Acht vragen over het leenstelsel

Het leenstelsel wordt dus definitief ingevoerd. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? En ben je 'veilig' als je nu al studeert? Acht vragen.

Wat houdt dat leenstelsel nu eigenlijk in?

Als je je per september inschrijft bij een universiteit of hbo-instelling, krijg je geen basisbeurs meer. In plaats daarvan moet je een lening afsluiten, waarbij je per maand een bedrag kunnen bijlenen.

Dat bedrag moet je na je studie wel terugbetalen. Daarvoor heb je voortaan 35 jaar de tijd in plaats van vijftien. Maar meer dan vier procent van je inkomen (na aftrek van het minimumloon) zal het nooit worden, belooft de overheid. Dat is nu twaalf procent. En je ouders kunnen bijspringen, net als nu.

Maar wat nu als je ouders weinig geld hebben? Krijg je dan ook niets meer?

Jawel. Als je ouders minder verdienen dan 46.000 euro per jaar, krijg je steeds de aanvullende beurs van de overheid. Dat is maximaal 365 euro per maand voor studenten wiens ouders minder dan 30.000 euro verdienen. Die hoef je niet terug te betalen. Wel moet je je diploma binnen tien jaar halen.

En als je je al voor september 2015 had ingeschreven? Ben je dan home free?

Niet helemaal. Vierdejaarsbachelorstudenten hebben een probleempje, bleek enkele weken geleden. Tot nu toe konden ze de basisbeurs voor hun masterjaar alvast ontvangen. Maar dat gaat straks niet meer.

Ook als je straks je bachelor hebt afgerond en een master start, krijg je geen basisbeurs meer voor die master.

Ik wil eigenlijk van studie wisselen. Kan dat dan wel zonder mijn basisbeurs te verliezen?

Ja hoor. Als je van hbo overstapt naar universiteit, of van studie wisselt: je houdt recht op de drie jaar basisbeurs waarop je recht had toen je begon. Zelfs als je er een jaartje tussenuit bent geweest en per september opnieuw begint, houd je gewoon recht op de jaren basisbeurs die je nog overhad.

En de prestatieregeling? Wordt die nu ook afgeschaft?

Nee. De prestatieregeling blijft gewoon bestaan voor al het geld dat je krijgt van de overheid: de aanvullende beurs dus en de OV-jaarkaart. Dat betekent dus dat de 1 februari regeling daarvoor ook blijft gelden!

Hoe zit het eigenlijk met bijverdienen?

Studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, mogen voortaan bijverdienen zoveel ze willen. Maar krijg je nog wel een basisbeurs, dan blijft de grens van € 13.856,11 gewoon bestaan. Nader je die grens, dan moet je je stufi stopzetten.

Dus als je onder het leenstelsel valt ga je er alleen maar op achteruit?

Er is één doekje voor het bloeden. Studenten die onder het leenstelsel vallen, krijgen straks een voucher van 2000 euro. Die mogen ze vijf tot tien jaar na hun afstuderen gebruiken voor bijscholing.

En internationale studenten? Hebben die ook last van de nieuwe wet?

Ja. Internationale studenten die nu een basisbeurs krijgen, houden die. Maar nieuwe internationale studenten die hier een master of bachelor komen doen, moeten ook gaan lenen.

21-01-2015