RUG hoopt overlast van studenten terug te dringen met ‘sociaal contract’ voor eerstejaars

Eerstejaars moeten vanaf volgend jaar mogelijk een ‘sociaal contract’ ondertekenen. Op die manier hopen RUG, Hanze en de gemeente Groningen overlast van studenten terug te dringen.

Wat er in het contract komt te staan, en waar de eerstejaars zich dus aan moeten houden, is nog niet bekend. Maar op deze manier wil de RUG duidelijk maken welk gedrag wel en niet wenselijk is, aldus rector Cisca Wijmenga.

‘Je bent student, maar ook inwoner van de stad. En wat betekent dat dan voor je gedrag? De gedragsregels die we met elkaar afspreken, mogen wel eens uitgesproken worden’, stelt Wijmenga.

Steun en kritiek

Het plan werd donderdag in de universiteitsraad besproken. Hoewel het idee wel wordt gesteund, is er ook veel kritiek.  

‘Het woord contract insinueert dat er bindende afspraken gemaakt worden over hoe studenten zich moeten gedragen’, zei Onno de Wal van studentenpartij Studenten Organisatie Groningen (SOG). En aangezien er al een gedragscode is en een studentenstatuut, begrijpt hij niet wat een extra document nog toevoegt.

Dwingend

SOG vreest dat een ‘sociaal contract’ veel verder gaat dan studenten meegeven wat de normen en waarden binnen de universiteit zijn. 

‘Dit is een voorstel dat is gemaakt met de gemeente en de Hanze en gaat over hoe studenten zich in de stad gedragen. Dat komt op mij dwingend over, omdat studenten het moeten ondertekenen terwijl het hun leven buiten de muren van de universiteit aangaat.’

Dat deel van het studentenleven valt buiten de verantwoordelijkheid van de universiteit, meent de partij.

Leefbaarheid van de stad

Hoewel rector Cisca Wijmenga erkent dat de term contract ‘wellicht iets suggereert dat het niet is’, is het wat haar betreft belangrijk dat nieuwe studenten gewezen worden op de leefbaarheid van de stad.

Bovendien, zo stelde bestuursvoorzitter Jouke de Vries, verwacht de universiteitsraad wel dat het RUG-bestuur handelt als er iets gebeurt op het gebied van sociale veiligheid. ‘Als wij disciplinaire maatregelen moeten nemen, dan is het makkelijker als er ook iets is om op terug te vallen.’

Moeilijke constructie

Toch vinden raadsleden de voorgestelde constructie moeilijk. ‘De bewustwording is heel belangrijk’, vindt Floor Kuiper van de Personeelsfractie. ‘Maar ondertekening vind ik lastig. Is het dan een verplichting om te tekenen? Zijn er consequenties als je het niet doet? Of als je wel tekent, maar je er niet aan houdt?’

Volgens de universiteit zijn dat vragen die nog beantwoord moeten worden. Een werkgroep gaat met de uitwerking aan de slag. Daarbij zou ook de naam ‘sociaal contract’ aangepast kunnen worden. Het RUG-bestuur verwacht het uitgewerkte voorstel in juni. 

Lees ook:

English

3 REACTIES

 1. Ik heb jaren besteed, om studenten , die overlast bezorgden, op alle tijdstippen dreunende beat, etcetera, tot andere gedachten te brengen , en elk jaar moest ik weer opnieuw aan de slag met nieuwe studenten . En dan kreeg ik weer te horen : ” er is toch ook zoiets als de gunfactor? ” . Ik heb het opgegeven, en ben de stad uit gevlucht. Gelukkig, dat de rug nu met een contract komt. Of het juridisch houdbaar is, het zal wel niet. Maar de boodschap is zonneklaar. Gedraag je, en kom in de eerste plaats naar een in beginsel mooie stad om te studeren , en niet om de beest uit te hangen. Dan kunnen de gewone burgers ook blijven genieten van hun stad. Beste studenten, jullie zijn passanten, en dus moet je je aanpassen. Maar een te groot deel heeft daar geen boodschap aan, zo van, we zijn toch maar een keer student , en er toch ook zoiets als de gunfactor?
  En concessies van studenten ? Ik heb het amper meegemaakt: o ja, in het begin van de avond, maar als het huis vol is, en de drank rijkelijk is gevloeid, dan is een zinvol gesprek absoluut niet meer mogelijk. En, heeft de politie niet iets beters te doen, dan die zatte blagen tot de orde te roepen?
  Maar de gemeente Groningen heeft ook veel boter op haar hoofd: wijken als Paddepoel en Selwerd hebben te veel studentenhuizen. Het evenwicht is daar verstoord. En de rug ziet veel studenten als een verdienmodel, dus dat helpt ook niet echt.

 2. Is door studenten veroorzaakte overlast in studentenwoningen niet een dossier van woningcorporaties, uitbaters, en gemeente etc.? Ik vraag mij oprecht af hoe de universiteit zich kan mengen in wat er gebeurt op locaties die niet beheerd worden door of die niet het eigendom zijn van de universiteit. Die nieuw geplande studentenwoningen op het Zernike-complex, wordt de universiteit daar uitbater van? De grond zal van de universiteit zijn, dus wellicht kan de universiteit daar wél wat mee, juridisch gezien. Maar “gewone” studentenwoningen in de stad vallen buiten het bereik van de universiteit lijkt me.

 3. Wat een onzinnige geldverspilling, dit sociale contract en de werkgroep die het gaat onderzoeken! De inhoud van dit contract zal inderdaad vooral de privésfeer van de studenten beslaan, iets waarover de RUG helemaal geen zeggenschap heeft. Daarnaast is het onduidelijk (en kost het geld om te onderzoeken) wat de consequenties zijn van niet naleven van het contract of weigeren van ondertekening. Vervolgens zal er op de bepalingen in het contract ook moeten worden gehandhaafd: nog meer geldverspilling.
  Iets wat wel werkt: zet – als gemeente; de universiteit heeft hier niks mee te maken – in op ontmoetingsplaatsen en wijkteams in de wijken waar veel stadjers en studenten wonen. Zorg er daarmee voor dat het voor beide partijen aantrekkelijk is om met elkaar in gesprek te gaan en onderling over geluidsoverlast afspraken te maken. Studenten zijn prima benaderbaar en meestal best bereid om hierover concessies te doen.
  Daarbij, we hebben al een instantie in Stad die optreedt tegen overlast als met elkaar in gesprek gaan geen optie meer is: de Regionale Eenheid Noord-Nederland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in