• wat orde kan scheppen
  een kop stevig bij zijn oor pakken
  een blik wisselen met de vaas
  een deur twee keer dichttrekken
  de wekker voor morgen zetten
  het brood voor morgen kopen
  een afspraak maken
  op tijd komen
  de tijd bijhouden
  op tijd vertrekken
  elkaar in de ogen kijken
  elkaar omhelzen
  elkaar een poos niet zien
  een fout toegeven
  een bad nemen
  een bad leeg laten lopen
  een band scheppen
  een lucht scheppen
  een hart luchten
  Philip Rozema
  Dit is het vierde gedicht van Philip, RUG-huisdichter 2015-2016.
  Foto Maurits Rozema