RUG sluit verplicht vaccinatiebewijs niet uit

RUG sluit verplicht vaccinatiebewijs niet uit

De RUG kan niet garanderen dat onderwijs voor iedereen toegankelijk blijft als de universiteit een vaccinatiebewijs mag gebruiken.
19 maart om 9:34 uur.
Laatst gewijzigd op 19 maart 2021
om 13:22 uur.
maart 19 at 9:34 AM.
Last modified on maart 19, 2021
at 13:22 PM.
Avatar photo

Door Giulia Fabrizi

19 maart om 9:34 uur.
Laatst gewijzigd op 19 maart 2021
om 13:22 uur.
Avatar photo

By Giulia Fabrizi

maart 19 at 9:34 AM.
Last modified on maart 19, 2021
at 13:22 PM.
Avatar photo

Giulia Fabrizi

Nieuwscoördinator Volledig bio » News coordinator Full bio »

Dat bleek tijdens de commissievergadering bestuur van de universiteitsraad. Raadsleden vroegen collegevoorzitter Jouke de Vries naar de mogelijkheid om negatieve testresultaten of een vaccinatiebewijs te gebruiken om weer naar college te kunnen.

Rector Han van Krieken van de Radboud Universiteit in Nijmegen zei vorige week dat wat hem betreft studenten vanaf september alleen nog op campus welkom zijn als ze een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien.

Geen wettelijke grondslag

Tot nu toe ontbreekt een wettelijke grondslag voor de invoering van een vaccinatiepaspoort, aldus de RUG. ‘Als de wet er ligt, moeten we ernaar kijken en ons afvragen of we eraan mee willen doen.’

Voor fractievoorzitter David Jan Meijer van De Vrije Student was het antwoord niet bevredigend. ‘Kan het college toezeggen dat onderwijs voor alle studenten toegankelijk blijft?’ vroeg hij. Het antwoord van de collegevoorzitter: ‘Nee, dat kunnen we nu niet toezeggen.’

Punt van debat

Het gebruik van een vaccinatiebewijs of negatieve testresultaten om toegang te verlenen tot locaties of evenementen, is op dit moment punt van debat. Hoewel wettelijke grondslag nog ontbreekt, heeft het demissionair kabinet advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over de inzet van vaccinatiebewijzen.

De Gezondheidsraad stelt dat private partijen ‘in principe en onder strikte voorwaarden [mogen] vragen om een vaccinatiebewijs om toegang te krijgen tot hun ruimten, diensten of voorzieningen’. Hieronder vallen onder meer werkgevers, zorginstellingen, scholen en de horeca.

De Gezondheidsraad stelt ook dat het gebruik van een vaccinatiebewijs niet mag leiden tot discriminatie.

5 REACTIES

 1. Zeurpieten hieronder. Het staat je vrij elders te gaan studeren. Om te duiden waarom jullie “fout” zitten: winkeliers en horecagelegenheden mogen bijv. ook voorwaarden stellen m.b.t hun deurbeleid, corona of niet – dit is géén schending van universele rechten. Jullie moeten je realiseren dat keuzes bepaalde gevolgen hebben. Het staat je vrij een vaccin over te slaan (zelfbeschikkingsrecht), en net zo goed staat het een ander vrij je niet in zijn/haar “huis” te willen hebben als je daar niet aan voldoet. Wees blij dat er openheid en transparantie is t.a.v. zulke overwegingen – dan kan een ieder bepalen of ze ermee willen leven of niet. En wat betreft het gezever over lange termijneffecten van vaccins: jullie hebben als kinderen toch ook meerdere vaccins gehad? Deze waren/zijn ook niet vrij van neveneffecten – toch horen we je daar niet over.

  • Het meteen wegzetten van mensen met een andere meningen als zeurpieten komt mij niet erg academisch over, maar bovenal ga je hier wel aan een aantal zaken voorbij.

   – Elders studeren: wat als elke universiteit hiervoor kiest?

   – En hoe zit het met medewerkers? Kan je belemmerd worden om op een bepaald moment weer fysiek naar je werk te gaan? Als je dat niet wilt vanwege de voorwaarden: kun je dan op termijn ontslagen worden?
   Bij sommige werkgevers ga je van tevoren akkoord met hepatitis B richtlijnen. Maar nu? We hebben hier niet voor getekend..

   – Winkeliers: waar leg je de grens? Een horecagelegenheid kun je best wel negeren. Maar wat als de supermarkt of apotheker dit soort voorwaarden gaat stellen? Waar ligt op een bepaald moment de grens tussen vrije keuze en een toch wel steeds groter wordende “soft-pressure” om toch maar je zelfbeschikkingsrecht te laten varen?

   – Wat als de overheidsorganisaties straks dit soort eisen gaan stellen? Je bent verplicht om een geldig ID-bewijs te hebben, maar wat als je die, of bijvoorbeeld je rijbewijs niet meer kunt verlengen?

   Dat is het punt wat hieronder met het hellend vlak gemaakt wordt.

   – Verder ga je totaal ongenuanceerd om met het “gezever” over lange termijneffecten van vaccins.

   Ja, de meeste van ons hebben de bekende vaccins (kinkhoest, polio, etc.) gehad als kind. Maar die bestaan inmiddels al decennia, daar zijn alle (neven)effecten zowel op korte als lange termijn praktisch al van bekend.

   Dit nieuwe vaccin is in record-tempo ontwikkeld en getest. Is er nu al te zeggen wat de mogelijke gevolgen zijn over 2 jaar? of 5 jaar? of 15 jaar?
   Misschien beschermt het nu weliswaar tegen Corona, maar vergroot het je kans op andere (chronische) aandoening over een periode van 30 jaar wel met 10%. Zulke zaken. Is het vreemd dat sommige mensen dan op dit moment zeggen dat ze liever de kat uit de boom kijken?

   We zijn nu wel aan het spelen met de wet van de grote getallen (miljoenen vaccinaties). Daarbij staat nu al vast dat de fabrikanten van de vaccins niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor als het fout gaat. Is dat fair?

   Het afdoen met gezeur is natuurlijk de easy way out..

 2. De universiteit moet een vrije plek zijn en blijven. Dit soort totalitaire voorstellen passen niet in een vrije samenleving. Zelf kiezen wat jij doet met jou lichaam is een fundamentele keuze, daar heeft niemand wat over te zeggen en het universiteitsbestuur al helemaal niet.

 3. De logica van vaccinatiebewijzen ontgaat mij totaal. Waarom zou een gevaccineerde bang zijn voor iemand die zich niet laat vaccineren? Je bent dan toch beschermt tegen het virus? Er kan jou toch niks gebeuren? Laat de ander dan in zijn of haar waarde! Waarom worden de mensen die zich niet willen vaccineren met een vaccin dat nog in de testfase zit, en waarvan de lange termijn effecten nog niet bekend zijn, nu al weggezet als bedreigingen voor de volksgezondheid, tweederangs burgers? We begeven ons op een hellend vlak, de democratie breekt af en polarisering neemt in rap tempo toe. Transparantie over het gevoerde beleid door de overheid is ver te zoeken. Universiteit, wordt wakker en laat je niet misleiden om de universele rechten van de mens te schenden door voor je medewerkers en studenten een vaccinatiebewijs/ testbewijs in te voeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in