RUG: ‘Geen ontgroeningen meer’

De RUG wil dat de studentenverenigingen stoppen met ontgroenen. Een externe commissie moet daarop toezien.
Door Peter Keizer

‘Het is volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd’, zei RUG-voorzitter Sibrand Poppema donderdagochtend voor de universiteitsraad, in een reactie op recente gebeurtenissen bij Vindicat. ‘Het houdt op, we stoppen met ontgroeningen in deze stad.’

Deze week kwam studentenvereniging Vindicat meerdere keren in opspraak door incidenten bij de vereniging. In augustus werd een aspirant-lid tijdens de ontgroening door ouderejaars het ziekenhuis in geslagen. Ook werd bekend dat mannelijke leden de ‘Oprechte Almanak’ hadden gemaakt, een bangalijst waarin leden elkaar aansporen om 22 ‘geile wijven’ in bed te krijgen.

‘Zo kan het niet langer’

‘In de jaren 70 en 80 waren er periodes waarin de ontgroeningspraktijken waren afgelopen. Wat we nu zien is niet een traditie, maar iets wat in de afgelopen jaren weer is opgebouwd’, zegt Poppema. ‘Wat we willen is dat we stoppen met ontgroeningspraktijken en dat het een introductietijd wordt. Die onzinnige rituelen moeten afgelopen zijn. We hebben nu twee situaties gezien waarbij enorme schade is toegedaan aan mensen. Daarom zeggen we nu: het is volstrekt onacceptabel dat er nog ontgroeningen plaatsvinden. Zo kan het echt niet langer.’

De RUG stelt samen met de gemeente en Hanzehogeschool een externe commissie in. Die moet erop toezien dat studentenverenigingen niet meer ontgroenen. Poppema: ‘Het gaat om een cultuurverandering. Alleen roepen dat het een schande is, helpt niet. Het gaat erom wat we wél doen.’

Het universiteitsbestuur gaat in overleg met de verenigingen over het afschaffen van de ontgroeningen. Ook gaat de RUG in gesprek met Vindicat over welke sancties de vereniging nu zou moeten toepassen naar aanleiding van de mishandeling en bangalijst.

‘Afschaffen onwenselijk’

Studentenpartijen SOG en Lijst Calimero zijn niet blij met de houding van de RUG. ‘Het afschaffen van ontgroening zien we als onwenselijk. Het is ingrijpend in de traditie en cultuur van studentenverenigingen. Het doel moet zijn om te komen tot een veilige introductietijd. Laten we samen toewerken naar een gezonde studentencultuur’, zei fractievoorzitter Daan van Dijk van Lijst Calimero.

‘Het is ook onze plicht om studenten te verbinden en niet tegenover elkaar te zetten’, zegt fractievoorzitter Evan Clark van SOG. ‘Het is geen structureel verschijnsel, het is een incident. Het is aan de verenigingen om een cultuurverandering te bewerkstelligen.’

‘Geen ongelijkheid meer’

Poppema is niet ontvankelijk voor de kritiek. Het gaat niet om incidenten, zegt hij. ‘Ontgroenen brengt per definitie ongelijkheid mee. Daar moeten we vanaf. Verenigingen moeten nieuwe studenten helpen in plaats van ze eerst in de problemen brengen. Elk jaar eindigen een of meerdere studenten in het ziekenhuis omdat er iets is misgegaan. We willen dat dat niet weer gebeurt. En dat kan door te stoppen met ontgroenen. De externe commissie gaat daarop toezien. Wat Vindicat nu gaat doen, is nadenken over hoe ze de introductietijd gaan veranderen.’

Het geduld van het universiteitsbestuur is op, aldus de RUG-voorzitter. ‘Het punt is dat we dit samen met de Hanzehogeschool en de gemeente willen doen, en dat we denken dat we dit samen met de besturen van de verenigingen kunnen doen. Ik hoop dat we dit voor elkaar krijgen. Zo niet, dan kan het niet anders dan dat de banden tussen de universiteit en de verenigingen worden beëindigd. Dat is de ultieme consequentie. Zover is het nog niet, maar we staan er wel voor.’

‘Het kan zo niet verder’

De Personeelsfractie is blij met het besluit van de RUG. De personeelsleden riepen eerder in de UK op om de ontgroeningen af te schaffen. Toch heeft fractievoorzitter Bart Beijer een kanttekening: ‘De houding van het universiteitsbestuur was steeds dat het een ‘interne kwestie is’ voor de verenigingen. Het doet vermoeden dat de media-aandacht een rol heeft gespeeld in de mening van het universiteitsbestuur.’

Poppema erkent dat zijn mening is veranderd. ‘De incidenten van de afgelopen tijd laten zien dat het zo niet verder kan. Alle oud-leden van Vindicat schamen zich dood, neem dat maar van me aan. Die oud-leden willen echt dat dit ophoudt.’

English

11 REACTIES

 1. Natuurlijk moet in alle toonaarden worden afgekeurd wat er de laatste tijd op Vindicat is voorgevallen. Ik raad evenwel dhr. Poppema en verder iedereen die stoere taal uitslaat over de afschaffing van ontgroeningen de genuanceerde en prudente column van Margreet Oostveen in de Volkskrant van vandaag (30/9) te lezen.

 2. Het universiteitsbestuur is gedwongen als volwassenen in te grijpen aangezien de studenten ervoor kiezen zich als kinderen te gedragen. Erg triest al die ongelukken met ontgroeningen de afgelopen jaren. Er is niemand “groen” tenzij die “groeningheid” actief wordt geprojecteerd. Er zit een schrikbarende venijnigheid is die praktijken. Het is tijd dat de verenigingen eens gaan werken aan hun publieke zeden. Ik heb onder Vindicaters gewoond en het zijn beesten die portieken onder kotsen, fietsen in elkaar trappen, bierflessen en servies op straat kapot gooien, meisjes achterna gillen met “VIEZE HOER, HOEEERR!!!” vanaf hun balkon. Schaamteloos! En het zijn geen incidenten, het is structureel. Het was iedere week wel een paar keer raak met de pis en de kots en het gegil. Als de vereniging z’n naam nog enigszins wil redden doet het héél rap afstand van deze praktijken en leert het nieuwe leden meteen vanaf de eerste dag om een goed voorbeeld te zijn in onze maatschappij i.p.v. één van de grootste bronnen van ergernis in deze stad.

 3. Wij zijn niet de enigen met zulke problemen. Amerikaanse universiteiten hebben ook last van dit wangedrag. Hier een voorbeeld van discussies in Princeton, waar de universiteit ervoor gekozen heeft zulke clubs niet te erkennen en te faciliteren, en dergelijk wangedrag te verbieden: http://dailyprincetonian.com/news/2010/04/in-the-hot-seat-hazing-at-princeton/
  Daarnaast is er een stevige set gedragsregels, met straffen voor overtreders: http://www.princeton.edu/pub/rrr/part1/index.xml#comp11

 4. Afschaffen van de ontgroening is een begin, maar nog niet voldoende. De vereiste cultuurverandering zal ook gepaard moeten gaan met een einde aan de klassieke geheimhoudingscultuur. Zolang deze blijft bestaan, kunnen misstanden niet afdoende gesignaleerd, aangepakt, of voorkomen worden. Mijns inziens zou het verstrekken van bestuursbeurzen afhankelijk gemaakt moeten worden van openheid en transparantie binnen de studentenverenigingen.

 5. Een tijdje geleden heeft de Universiteitsraad geëvalueerd waarom de studentenopkomst bij de URaads-verkiezingen zo laag is.
  Nu blijkt dat 11 vd 12 studentleden in fracties te zitten die ontgroening steunen. Dit terwijl maar iets van 10% van de studenten lid is van een vereniging die aan ontgroening doet. Het gevoel dat jouw mening niet vertegenwoordigd wordt is een belangrijke oorzaak voor slechte verkiezingsopkomst.
  Het staat de studentenpartijen vanzelfsprekend vrij om zelf hun standpunten te bepalen. Het lijkt me echter wel belangrijk dat zij daarbij in het achterhoofd houdt namens welke achterban zij wenst te spreken.

  • Precies. Je ziet dat Vindicat etc zich elke weer weer weet in te dringen in die studentenpartijen, of in de organisatie van de Kei Week (waar ook van alles mis gaat). Mijn voorstel zou zijn toch echt harder op te treden, en Vindicat in elk geval een jaar uit te sluiten van participatie in de Kei Week. Vindicat grossiert al jaren in mooie praatjes. Het is nu tijd voor sancties.

   • Op verzoek een nuance op mijn bericht hierboven: SOG en Calimero steunen niet het soort ontgroening zoals dat de afgelopen weken in het nieuws is gekomen. Bangalijsten, lichamelijke mishandeling, etc., worden – vanzelfsprekend – Raadsbreed afgewezen.

    Beide fracties zijn echter wel kritisch op het totaal afschaffen van ontgroeningen – en gaan daarin dus duidelijk minder ver dan CvB, Lijst Sterk of de personeelsfracties.

  • Voor het steunen van een ontgroening is het toch irrelevant of deze fractieleden zelf lid zijn? Dit heeft naar mijn mening meer te maken met de zelfbeschikking voor verenigingen, een algemene ontgroening voor alle studenten is al heel lang verleden tijd, als mensen dan de keuze willen maken om zich aan te sluiten bij een vereniging die kiest voor een ontgroening als introductie is dit een individuele en weloverwogen keuze. De introductietijd kent weinig incidenten, de steeds aangehaalde incidenten (overleden lid door liter jenever, in brand gestoken lid) vonden allemaal plaats in de sfeer van een huis of dispuut en niet in een introductietijd van een vereniging waar controle door de universiteit mogelijk is. Indien er een verbod op de gereguleerde ontgroening komt zal het zwaartepunt weer verhuizen naar de ontgroening door huizen en disputen waar controle onmogelijk is. Ik denk dat het bestuur van de universiteit voorbij gaat aan dit gevaar en te lichtzinnig denkt over de mogelijkheid dit allemaal te controleren. Vandaar dat het mij verstandig lijkt om samen met de verenigingen te kijken naar de mogelijkheden in plaats van over verbieden te beginnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in