UMCG wil ‘ongeschikte’ student tandheelkunde uit opleiding zetten

Het UMCG wil tandheelkundestudent Marwa Mejalad definitief verwijderen van de opleiding. Haar gedrag laat zien dat ze ongeschikt is voor het beroep waartoe ze wordt opgeleid, vindt het bestuur. 

Het conflict tussen Mejalad en de opleiding duurt al jaren. Mejalad is van mening dat een toets die ze in 2015 gehaald zou hebben niet juist is ingevoerd in Progress. Ze zegt dat docenten het sindsdien op haar voorzien hebben en proberen haar studievoortgang te saboteren.

Gedragsregels

Het UMCG ziet dat anders. Dat constateert dat Mejalad zich sinds 2018 niet houdt aan geldende gedragsregels binnen de opleiding. Ze kan niet samenwerken, kan niet ‘zakelijk en waardig’ communiceren en laat zich ook niet bijsturen.

Mejalad kwam niet opdagen op tutorbijeenkomsten en verplichte colleges, weigerde te vertrekken bij een tentamen waarvoor ze zich niet had ingeschreven en bestookte docenten van de opleiding met zoveel beledigende mails dat ze zich niet meer veilig voelden in hun werkomgeving.

Ook moest Mejalad enkele keren door de bewaking worden weggeleid. De inzet van een externe coach hielp niet om haar gedrag in banen te leiden.

Afkoelperiode

De situatie ontspoorde zozeer dat het UMCG zich gedwongen zag haar mailaccount te blokkeren en haar de toegang tot het UMCG te ontzeggen. Bovendien dreigde het ziekenhuis met een kort geding als ze mails zou blijven sturen. 

De afkoelperiode heeft echter niet geholpen. Uit het dossier, dat Mejalad deelde met UKrant, blijkt dat ze ook in de zomer mails bleef sturen. Naar de advocaat van het UMCG, maar ook naar de opleiding zelf.

Daarmee bewijst ze, volgens het UMCG, dat ze ‘door haar gedragingen en door haar uitlatingen er blijk van heeft gegeven ongeschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep waartoe wordt opgeleid en overigens ook voor de praktische voorbereiding daarvan’. 

Ingrijpend

De opleiding is zich bewust van het feit de gevolgen van de maatregel ingrijpend zijn. Maar, stelt ze, ‘[mevrouw Mejalad] heeft er echter keer op keer voor gekozen om haar eigen communicatiestijl aan te houden en zo haar eigen glazen ingegooid. Van de faculteit kan inmiddels niet meer verlangd worden dat haar personeel en studenten nog langer aan het gedrag en de mails van mevrouw Mejalad worden blootgesteld.’

Het feit dat ze sinds 2015 nog maar 57 punten heeft gehaald en ook die punten dit jaar zouden vervallen, betekent bovendien dat er geen perspectief is op een goede afronding van de studie.

Schadevergoeding

Mejalad wil dat het UMCG haar 420.000 euro betaalt voor de geleden schade. Ook vindt ze dat ze haar studiepunten moet kunnen houden en een eigen kantoorruimte moet krijgen om te studeren. 

Ze heeft nog tot donderdag 15 september de kans om haar kant van het verhaal verder aan te vullen. Dan neemt het college van bestuur een definitieve beslissing over de situatie.

‘Het lijkt wel op een grap en alsof dit allemaal in scène is gezet’, zegt Mejalad. ‘Mede omdat er dit jaar ”toevallig” een nieuw onderwijsprogramma geïntroduceerd wordt willen ze nu ineens af van mij? Ik denk niet dat dit zomaar gaat lukken.’

Lees ook:

English

10 REACTIES

 1. In Nederland heb je inderdaad grondwettelijk recht op onderwijs, maar recht op onderwijs is niet hetzelfde als ‘recht op een bepaalde opleiding’, of ‘recht op een opleidingsniveau’.

  Voor het hoger onderwijs gelden toelatings- en voortgangseisen waaraan je moet voldoen. Vanzelfsprekend kun je niet zomaar geweigerd worden als je aan de toelatingseisen voldoet, maar je hebt geen ‘recht op eender welke universitaire opleiding’.

  Ik laat even terzijde of jij terecht uitgesloten bent. Daarover kan ik bij gebrek aan informatie niet oordelen. Dat laat ik aan de rechter over.

 2. Het lijkt me prima dat een student dermate wordt beschermd dat uiteindelijk een rechter (die niet toetst aan grondrechten) nodig lijkt te zijn om een student weg te kunnen sturen. Nog fijner lijkt het me dat student en docent tegenvallende studieresultaten zo snel als mogelijk samen evalueren, zeker wanneer het zoals nu belachelijk slecht gaat, en tot de conclusie komen dat het beter is als de student iets anders gaat doen. Overigens denk ik niet dat betreffende student accepteert dat een rechter onafhankelijk heeft besloten zodra zij in het ongelijk wordt gesteld.

 3. Ongeacht wat Marwa dan wel of niet gedaan heeft. Besef hier wel dat een onderwijsinstantie met een quasi buitenproportionele machtspositie en oneindige middelen, het opneemt tegen een enkel individu en daarmee moedwillig en doelbewust haar carriere, toekomstperspectief en mogelijk zelfs haar hele leven kapotmaakt. Dit alles terwijl het bestuur dat Marwa aanklaagt en de medewerkers van de RuG nooit persoonlijk verantwoordelijk gehouden zullen worden voor hun daden. Dit lijkt een gevalletje David versus Goliath.

  • Dat gebeurt niet ongeacht wat de student doet, maar juist op basis van het gedrag waarin ze, ondanks allerlei hulp, met opzet in blijft persisteren. Zoals ze zelf in het andere artikel ook toegeeft.

  • Ja, er zijn in Nederland jaarlijks honderden, zo niet duizenden, studenten die het niet redden aan hun droomstudie. De meeste van hen blijven dan niet zeven jaar hangen, maar zoeken een andere dagbesteding en/of uitdaging.

   Er is hier geen greintje bewijs voor xenofobie, racisme of discriminatie.

 4. Betreffende student had veel eerder kunnen concluderen dat tandarts worden er echt niet in zit. Of dat nou komt door een toxische omgeving, waarbinnen desondanks honderden studenten zich thuis lijken te voelen, of door haar eigen tekortkomingen, doet nauwelijks ter zake. Een evaluatie (met of zonder docent, maar in dit geval wellicht het beste met een psycholoog) in collegejaar 2017-18 (of liefst na het eerste studiejaar) had hetzelfde opgeleverd als een evaluatie nu: ‘betreffende student zal het vak waartoe ze wordt opgeleid nooit beheersen’. Betreffende student heeft er zelf voor gekozen door te prutsen.

  Het grondrecht op onderwijs (als daarop -zeker in dit geval- al rechtstreeks een beroep kan worden gedaan) betekent niet dat docenten hun kostbare tijd onuitputtelijk moeten investeren in iemand waarvan ze al jaren geleden hebben geconstateerd dat het trekken aan een dood paard is. Iemand die een studieplaats bezet houdt, waar ook een geschikte student had kunnen zitten.

  • Wie zegt dat iedereen zich hier thuisvoelt? Studenten zijn voor hun beoordeling afhankelijk van hun leraren, dus het ligt voor de hand dat ze deze graag te vriend houden en hun kop in het zand steken. Er tegenin gaan kan je immers je toekomst kosten blijkt maar uit het voorbeeld van Marwa. Bovendien zijn alle aanspreekpunten, vertouwenspersonen etc. een intern onderdeel van dezelfde kliek waardoor de faculteit makkelijk voor eigen rechter kan spelen en de toxische omgeving in stand kan houden. Om maar een voorbeeld te noemen: de honderden deelnemers van The Voice leken zich hier ook jarenlang thuis te voelen. Dat weinig mensen aan de bel trekken betekent niet dat die toxische omgeving er niet is (overigens, op basis van reacties op vorige artikelen over dit onder onderwerp blijkt wel degelijk dat er meer studenten zijn die dezelfde problemen als Marwa ervaren).

   • Pure speculatie. Er is verder geen data om te veronderstellen dat het UMCG hier verkeerd zit. Marwa zelf lijkt wel wat issues te hebben (overal een complot in zien), en vindt het kennelijk niet erg om mensen te stalken.

   • Ik zeg helemaal niet dat iedereen zichzelf thuis voelt. Voor het gros zal dit echter wel het geval zijn. Verder zal ik niet de enige zijn die het opvalt dat veel van de uitsluitend anonieme (of onder vreemde namen geplaatste) reacties onder het vorige artikel dermate dezelfde strekking en schrijfwijze hebben, dat deze grotendeels door dezelfde persoon geschreven moeten zijn. Dat bewijst dus niets.

    Het wantrouwen jegens aanspreekpunten, vertrouwenspersonen, examencommissies (etc. etc.) lijkt me niet geheel terecht. In veel gevallen werken deze goed en zijn docenten professioneel genoeg om daar mee om te gaan. Maar als je gewoon een slechte student bent, heb je er natuurlijk niet zoveel aan. Je vergelijking met The Voice gaat dan ook mank, omdat daar helemaal geen mogelijkheid was om aan de bel te trekken.

    Als betreffende student voor het einde van het eerste collegejaar gewoon eerlijk haar eigen prestaties had geëvalueerd, had ze moeten concluderen dat stoppen op dat moment het beste was geweest. Kom op zeg. Ze begon in 2015! Zeven jaar later is ze nog niet in de buurt van het afronden van de propedeutische vakken en komt ze met een stel ronduit belachelijke eisen, die allemaal absoluut niet gaan leiden tot het succesvol afronden van de studie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in