‘Poppema, verzet je tegen Haagse vernielzucht!’

Hbo'ers zonder bachelor uitsluiten van de RUG? Belachelijk, zegt Lisa de Leeuw in een open brief aan Sibrand Poppema. Een universiteit moet zich niet enkel druk maken om rendementen.

Geachte meneer Poppema,

Vorige week liet u weten dat hbo-studenten met een propedeuse en een havodiploma straks niet meer naar de universiteit mogen. Volgens u en de rest van het universiteitsbestuur zijn hun resultaten te slecht, is de kans te groot dat ze afhaken en loopt de universiteit daardoor geld mis. Het gaat om een groep studenten die hun bindend studieadvies (bsa) niet haalt. Deze nieuwe regel stuit op veel weerstand en dit vind ik uitermate terecht.

Om te beginnen blijkt uit cijfers dat 80 procent van de hbo-studenten hun eerste jaar op de universiteit wél gewoon haalt. Dit is een belachelijk hoog percentage om helemaal uit te sluiten van een studie. U kunt er met deze maatregel dus gerust vanuit gaan dat u talent verspilt: u snijdt in gezond vlees. Bovendien is niet gezegd dat de overige 20 procent die hun bsa niet haalt de universiteit niet aankan. Veel beter kunt u vraagtekens stellen bij het bsa als instrument om kwaliteiten van studenten te meten.

Studenten die de overgang van hbo naar universiteit echt lastig vinden, moeten goed begeleid worden. Een dichte deur helpt ze niet verder: goed onderwijs met goede begeleiding wel. De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit moeten samenwerken om de overgang makkelijker te maken. Iedereen moet de kans krijgen van een dubbeltje een kwartje te worden en doorleren als dat kan.

Misschien moet u uzelf als onderwijsbestuurder eens afvragen wat belangrijker is: rendementen behalen of kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Een universiteit zou een nieuwe generatie van kritische denkers moeten opleiden om klaar te zijn voor de toekomst in plaats van zich druk maken om ‘rendementen’. Met de nieuwe regel gaat u voorbij aan het fundament van ons hoger onderwijs.

U geeft aan dat u hiertoe gedwongen wordt door maatregelen uit ‘Den Haag’. Het zou u als onderwijsbestuurder sieren om zich samen met studenten tegen de Haagse vernielzucht te keren in plaats van de gevolgen op studenten af te wentelen. We hebben onderwijsbestuurders met lef en visie nodig, niet met een boekhouders mentaliteit.

Ik roep u daarom op om af te zien van deze belachelijke regel die ervoor zorgt dat mensen worden uitgesloten van onderwijs puur en alleen voor het behalen van een hoger rendement.

Lisa de Leeuw,

Student en contactpersoon van ROOD Groningen

Zie ook de nieuwsberichten Hbo’ ers met propedeuse niet meer welkom en Hanze eens met sluiten hbo-p route over dit onderwerp.

 

05-02-2014