie binnen had?

‘Ik wist dat die dag de uitslagen van subsidieaanvragen binnen zou komen, maar ik werd ongeduldig, het duurde me te lang. Dus ik heb zelf gebeld en kreeg een man aan de telefoon die me direct vertelde dat ik de subsidie binnen had. Ik was ontzettend blij natuurlijk, ik kon verder met mijn onderzoek. Ik heb het daarna gelijk gevierd met champagne met collega’s.’

Freekie

Waar gaat je onderzoek over?

‘Mijn onderzoek gaat over de evolutie van samenwerking bij vogels. Ik onderzoek waarom vogels in groepen leven en waarom ze samenwerken. Ik richt me specifiek op de Seychellenzangers. Die vogels werken samen in broedparen, wat bij vogels redelijk normaal is, maar ze zetten ook de jongere vogels, de pubers zeg maar, in als babysitters. Evolutionair gezien is dat een raar fenomeen en ik probeer er achter te komen waarom deze vogels dat doen.’

Waarom is het zo interessant?

‘Dat gedrag lijkt de evolutie-theorie tegen te gaan, dat gaat in tegen het idee dat wij zelfzuchtig zijn. De mens is, net als de vogel, ook een sociale soort. Door het gedrag van de Seychellenzangers te bestuderen, kunnen we misschien ook verklaren waarom wij samenwerken. Wat ik ontdek over de vogels, die basisprincipes, kan ik misschien ook toepassen op het gedrag van mensen en andere sociale soorten.’

Over drie jaar heb ik ontdekt…

‘Dat weet ik nog niet. Ik probeer met theoretische modellen en empirische data een universeel theoretisch model te ontwikkelen, waarmee ik de evolutie kan simuleren en het gedrag van de Seychellenzangers op andere soorten kan toepassen. Het lijkt me geweldig als ik gedrag van andere soorten kan voorspellen met mijn model. Dan zit je echt op de grenzen van het weten.’

Waarom ben je wetenschapper en bijvoorbeeld geen ondernemer?

‘Ik ben nu op de Seychellen voor mijn onderzoek en dat je af en toe op een tropisch eiland moet bivakkeren is natuurlijk een mooi voordeel van mijn werk. Ook al werken de computers en het internet hier niet altijd mee, het is hier elke dag weer een prachtige dag. Maar ik vind de natuur in Nederland ook geweldig. Ik heb een grote liefde voor de natuur en ik heb er mijn werk van kunnen maken.’

 

RUG Veni’s

[xilipostinpost query=”cat=961&showposts=15″]
04-10-2013