‘Geachte rector. Ontwikkel. Een. Visie’

Opinie: ‘Geachte rector. Ontwikkel. Een. Visie’

Rector Cisca Wijmenga was ‘teleurgesteld’ dat er zo weinig studenten naar een denksessie (Ruggesteun) kwamen over het onderwijs. Student Tesse Tiemens was er, maar hij kreeg geen kans zijn visie te geven; ze moest al na acht minuten weg. Via deze plek richt hij zich alsnog tot de rector.
Door Tesse Tiemens
24 maart om 11:30 uur.
Laatst gewijzigd op 24 maart 2021
om 13:23 uur.
maart 24 at 11:30 AM.
Last modified on maart 24, 2021
at 13:23 PM.

Terugkijkend op de afgelopen weken, heb ik een paar dingen te zeggen. En aangezien u zich vorige week vrij voelde om alle actieve studenten te beledigen, wil ik deze sessie even kapen. Wel zal ik proberen zo constructief mogelijk te blijven.

Voor ik begin, wil ik opmerken dat alles wat ik nu ga zeggen mijn eigen mening is, gebaseerd op mijn eigen ervaringen. En hoewel ik de meeste van die ervaringen heb opgedaan als een actieve student en als bestuurslid van een studievereniging bij de Faculty of Science and Engineering (FSE), vertegenwoordig ik hier niet de organisaties waaraan ik verbonden ben.

Dit gezegd hebbende, wil ik graag mijn adviezen delen. Om te beginnen stel ik voor dat u uw mentaliteit verandert. Wat ik daarmee bedoel? Heel simpel: als een studievereniging een evenement organiseert en er komen weinig mensen opdagen, dan doet ze een stapje terug en probeert te bedenken of dit evenement iets is waar leden behoefte aan hebben en of ze andere manieren moet verzinnen om het te promoten. Maar u doet geen van beide.

In plaats daarvan klaagt u over hoe teleurgesteld u bent over het gebrek aan bereidheid van studenten om verantwoordelijkheid te nemen. Dat is niet alleen beledigend voor alle studenten die ik om me heen zie, die vrijwilligerswerk doen of overwerken bij FSE. Studenten die bovendien de drijvende kracht zijn achter veel van de veranderingen en verbeteringen binnen de faculteit.

U spreidt hiermee echter ook een verpletterend gebrek aan reflectie en inzicht ten toon. Denkt u werkelijk dat in een universiteit met tienduizenden studenten slechts zeven mensen op komen dagen bij een goed doordachte en voldoende gepromote brainstormsessie? Hoe kan het dat dit geen vragen oproept? Wíj slaagden erin om twintig studenten te laten opdagen bij een sessie die alleen de studie natuurkunde betrof en we hebben u daar zelfs een verslag van gestuurd.

U spreidt hiermee een verpletterend gebrek aan reflectie en inzicht ten toon

Hoe dan ook, aangezien u zich niet gerealiseerd lijkt te hebben dat er iets mis is, wil ik dat graag nog even benoemen. Daarbij kom ik bovendien bij mijn tweede aanbeveling:

Doe iets aan de communicatie. Een bericht ter kennisgeving sturen is niet hetzelfde als ‘alles doen om mensen zover te krijgen om de sessie bij te wonen’, zoals u in het artikel van UKrant zei. Studenten krijgen al zoveel berichten dat de meesten van hen daar al na twee weken studeren geen aandacht meer aan besteden.

Zelfs studenten die ik ken en die normaal met een bijna religieuze toewijding hun berichten checken, waren zich nauwelijks bewust van het bestaan van deze sessies, ook omdat de titel van de boodschap erg onduidelijk was. Als je werkelijk geeft om een activiteit, doe dan wat studentenverenigingen en andere studentenorganisaties al eeuwen doen. Stuur nieuwsbrieven! Je zou zelfs aparte uitnodigingsmails kunnen sturen. Wij organiseren gewoonlijk grote WhatsAppcampagnes voor belangrijke dingen.

Ik snap dat dit misschien niet zo gepast is voor u, als bestuur, maar als u de indruk wekte dat u hier werkelijk om gaf, dan denk ik dat de meeste studieverenigingen graag zouden helpen.

Maar het is niet alleen de communicatie richting studenten die beter moet. De werkdruk voor de staf zou aanzienlijk lager kunnen zijn als u uw communicatie met en kennis van de faculteiten zou verbeteren. Werk met hen samen en voer gesprekken, in plaats van dingen te pushen.

Neem bijvoorbeeld de studieplekken. In plaats van de informatiestromen over nieuwe studieplekken voor studenten goed te coördineren met de faculteiten, stuurt u een boodschap naar iedereen. Met informatie die in tegenspraak is met het beleid van FSE, wat voor verwarring zorgt bij alle betrokken partijen. U zou er ook over kunnen denken om geld vrij te maken dat speciaal bedoeld is om de interne communicatie van de faculteiten te verbeteren.

Mijn derde aanbeveling gaat over het doel dat u met deze sessie zegt te hebben. U zoekt ‘snelle oplossingen, die snel kunnen worden gehaald, maar ook grensverleggende ideeën die ons in staat stellen te reageren op de toenemende studentenaantallen en de onzekerheid aangaande de toekomstige coronamaatregelen’. Ik heb daar een aantal problemen mee.

Het is niet alleen de communicatie richting studenten die beter moet

Om te beginnen: hoe kan het dat u zoekt naar oplossingen voor problemen die worden veroorzaakt door toenemende studentenaantallen? Was u niet degene die deze studenten heeft gestimuleerd te komen? Zat hier geen langetermijnplan achter?

Ten tweede: Dit lijken grote, structurele problemen. Wanneer hebben snelle kortetermijnoplossingen ooit gewerkt om die op te lossen? En zelfs als dat mogelijk was, dan zouden ze veel beter op faculteitsniveau kunnen worden ingevoerd, zoals wij dat proberen te doen bij FSE. Maar u bent een centraal orgaan.

Wat ik me ook afvroeg: waarom organiseert u nu deze sessie? Het academisch jaar is al een paar maanden gevorderd, en corona duurt nu al een jaar. Deze problemen zijn er al een hele tijd. Waarom komt u nu met een sessie? Voor die paar kortetermijnoplossingen die wel effect hadden kunnen hebben, is invoering voor de zomer nauwelijks meer haalbaar.

De aanbeveling is deze: vind uw rol in deze universiteit. Ontwikkel een fatsoenlijke visie en een langetermijnplan dat daarop gebaseerd is. Laat de kortetermijnoplossingen bij de faculteiten en help hen met hun communicatie zodat ze ervaringen kunnen delen.

Daarnaast: doe wat u zegt. U kunt niet een antiracismeweek hebben en daar niets mee doen. U kunt niet zeggen dat u geeft om deze universiteit, terwijl u allerlei projecten afschiet die mensen om verschillende redenen verzinnen. U kunt niet een stel internationale studenten aantrekken en al uw communicatie in het Nederlands laten verlopen. U kunt niet een sessie houden waarin u claimt dat u met mensen wilt brainstormen, maar die dan niet promoten.

Ontwikkel. Een. Visie.

Hiermee beëindig ik mijn aanbevelingen.

Tesse Tiemens studeert natuurkunde aan de RUG

English

2 REACTIES

  1. Ik had echt geen idee dat die sessies gaande waren, en ik lees altijd mijn berichten en houd alles goed in de gaten.

    Ook als ik het wel had geweten was zo’n hoge eis voor suggesties (‘snelle oplossingen, die snel kunnen worden gehaald, maar ook grensverleggende ideeën die ons in staat stellen te reageren op de toenemende studentenaantallen en de onzekerheid aangaande de toekomstige coronamaatregelen’) intimiderend genoeg geweest voor mij om niet te reageren, gezien het duidelijk is dat het niet om discussie, maar om ‘lost dit grootse probleem dat wij als bestuur niet eens kunnen oplossen even voor ons op, thanks’.

  2. Ik ben aangenaam verrast door deze reactie. Glashelder en goed geschreven.Mevrouw Wijmenga zou blij moeten zijn met zo’n stuk. Wat die visie betreft, daar ben ik pessimistisch over. De Rug wil al heel lang heel groot zijn, met zoveel mogelijk studenten ,en ja, dat beleid lijkt zich nu te keren tegen de Rug. De Rug is amper in de stad Groningen geïnteresseerd , zoals het gemeentebestuur van dezelfde stad dat ook amper is. De enorm snelle groei van het aantal studenten heeft op heel wat woonwijken een desastreuze invloed gehad. Deze negatieve gevolgen hebben Rug en gemeentebestuur altijd op de koop toe genomen, en tegelijkertijd is daardoor de werkdruk op de basis, de wetenschappers, enorm geworden, en die basis klaagt bijna nooit, want daar hebben ze het te druk voor, en, ze weten, dat de “top” en de management laag amper naar haar luistert. In het UMC en de universiteit is deze laag te dik geworden, waardoor de primaire processen worden geschaad. Maar ja, het management heeft als het ware het vergaderen en beïnvloeden in haar bloed. Dat is in de zeven jaar, dat ik nu met pensioen ben klaarblijkelijk niet veranderd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in