‘Voer actie voor democratische RUG’

Studenten, promovendi en docenten moeten de zeggenschap op en over de universiteit opeisen, vinden de studenten van De Nieuwe Universiteit.

Nadat studenten van de Universiteit van Amsterdam dagen lang het Bungehuis bezet hielden, werd vorige week door honderden studenten, promovendi en docenten het Maagdenhuis ingenomen. De actievoerders, verenigd in ‘De Nieuwe Universiteit’, eisen meer democratische zeggenschap op de universiteit. Een veelgehoorde kreet: ‘De academische gemeenschap is van ons en de samenleving, niet van de bestuurders!’ Is dit de vonk die het studentenactivisme doet oplaaien?

Het manifest van De Nieuwe Universiteit is een aanklacht tegen de manier waarop in de afgelopen jaren het beleid van de universiteiten is vormgegeven: zonder inspraak van de academische gemeenschap. Deze heeft geen inspraak gehad in zogenaamde ‘rendementsverhogende maatregelen’, zoals de bachelor-masterstructuur, de ‘harde knip’, het bindend studieadvies of het afschaffen van ‘onrendabele studies’. Bovendien is de medezeggenschap van universiteitsraden steeds verder uitgekleed.

Rendementsdenken

Ook in Groningen voert het ‘rendementsdenken’ de boventoon: studenten moeten zo snel mogelijk door hun studies worden heengeslagen, de universiteit krijgt immers per afgestudeerde student betaald. Oftewel: kwantiteit gaat boven kwaliteit. Waardoor het niet gaat om wetenschappelijke vooruitgang, maar om de output. Vorig jaar nog werden enkele kleine studies aan de letterenfaculteit gesloten. Het bindend studieadvies, waarvan collegevoorzitter Poppema zich groot voorstander toonde, werd in 2009 doorgevoerd. Dit terwijl in een referendum van ROOD, de GSb en verschillende studentenverenigingen duizenden studenten aangaven hier tegen te zijn.

Onlangs liet het College van Bestuur van de RUG zich nog van zijn meest ondemocratische kant zien door Starbucks toe te laten in de Universiteitsbibliotheek (UB), waarbij het nota bene de universiteitsraad buitenspel zette. De academische gemeenschap in Groningen heeft alle redenen om een voorbeeld te nemen aan de actievoerders in Amsterdam. Zeggenschap op en over onze universiteit moet terug worden genomen door studenten, promovendi en docenten.

Zeggenschap

Het hoger onderwijs heeft als taak kritische geesten op te leiden waarmee de maatschappij toekomstige uitdagingen aankan. Daarbij hoort volledige zeggenschap over de organisatie en inhoud van het onderwijs en onderzoek. Academici onderwerpen aan een regime waarin alleen rendementen, ratings, ranglijsten en output tellen, werkt contraproductief. Wetenschappelijke ontdekkingen zijn vaak een product van toeval, een proces dat tijd vergt. Met een eenzijdige focus op rendementen wordt wetenschappelijke vooruitgang doodgeslagen.

De studenten in Amsterdam hebben een golf doen ontstaan. Het is nu aan studenten in Groningen en de rest van Nederland deze golf te berijden. Om zeggenschap in het hoger onderwijs terug te winnen. Maar belangrijker nog, om de maatschappelijke waarde van de academische gemeenschap terug te winnen. Iedere maandagavond om 20:00 uur komen studenten in Groningen onder de noemer ‘De Nieuwe Universiteit’ samen in de UB voor een actieoverleg. Iedereen die zich wil inzetten voor een meer democratische universiteit is daarbij van harte uitgenodigd.

Floor Mertens, psychologiestudent & organisator ‘De Nieuwe Universiteit Groningen’
Alexandre Cabrita, student technische natuurkunde & organisator ‘De Nieuwe Universiteit Groningen’
Martin Kaiser, psychologiestudent & organisator ‘De Nieuwe Universiteit Groningen’
Daan Brandenbarg, promovendus UMCG & voorzitter SP Groningen

02-03-2015