‘RUG, houd je politieke meningen voor je’

Afgelopen week sprak de Rijksuniversiteit Groningen haar steun uit voor de manifestatie 'Vluchtelingen welkom', die plaatsvond op de Grote Markt. Dit lijkt misschien niet zo bijzonder, maar dat is het wel.

Steun uitspreken voor een dergelijke manifestatie staat gelijk aan het promoten van een politiek standpunt, namelijk: vluchtelingen zijn welkom in Noord-Nederland. Nu hoor ik sommigen al zeggen: ‘Ja, maar dit standpunt is heel belangrijk.’ Misschien is dat het geval, maar wat als de RUG een standpunt inneemt dat u niet bevalt? Lijst Sterk ziet graag een universiteit die politiek neutraal blijft. Het promoten van politieke standpunten is iets voor de individuele medewerkers, studenten of studentenorganisaties. De universiteit zou zich enkel moeten kwijten van haar kerntaak: onderwijs en onderzoek.

Politieke standpunten

Terwijl de grenzen in Europa langzaam op slot gaan, gaan er in Nederland stemmen op om de grenzen vooral niet te sluiten en vluchtelingen te helpen. Het hebben van een dergelijk standpunt is ieders goed recht. Ook andere standpunten zoals het pleiten voor opvang van vluchtelingen in de regio, of voor het sluiten van de grenzen, zijn het waard om gehoord te worden. In Nederland zijn het politieke partijen en individuen die dergelijke meningen promoten en daar kijken we niet van op. De universiteit staat midden in de samenleving en ondervindt de gevolgen van politieke beslissingen. Echter, het is iets geheel anders wanneer de universiteit zich zou uitspreken over een politiek onderwerp terwijl de samenleving de universiteit een andere taak heeft toegedicht.

Publiek debat

De universiteit heeft veel invloed en kan door haar status het publieke debat beïnvloeden. Wanneer de universiteit zich voor een politiek standpunt uitspreekt, brengt dit meer gewicht in de strijd dan wanneer een individuele student dit zou doen. Dat is een kracht, maar dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met invloed op de publieke opinie dient men ook respect te hebben voor diezelfde publieke opinie, die vaak verdeeld is.

En zelfs al zou de universiteit zich alsnog willen uitspreken over politieke thema’s, buiten de kaders van haar publieke taak, wie bepaalt dan welk politiek standpunt steun verdient? Wat nu als de RUG haar steun zou uitspreken voor de (fictieve) manifestatie ‘Vluchtelingen niet welkom’? Worden de medewerkers en studenten van de universiteit gevraagd zich uit te spreken over het onderwerp voordat steun wordt uitgesproken? Dat gebeurt nu niet en dat lijkt ons ook niet wenselijk en/of praktisch haalbaar. Of wordt steun uitgesproken door het bestuur op basis van hun persoonlijke voorkeur? Dat lijkt ons evenmin wenselijk.

Neutraliteit

Net zoals de samenleving tal van meningen kent, zo bestaat ook de RUG uit een diverse groep mensen met uiteenlopende meningen. Zo stemmen sommige studenten of medewerkers op GroenLinks, anderen misschien op de VVD of D66. Er zijn groepen die pleiten voor opvang in de regio, terwijl anderen vinden dat we zoveel mogelijk moeten doen om vluchtelingen te helpen. Lijst Sterk betreurt het dat het bestuur zich openlijk uitspreekt voor een bepaald politiek standpunt. Wij zien graag een politiek neutrale universiteit en zijn erg nieuwsgierig naar de reden waarom de RUG de politieke manifestatie van afgelopen maandag heeft gesteund.

Natuurlijk dient men binnen de universiteit de vrijheid te hebben om zich politiek te ontplooien, om het debat aan te gaan en om politieke standpunten te promoten. Dit gebeurde ook vorige week maandag tijdens de manifestatie waar tal van studentenorganisaties op eigen initiatief aanwezig waren. Maar dit is van geheel andere orde dan het innemen van een politiek standpunt door de universiteit zelf.

Teunis Dokter is fractievoorzitter van Lijst Sterk in de universiteitsraad 2015-2016.

21-09-2015