Bluebird heeft het moeilijk op Bermuda

Jouw onderzoek op de cover van een wetenschappelijk tijdschrift. Het is een big deal, voor een kleine hoeveelheid mensen, zegt dierecoloog Kevin Matson. Hij is in ieder geval heel gelukkig met de publicatie.

Ook al moet hij het Physiological and Biochemical Zoology met zijn onderzoek op de voorpagina zélf aan familie en vrienden laten zien. ‘Het is niet iets wat ze zelf zullen opmerken’, zegt Matson. ‘Maar voor mij is het een eer om je onderzoek zo gepubliceerd te zien.’

Verdedigen tegen ziekte

Matson deed op het eiland Bermuda en in Ohio in de Verenigde Staten onderzoek naar de bluebird, een vogeltje dat een beetje op een merel lijkt, maar in een nestkast broedt, zoals een koolmees. In zijn onderzoek vergelijkt Matson de vogel op het vasteland met het vogel op het eiland, om de verschillen tussen de twee beter te begrijpen.

Hij onderzocht onder meer de leefomgeving, hoe ze zich ‘verdedigen’ tegen ziekten. Ook mat hij om de paar dagen het gewicht en de grootte van de jongen. ‘Ik heb in kaart gebracht hoe de jongen veranderen en onder welke omstandigheden ze veranderen’, zegt Matson. Naast dit ‘meetwerk’ diende Matson de helft van beide populaties ook antibiotica, lysozyme, toe. ‘Om te bekijken welke rol bacteriën hebben op de ontwikkeling van de vogels.’

Kleintjes sterven jong

Uit zijn onderzoek bleek dat de bluebirds op Bermuda het minder goed doen dan hun soortgenoten op het vasteland. Ze zijn lichter in gewicht en hebben langere vleugels, terwijl je van eilandvogels juist kunt verwachten dat ze zwaarder zijn en kortere vleugels hebben, zegt Matson.

Hij ontdekte ook dat op Bermuda de jongen van vogels later in het seizoen vaker dood gaan dan in Ohio. ‘Dat kan worden veroorzaakt door droogte, maar vijanden zoals wilde katten of concurrenten als huismussen zouden ook een rol kunnen spelen’, vertelt Matson.

Hij wil met zijn onderzoek bijdragen aan het beter begrijpen van de natuur. Maar ook niet onbelangrijk, volgens Matson, is dat zijn onderzoek bijdraagt aan de bescherming van de bluebird op Bermuda. De eilandbewoners zijn namelijk nogal gek op het vogeltje.

Onverwachte uitkomst

Maar de meest opvallende ontdekking is eigenlijk dat het toedienen van het antibioticum geen verschillend effect had op de ontwikkeling van de bluebirds. ‘We zagen geen verschillen tussen vogels op het vasteland en vogels op Bermuda in de effecten op de immuunfunctie. Dat was eigenlijk het tegenovergestelde van wat we verwacht hadden.’

Of het deze onverwachte uitkomst was die ervoor zorgde dat zijn onderzoek op de cover van Physiological and Biochemical Zoology weet Matson niet. ‘Dat het om zo’n leuk, blauw vogeltje gaat, zal er ook mee te maken hebben gehad.’

27-02-2014