‘Onvoldoende IBIO is onterecht’

Vier RUG-opleidingen kregen een onvoldoende van accreditatieorganisatie NVAO. Ook de bachelor internationale betrekkingen en internationale organisatie (IBO). Onterecht, vindt student Thomas Wassenberg.

Deze week beheerst het negatieve oordeel van de NVAO over geesteswetenschappelijke opleidingen het universitaire nieuws. De opleidingen, waaronder IBIO, worden door de NVAO als onvoldoende beoordeeld.

Dat negatieve oordeel betreft bij IBIO de scriptiebeoordeling, maar niet de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien zijn er, ook op dat gebied, de laatste jaren veel positieve hervormingen doorgevoerd. IBIO is daarom geen onvoldoende opleiding.

‘Niet meer rechts en conservatief’

Sinds 2012 zijn er in mijn optiek belangrijke hervormingen doorgevoerd. Door een nieuwe lichting docenten is de politieke variëteit op de afdeling fors vergroot. Waar IBIO de reputatie had rechts en conservatief te zijn, maken de nieuw toegetreden Habermasianen en constructivisten daar resoluut een einde aan. Deze docenten zijn, onder leiding van progressievellingen uit de oude garde, de drijvende kracht geweest achter de hervormingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd.

Een van die hervormingen was meer vakken voorzien van werkgroepen. Dit heeft de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk verbeterd. Ook is het zwaartepunt van de studie in het tweede jaar verschoven van feitenreproductie naar academisch onderzoek middels papers. Zo worden tweedejaars beter op hun scriptie voorbereid. Dit zijn mijns inziens zeer lovenswaardige veranderingen.

Het grootste hiaat waar het oordeel van de NVAO op is gebaseerd is de ontbrekende dubbelcorrectie op scriptieresultaten. Die is er inmiddels wel, maar bood in het verleden docenten de ruimte om voldoendes te geven waar dat eigenlijk niet kon. Ook gaf de enkele beoordeling meer marge voor een gekleurd oordeel dan de procedure met een tweede corrector geeft. Van deze enkele beoordeling is dus, echter, geen sprake meer.

Belangrijke hervormingen

IBIO heeft de laatste jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en het oordeel dat de opleiding onvoldoende zou zijn is daarom ongegrond. Wel blijft er ruimte voor verbetering.

Zo zou er wat mij betreft meer uniformiteit mogen komen in de beoordeling van papers en scripties. Waar de ene docent nu nog ruimte biedt voor ‘herkansing’ bij een voldoende, biedt de andere docent dat niet. Ook zouden er meer banden aangegaan moeten worden met topuniversiteiten voor betere uitwisselingsprogramma’s.

IBIO heeft echter laten zien dat het kan hervormen. In plaats van zich te richten op de kolder die nu het nieuws beheerst, moedig ik de afdeling aan de hervormingsgezinde koers ongewijzigd voort te zetten.

Thomas Wassenberg studeert Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (IBIO) en filosofie.

26-06-2014