Een bachelor voor de studie van Project X

De nieuwe ‘journalistieke bachelor’ van letteren blijkt géén journalistieke bachelor te zijn. De nieuwe studie richt zich juist op de wetenschappelijke bestudering van de media. Zoiets als de commissie van Job Cohen deed bij Project X in Haren.

De faculteit maakte eind vorig jaar haar plannen bekend om een nieuwe bachelor media en journalistieke cultuur op te zetten. Het bericht werd direct opgepikt door verschillende universiteitsbladen, die er een opleiding journalistiek in zagen. Maar dat blijkt niet te kloppen.

‘Dat komt misschien door de naam die we er eerst aan gaven. Maar wat we uitdrukkelijk niet willen is een bachelor beginnen waarmee je journalist kunt worden’, zegt decaan Gerry Wakker. ‘Dat zit op het hbo en we hebben zelf de masteropleiding, die wetenschappelijk is en opleidt tot het vak van journalist. Deze bachelor zal breder en algemener zijn.’

Project X in Haren // Foto Nathan Meijer
Project X in Haren // Foto Nathan Meijer

In de Engelstalige bachelor mediastudies – zoals de opleiding gaat heten – komen dan ook nagenoeg geen praktische vakken voor, zegt Marcel Broersma, hoogleraar journalistieke cultuur en media en voorzitter van de afdeling journalistiek van de RUG. ‘De studie richt zich op de wetenschappelijke bestudering van de media, op de cruciale rol van de media bij allerlei processen in de samenleving’, zegt Broersma. ‘Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de informatieve functie van de media, de sociaal-culturele invloed van de media en hoe de samenleving door de media op politiek en economisch gebied wordt vormgegeven.’

Doorstromen

Na de bachelor kunnen studenten doorstromen naar allerlei verschillende masters maar de opleiding staat ook op zichzelf, zegt Broersma. ‘Na de bachelor kun je bijvoorbeeld gaan werken in de marketing, als ondernemer, in beleidsfuncties met media-inzicht, in allerlei analysefuncties of in de creatieve industrie.’

Ook de master journalistiek is een optie, al geeft de bachelor geen directe toegang. Ook studenten mediastudies moeten gewoon de selectieprocedure doorlopen. ‘Veel studenten komen hier omdat ze de master willen doen’, zegt Wakker. ‘Maar die heeft maar 45 plaatsen. Met een bredere bachelor als mediastudies, kunnen ze ook breder uitstromen. We denken dat we hiermee studenten naar Groningen kunnen halen die  anders niet zouden komen. Dat heeft positieve gevolgen voor deze opleiding specifiek maar ook daar waar minoren gevolgd worden. Door meer studenten aan te trekken, komen er meer inkomsten en zullen meer studenten kennis maken met de minder bevolkte opleidingen.’

Grof snijden

Meer studenten, meer inkomsten. Dat klinkt goed, in een tijd waarin de faculteit jaarlijks 2,5 miljoen moet bezuinigen en grof moet snijden in allerlei studies. Toch komt de nieuwe – en hopelijk dus populaire – studie niet voort uit die reorganisatie, zegt Broersma. ‘De plannen voor deze bachelor zijn al veel ouder. Al vanaf 2008 praten we hierover en maken we plannen.’

De studie moet in september 2014 starten, maar zover is het lang niet. Aan het programma van de studie wordt nu nog gewerkt, zegt Broersma. ‘Het is nog in de beginnende fase. Daarna moet de bachelor nog getoetst worden. In het najaar weten we of het doorgaat.’

 

24-04-2013