Tweede Kamer bespreekt Yantai

De wet die de campus in Yantai mogelijk moet maken, wordt op initiatief van de VVD volgende week woensdag in de Tweede Kamer besproken.
Door Traci White en Peter Keizer

Voor kerst zei minister Jet Bussemaker dat de RUG pas in het najaar van 2018 aan de campus in Yantai kan beginnen, een jaar later dan gepland. De benodigde algemene maatregel van bestuur (AMvB) wordt volgens haar namelijk pas in de zomer behandeld. Maar voordat de Tweede Kamer zich over die AMvB kan buigen, moet er eerst worden ingestemd met een wetswijziging voor internationalisering in het onderwijs. De behandeling van die wetswijziging staat nu voor volgende week woensdag op de agenda van de Tweede Kamer, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk op Twitter.

‘Ik schrik ervan’, zegt Van Dijk. ‘Het heeft er alle schijn van dat dit een haastklus is van de VVD om de wet er alsnog voor de verkiezingen doorheen te jassen’, reageert hij. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart.

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg bevestigt dat hij erop heeft aangestuurd om de wetswijziging snel te behandelen, in het belang van de RUG. ‘We willen het vóór de verkiezingen behandelen, omdat het voor de RUG en haar partners belangrijk is om door te kunnen gaan’, reageert Duisenberg.

Volgens RUG-woordvoerder Gernant Deekens is het echter niet zo dat de wetswijziging versneld wordt behandeld. ‘De indruk wordt gewekt dat de wijziging van de wet opeens met spoed behandeld wordt. Daar is geen sprake van. De minister heeft in het Algemeen Overleg van 14 december vorig jaar aangegeven dat ze de AMvB voor de zomer aan de Tweede Kamer wil voorleggen. Daarvoor moet eerst de wetswijziging in het parlement behandeld worden. De volgorde is dus eerst wetswijziging en daarna AMvB, het tijdpad is volgens mij volstrekt logisch.’

Verkiezingen

De huidige wetgeving staat het volledig aanbieden van een opleiding in het buitenland niet toe. De wetswijziging voor internationalisering in het onderwijs moet daar verandering in brengen. Als de nieuwe wet pas na de verkiezingen zou worden behandeld, zou dat vanwege het nieuw te vormen kabinet voor maandenlange vertraging kunnen zorgen bij de oprichting van de campus in China.

Maar de verkiezingen zouden de toekomst van de campus ook onzeker kunnen maken, omdat onder meer de PVV – die in meerdere peilingen als grootste partij naar voren komt – tegen een campus in het buitenland is.

Volgens de minister is de wetswijziging essentieel voor het starten van de campus in Yantai. ‘De plannen zijn heel grootschalig. Dus die moeten getoetst worden en de risico’s heel goed bekeken’, zei ze eerder. De wetswijziging moet de minister de handvatten geven om die toetsing plaats te laten vinden.

‘Instellingen kunnen dit niet zomaar doen, ze hebben toestemming van de minister nodig. Juist vanwege de risico’s. Als die niet goed geborgd zijn, zou het ten koste kunnen gaan van Nederlandse studenten en het Nederlandse onderwijs. Dat is onbespreekbaar en onacceptabel’, aldus de onderwijsminister tijdens een Tweede Kamerdebat in december.

Volgens een woordvoerder van minister Bussemaker staat de bespreking van de AMvB nog steeds in de zomer gepland. ‘De planning voor Yantai blijft precies hetzelfde’, zegt hij.

‘Verrast’

De Personeelsfractie in de universiteitsraad is ‘verrast’ dat de wetswijziging volgende week wordt besproken. ‘We dachten dat het rond de zomer zou worden behandeld’, zegt fractievoorzitter Bart Beijer. ‘Het is wel prettig om te weten wat de Kamerleden ervan vinden. Het is de vraag wat er uit het debat komt. We wachten het gewoon af.’

Studentenvakbond LSVb is niet blij met de snelle behandeling van de wet. ‘Wij hebben nog grote bezwaren! De rechten van studenten in het buitenland zijn nog niet gewaarborgd’, laat de bond via Twitter weten.

Wat staat er in de wetswijziging?

De wetswijziging gaat vooral over transnationaal onderwijs, het volledig aanbieden van een opleiding in het buitenland.

De wet vereist nu nog dat de Chinese studenten in Yantai tenminste een kwart van hun studietijd in Nederland doorbrengen. Maar daar wil de Chinese regering niets van weten. Met deze wetswijziging vervalt die eis, en kunnen de studenten hun volledige opleiding in Yantai afronden. Ze zijn dan dus niet meer verplicht om een deel van hun studie hier te volgen.

In de wetswijziging staat ook dat voor het verzorgen van een volledige opleiding in het buitenland toestemming vereist is van de minister van Onderwijs.

Dit wetsvoorstel zal volgende week woensdag in de Tweede Kamer worden besproken. Pas als de wetswijziging is aangenomen door de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer, wordt de AMvB opgesteld.

Wat staat er in de AMvB?

In de AMvB staat wat de criteria zijn waaraan de minister van Onderwijs de opleidingen gaat toetsen die universiteiten volledig in het buitenland willen aanbieden.

In de AMvB worden nadere voorwaarden gesteld over kwaliteitswaarborging en het scheiden van publieke en private middelen.

Wat is een AMvB?

Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB’s berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval is, spreekt men van een ‘zelfstandige’ AMvB.

De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvB een zogenaamde ‘voorhangprocedure’ vooraf moet gaan.

De ‘voorhangprocedure’ wil zeggen dat Eerste en/of Tweede Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen. Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt, wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.

Engels

LAAT EEN REACTIE ACHTER

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in