Verleidelijk links, sexy rechts

Hebben linkshandigen een seksuele voorkeur voor rechtspoten of voelen ze zich juist aangetrokken tot mensen met dezelfde handvoorkeur? Dat hoopt RUG-hoogleraar Ton Groothuis te ontdekken tijdens de Groninger Researchers’ Night.

‘Verleidelijk links, sexy rechts’, zo heet het nieuwe project van Ton Groothuis, hoogleraar gedragsbiologie aan de RUG, in samenwerking met onderzoekers uit Leiden. Dit onderzoek naar handvoorkeuren en relaties wordt live uitgevoerd tijdens de Researchers’ Night op vrijdag 25 september. Niet alleen in Groningen; ook in Amsterdam, Leiden en Nijmegen kunnen mensen meedoen aan het onderzoek.

Slakken

‘Misschien vinden we dat linkshandigen alleen een relatie met linkshandigen willen’
Het idee achter het project komt eigenlijk van slakken. ‘Slakken hebben huisjes die rechtsom of linksom gedraaid zijn’, vertelt Groothuis. ‘En uit onderzoek bleek dat slakken meer nakomelingen krijgen als ze beide verschillend gedraaid zijn.’ Een interessante vraag is of dit ook voor mensen geldt en zij liever een partner hebben met een tegengestelde handvoorkeur. ‘Als dat zo is, zou dat mee kunnen helpen te verklaren waarom er altijd een minderheid van linkshandigen is bij mensen.’

Tijdens de Researchers’ Night kunnen bezoekers uit de doeken doen wat hun eigen handvoorkeur én die van hun partner is, en zo het onderzoek helpen. ‘Misschien vinden we dat linkshandigen wel alleen een relatie met linkshandigen willen of juist een voorkeur hebben voor rechtshandigen.’ Maar daarvoor zijn veel gegevens nodig en dus moeten veel mensen meedoen aan het live-experiment, waarbij ze een korte vragenlijst invullen.

Fabels

Naast dit experiment valt er voor bezoekers nog meer te ontdekken tijdens de eerste Groninger Researchers’ Night. Tijdens dit interactieve festival kunnen bezoekers in gesprek gaan met wetenschappers, zelf aan de slag gaan met onderzoek en nieuwe technologieën, en meedoen aan wetenschappelijke experimenten. Zoals het onderzoek van Groothuis. Hij heeft dan ook goede ervaringen met publieksonderzoek.

‘Er staat een wetenschappe-lijke speeltuin voor ze klaar’
‘Vorig jaar tijdens het Weekend van de Wetenschap deed ik samen met Reint Geuze en Nele Zickert ook al een onderzoek naar handvoorkeur.’ En dat leverde uiteindelijk 25 duizend ingevulde vragenlijsten op, waarmee het team aan de slag kon. ‘We horen natuurlijk altijd die geruchten dat linkshandigen creatiever zijn, agressiever of eerder bepaalde ziekten krijgen. Dat wilden we met die 25 duizend vragenlijsten uitzoeken.’ En linkshandigen kunnen gerustgesteld zijn; vandaag kwamen de resultaten naar buiten en al deze beweringen blijken fabels te zijn.

Agressiever

Wat wel werd gevonden, is dat de sterkte van je handvoorkeur samenhangt met agressie en creativiteit. ‘Mensen die niet een heel sterke voorkeur hebben, en dus zowel met links als rechts handelingen kunnen verrichten, zijn iets agressiever en creatiever dan mensen die juist een sterke voorkeur hebben voor links of rechts.’

Creatief of niet, bezoekers kunnen zich komende vrijdag uitleven in de binnenstad van Groningen. ‘Er staat een wetenschappelijke speeltuin voor ze klaar’, vertelt Renske de Jonge van ScienceLinX. ‘Iedereen die nieuwe dingen wil ontdekken, zelf aan de slag wil met wetenschap en wil weten wat er allemaal mogelijk is met bijvoorbeeld robots, drones of virtual reality, kan vrijdagavond op het festival terecht.’

Meer informatie over het onderzoek naar handvoorkeur en relaties, en de online vragenlijst vind je hier.

Meer informatie over het programma, de locaties en tickets van de Groninger Researchers’ Night vind je hier.

23-09-2015