Afrika in opkomst?

Is Afrika echt in opkomst? De African Student Community Groningen dacht na over deze vraag tijdens een symposium van twee dagen dat afgelopen weekend plaatsvond. Wetenschappers uit de vakgebieden gezondheid, onderwijs, politiek & bestuur, business & economie en mensenrechten spraken erover, maar het antwoord op de vraag verschilde van expert tot expert.

Dorothy Ngarina, voormalig docent uit Tanzania en spreker tijdens het symposium over het onderwerp ‘Gender and Education: Female Acces to Education in African Countries’:

‘De kwesties waar Afrika mee geconfronteerd wordt gaan niet om statistieken, maar om echte mensen, zoals mijn peetdochter die pas op haar zevende naar school kon omdat ze eerst in het huishouden moest helpen. Ik wilde mijn verhaal delen, zodat mensen de realiteit ervan inzagen. Als je een verhaal fatsoenlijk wil overbrengen, is het belangrijk om persoonlijke en diepgaande informatie te delen, en om ruimte over te laten om de implicaties van die verhalen te delen met het publiek.’

‘Het antwoord op de vraag of Afrika in opkomst is, is tweeledig. Er is van alles in beweging, er gebeurt van alles. Het aantal schoolinschrijvingen, bijvoorbeeld, is op het hele continent enorm toegenomen. De levens van mensen zijn verbeterd. Als je het vergelijkt met andere gebieden die in ontwikkeling zijn, is Afrika waarschijnlijk wel in opkomst. Maar als je Afrika vergelijkt met andere, al ontwikkelde gebieden elders in de wereld, zoals Europa, dan is er nog een lange weg te gaan. De gezondheidszorg in Tanzania valt bijvoorbeeld niet te vergelijken met die in Nederland.’

Josphat Kamanya (32), uitwisselingsstudent sportwetenschappen uit Kenia:

‘Mijn antwoord op de centrale vraag van dit symposium is: ‘Hmmm…’ Ik denk dat we niet helemaal een goed uitgangspunt hebben. Als we verandering en ontwikkeling teweeg willen brengen, beginnen we altijd van bovenaf, bij de overheid. Van daaraf gaan we dan naar beneden. Maar het zou juist andersom moeten. Veranderingen moeten onderaan beginnen, bij de wortels van de samenleving. Als het op beleid aankomt, moeten we niet zomaar buitenlands beleid kopiëren naar Afrikaanse landen. Westers beleid werkt niet op een ander continent dat een andere cultuur heeft.’

‘Dat ik na mijn tijd hier terugga naar Afrika staat buiten kijf! Ik ga absoluut terug, want de veranderingen die ik in mijn land wil zien gaan niet automatisch. Ik moet er zelf bij zijn.’

Jonas Njau (26), student internationaal recht en voorzitter van de African Student Community Groningen, afkomstig uit Tanzania en Noorwegen:

20160517 - africa rising - bordjes

‘Afrika in opkomst is een populaire slogan geworden op het continent. Je hoort het vaak op het gebied van de kunsten, economie en business in Afrika. Binnen het continent heerst er optimisme over alle ontwikkelingen die gaande zijn. Dat optimisme is goed, maar we moeten onszelf ook afvragen of het de daadwerkelijke situatie in Afrika weerspiegelt en of we niet alleen maar positief lopen te doen met zijn allen om Afrika een nieuw imago te geven en zo buitenlands geld aan te trekken. We moeten het beeld dat van het continent wordt getoond wel kritisch bekijken.’

‘Of Afrika in opkomst is, is een ingewikkelde vraag; het gaat om veel complexe kwesties. Er zijn grote sprongen gemaakt in de gezondheidszorg – malaria en HIV zijn aan de minderende hand. En in de meeste Afrikaanse landen heeft iedereen toegang tot basisonderwijs. Maar ondertussen kijken ze alleen maar naar het aantal inschrijvingen, terwijl de kwaliteit van het onderwijs natuurlijk ook heel belangrijk is. Bovendien hebben achtergestelde mensen weinig aan de ontwikkelingen in Afrika. En deze groep zal alleen maar groter worden, want de bevolking van Afrika zal in 2050 verdubbeld zijn.’

Joseph Muchengeti (20), student kunstmatige intelligentie uit Zimbabwe:

‘Ik wilde erachter komen wat andere mensen van het continent vinden. Het symposium dekte de meeste dingen die een rol spelen in de ontwikkeling van Afrika. Het was volledig, en ik denk dat het ook interessant was voor de mensen die niet op het continent wonen om meer over Afrika te leren.’

20160517 - africa rising - poppema‘Ik denk dat Afrika op sommige niveaus wel in opkomst is. De ontwikkeling van het continent bestaat uit verschillende aspecten, en niet alle aspecten zijn even ver gevorderd. De meeste Afrikaanse landen zijn bezig met het implementeren van nieuw onderwijsbeleid en de technologische ontwikkeling op het continent gaat goed. Afrika is heel erg veranderd ten opzichte van tien jaar geleden, maar het continent heeft nog wel te maken met grote economische uitdagingen. Er is nog altijd veel armoede. Corruptie is ook een groot probleem: het houdt de ontwikkeling erg tegen. Ik zou wel zeggen dat Afrika over het algemeen in opkomst is, maar het gaat langzaam.’

 

Foto’s: instagram, asc_groningen

20-05-2016