Lijst STERK: UB wel voor iedereen

De UB is wel degelijk voor iedereen. Vindt de fractie van Lijst STERK in de universiteitsraad. Mensen weren is geen oplossing, uitbreiding wel, schrijven ze in een reactie op de berichtgeving in de UK.

Of iemand nou een krantje leest, een wetenschappelijk artikel bestudeert, een boek over economie en recht scant, een bak koffie drinkt of op een worteltje knaagt, de Universiteitsbibliotheek is een plek waar studenten van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool, maar ook docenten, scholieren en Stadjers regelmatig te vinden zijn om zichzelf naar eigen inzichten te ontplooien. De UB is waarschijnlijk de populairste plek in Groningen om te studeren. En zoals ieder voordeel een nadeel heeft, leidt deze populariteit tot overbezetting. En dus moet er ingegrepen worden, alleen de wijze waarop dit moet gebeuren is nog onduidelijk, bovendien verschillen de meningen daar nogal over.

Juiste perspectief

Hoewel wij het af en toe ook wel erg druk vinden in de UB hechten wij er waarde aan dit in het juiste perspectief te plaatsen. Het lijkt erop dat, volgens de eerste tellingen, slechts 5% van de bezoekers afkomstig is van het hbo en dat het maar gedurende 3% van de openingstijden te druk is.

Een oplossing vinden voor de overbezetting zit hem dus niet simpelweg in het weren van hbo’ers maar in het creëren van meer capaciteit en het efficiënt omgaan met de beschikbare werkplekken. Die extra capaciteit wordt de komende jaren gecreëerd door onder andere de verbouwing van de UB maar ook op kortere termijn doordat de Hanze op zoek gaat naar ruimtes in de binnenstad.

Bewustwording

Daarnaast worden werkplekken in de UB vaak onnodig lang bezet gehouden door studenten die ‘even’ een kop koffie zijn gaan drinken of een lunch halen bij de supermarkt. En men legt zelfs, juist omdat het later op de dag weleens helemaal vol kan zijn, zijn of haar boeken om 8:30 uur neer om vervolgens pas rond een uurtje of 2 ’s middags daadwerkelijk aan de studie te gaan. Op deze manier is de UB inderdaad wel ‘vol’ voor 10 uur ’s ochtends.

Maar als we nu met zijn allen iets verantwoordelijker en efficiënter omgaan met de ruimte die we innemen kunnen wo studenten en hbo studenten gewoon samen en in alle vrijheid blijven studeren. Dan hoeft men niet arbitrair een lijn te trekken en mensen die niet over een rode pas beschikken de toegang te weigeren. Het open en vriendelijke karakter van de UB blijft dan behouden.

Samenwerking

Het samenwerkingsverband tussen University of Groningen en de Hanze is complex en levert beide instellingen, en haar studenten, meer baten op dan lasten. Het geheel is meer dan de som der delen. Het lijkt ons daarom zeer onverstandig deze samenwerking te beschadigen of op het spel te zetten door een maatregel in te voeren die gevoelsmatig wel, maar in werkelijkheid waarschijnlijk geen, oplossing biedt voor het probleem.

Oplossing

Lijst STERK is van mening dat de oplossing gezocht moet worden in capaciteitsuitbreiding en een bewustwordingsproces onder bezoekers aangaande de werkplek die zij vaak onnodig bezet houden. Het is niet per se nodig om van bovenaf vrijheidsbeperkende maatregelen in te voeren om te komen tot een gereguleerde UB waar specifieke groepen niet meer welkom zijn.

De capaciteitsuitbreiding is een taak van de universiteit en ook zeker van de hogeschool. Het verantwoord omgaan met werkplekken is een taak van ons, de studenten. Laten we deze verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk komen tot een UB waar iedereen welkom is en blijft.

Nog niets bekend

Tot slot willen we erop wijzen dat er deze maand nog gesprekken plaatsvinden met belangenorganisaties omtrent het toelatingsbeleid en dat er nog helemaal niets vaststaat. Of je nu alleen naar de UB komt als wo-student of samen met een vriend of vriendin die aan de Hanze studeert, iedereen is (gelukkig) nog steeds welkom in de UB.

Leon Sloots, fractievoorzitter Lijst STERK

03-11-2014