RUG: Miljoenenkorting pakt desastreus uit [UPDATE]

Het kabinetsbesluit om meer geld te geven aan technische universiteiten heeft ‘desastreuze gevolgen’ voor de RUG. Het zet de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in de alfa, gamma en medische faculteiten zwaar onder druk, stelt de uni.
Door Rob Siebelink

De verschuiving ten gunste van bèta en techniek kost de RUG een kleine vier miljoen. Aanvankelijk, tijdens de presentatie van het rapport van de commissie Van Rijn, was nog sprake van een bezuiniging van negen miljoen.

Onderwijsminister Ingrid Van Engelshoven (D66) heeft de negatieve effecten van het advies van Van Rijn naar eigen zeggen ‘stevig gedempt’. Hogescholen hoeven niets in te leveren en de universiteiten hooguit 2 procent vanaf 2022.

Maar de RUG noemt het kabinetsplan nog steeds ‘desastreus’.

Funest

Een van de adviezen van de commissie, overgenomen door het kabinet, is dat er meer aandacht en geld moet komen voor bèta en techniek. Omdat er geen extra geld komt, moeten brede universiteiten als de RUG daarom inleveren.

Dat is ‘funest en onverantwoord voor de onderlinge samenwerking die zo essentieel is voor het succes van een brede universiteit’, aldus de RUG.

Stephan van Galen, directeur van het Bureau van de RUG, reageert op Twitter:


Volgens collegevoorzitter Jouke de Vries is het kabinetsbesluit geen oplossing voor de problemen waar de hele sector al jaren mee te maken heeft, zoals werkdruk en de achterblijvende bekostiging per student. ‘Ik vind het vreemd dat we in tijden van economische groei en met een begrotingsoverschot moeten bezuinigen.’

Fors inleveren

Alle faculteiten van de RUG, behalve Science and Engineering, moeten fors inleveren als de Kamer akkoord gaat met de plannen van het kabinet. Dat blijkt uit een doorrekening die het college van bestuur afgelopen week gaf aan de universiteitsraad.

Volgens deze oude berekening, die nog is gebaseerd op een bezuiniging van negen miljoen euro en nu lager zal uitvallen, zou Letteren bijna twee miljoen euro minder krijgen, FEB ruim vier miljoen, GMW een kleine drie miljoen en medische wetenschappen bijna negen miljoen.

Voor de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap zou de bezuiniging neerkomen op een kleine 70.000 euro, wijsbegeerte had dan 165.000 moeten inleveren, rechten bijna acht ton, UCG ruim 280.000, Campus Fryslán een halve ton en ruimtelijke wetenschappen 530.000.

Er staat alleen een plusteken bij FSE: die faculteit krijgt er geld bij.

Honderden ontslagen

De VSNU, de koepel van universiteiten, zegt dat de plannen leiden tot honderden ontslagen en ten koste gaan van kwaliteit en toegankelijkheid. ‘Het kabinetsbesluit leidt tot een valse tegenstelling tussen de verschillende disciplines, in plaats van dat interdisciplinaire samenwerking – nodig om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen – wordt gestimuleerd.’

Op 1 juli debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsvoorstellen.

1 REACTIE

  1. Het is toch al sinds jaar en dag bekend, dat het meerendeel der lieden, dat afstudeert de kernwaarden van een echte universiteit niet onderschrijft. Voor die groep is een universiteit een middel om zeer bemiddeld huis en haard te hebben. En uit deze groep komen veel politici. Ergo, van het goed opgeleide “plebs” mag je niet verwachten, dat zij waarden als ” Bildung” belangrijk vindt, want, ” Bildung” kun je niet eten, of valoriseren, een term overigens, die het management van universiteiten ook gebruikt, zulks om aan te geven, dat zij de ideeën van het goed opgeleide “plebs” onderschrijft ! En daar wordt het voor het gewone academische werkvolk niet eenvoudiger door. Gelukkig gebeurt dit, het is een schrale troost, all inclusive!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in