‘Verander het economieonderwijs’

Zestien hoogleraren, waaronder RUG-hoogleraar Lex Hoogduin, willen meer diversiteit in het economieonderwijs. 'Het verdwijnen van het wetenschappelijke debat leidt uiteindelijk tot kwaliteitsverlies.'

Waarom zagen de knappe koppen van de wereld de wereldwijde financiële crisis van 2008 niet aankomen? Keken ze misschien massaal de verkeerde kant op? Heeft deze blindheid misschien iets te maken met de zeer eenzijdige wijze waarop in de Westerse wereld economen aan universiteiten worden opgeleid?

De zogeheten neoklassieke theorie domineert al bijna drie decennia de economische wetenschap. Heterodoxe economieën worden niet serieus behandeld of zijn zelfs uit het curriculum geschrapt. Het verdwijnen van het wetenschappelijke debat tussen verschillende perspectieven leidt uiteindelijk tot kwaliteitsverlies, waardoor het wetenschappelijke karakter van de economie zelf op het spel kwam te staan.

De wereld staat voor een gigantische uitdaging. We worden niet alleen geconfronteerd met een financiële crisis, maar ook met een energie- en klimaatcrisis. De geboden oplossingen blijven meestal binnen de oude vertrouwde economische denkkaders en aan een aantal dieperliggende oorzaken wordt weinig of geen aandacht besteed. Dit onvermogen om dieperliggende oorzaken aan te wijzen en nieuwe perspectieven te schetsen zorgt ervoor dat de crisis zich verdiept en niet wordt opgelost. We moeten nieuwe vragen stellen om nieuwe antwoorden te krijgen. Moet een economie wel altijd blijven groeien? Hoe ziet een economie eruit die streeft naar een menswaardig bestaan voor iedereen, nu en later? Hoe voorkomen we milieuvervuiling, uitputting van grond-stofvoorraden, het uitkleden van arbeidsrechten en een toenemende kloof tussen arm en rijk?

We hebben een grotere diversiteit van ideeën nodig in de economie om tot nieuwe oplossingen te komen voor de bestaande crisis. Wie meerdere perspectieven in ogenschouw durft te nemen ziet letterlijk meer. Vergelijk het met een rit door de bergen; om elke bocht zie je het landschap weer anders. Vernieuwende inzichten vereisen creativiteit, en lef om ‘out of the box’ te denken. Of zoals Einstein het zei: ‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.’

Overal ter wereld komen economiestudenten in opstand tegen de eenzijdige monocultuur op hun economische faculteiten. Ze pleiten voor meer diversiteit in het economieonderwijs omdat ze beseffen dat voor het oplossen van de huidige crisis nieuwe inzichten vereist zijn. Voorbeelden van internationale initiatieven zijn: de Post-Crash Economic Society in Manchester, de Cambridge society for Economic Pluralism, het Curriculum in Open-access Resources in Economics (CORE) project in Oxford, en het internationale netwerk van studenten economie Rethinking Economics.

Steeds meer organisaties en hoogleraren sluiten zich aan bij deze studentenbeweging voor meer diversiteit in het economieonderwijs. The International Student Initiative for Pluralism in Economics eist in een open brief, inmiddels ondertekend door 52 organisaties uit 23 landen, drie vormen van pluralisme: theoretisch, methodologisch en interdisciplinair.

In Nederland blijft het tot nu toe nog erg stil. Het zou goed zijn als daar verandering in komt, en er ook in Nederland een brede beweging ontstaat voor meer diversiteit in het economie-onderwijs. Samen met zestien hoogleraren neemt de Goudzwaard School of Fair and Green Economics hiertoe het initiatief.


Deze hoogleraren steunen de oproep:
Prof. dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transitie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof dr. Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Irene van Staveren, hoogleraar pluralist development economics, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Aart de Zeeuw, hoogleraar milieueconomie, Universiteit van Tilburg
Prof. dr. Harry Hummels, hoogleraar ethiek, organisatie en samenleving, Universiteit Maastricht
Prof. dr. Hans Opschoor, emeritus-hoogleraar milieueconomie (VU, Amsterdam) en economics of sustainable development, Institute of Social Studies, Den Haag
Prof. Dr. Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, Universiteit van Utrecht
Prof. Dr. Rolph van der Hoeven, hoogleraar employment and development economics, Institute of Social Studies (Erasmus Universiteit), Den Haag
Prof. dr. Cees Withagen, hoogleraar milieueconomie, Vrije Universiteit en Tinbergen Institute, Amsterdam
Prof. Dr. Lex Hoogduin, hoogleraar economie en financiële instituties, Universiteit van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek, Nyenrode Business Universiteit Prof. dr. Cars Hommes, hoogleraar economische dynamica, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Theo Kocken, hoogleraar Risicomanagement voor Institutionele Beleggers, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. A.W.M. Lou Keune, econoom en voormalig universitair hoofddocent, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Tilburg
Dr. Piet Keizer, universitair hoofddocent economic methodology, Utrecht University School of Economics

12-03-2015