Rechtbank: RUG mag ‘wappieprof’ Tjeerd Andringa ontslaan

De RUG mag docent cognitieve wetenschappen Tjeerd Andringa ontslaan. Dat oordeelt de Groningse kantonrechter. Volgens het externe onderzoek naar Andringa, in bezit van UKrant en de Volkskrant, voldeed zijn onderwijs niet aan academische standaarden en was er onvoldoende sprake van een veilige leeromgeving.

Het oordeel van het onderzoeksbureau is glashelder: Andringa gebruikte te veel eenzijdige ‘alternatieve’ bronnen, begeleidde studenten onvoldoende om de bronnen in de actuele wetenschappelijke context te plaatsen en zorgde niet voor een zorgvuldige gedachtewisseling tussen hem en de studenten over het te bestuderen materiaal. 

‘Deze werkwijze voldoet niet aan de academische standaarden voor onderwijs aan eerstejaars studenten’, concludeert de onderzoekscommissie.

Complottheorieën

Andringa werd op 31 januari vorig jaar geschorst vanwege de verdenking complottheorieën te verspreiden in zijn vak Systems View of Life aan het University College Groningen. Naar aanleiding van een verhaal in UKrant in januari vorig jaar kondigde de RUG vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de zaak aan. 

In het verhaal stelden oud-studenten van Andringa dat hij hen onwetenschappelijke claims en complottheorieën opdrong. Dit gebeurde volgens de studenten zowel in zijn vak als tijdens extracurriculaire bijeenkomsten bij hem thuis.

Geen ruimte

Ruimte voor weerwoord was er volgens deze studenten niet tot nauwelijks. Ook bleek uit beoordelingen van opdrachten in handen van UKrant dat feedback op opdrachten vooral positief was als een student de alternatieve theorieën omarmde. Wie dat niet deed, kon rekenen op zware kritiek.

Het onafhankelijke onderzoek naar Andringa werd in de zomer afgerond, maar bleef tot nu toe geheim. UKrant en de Volkskrant kregen het rapport donderdag in handen middels een gezamenlijk beroep op de Wet Open Overheid (WOO). 

Onderzoek 

De onderzoekscommissie – voorgezeten door de Leidse hoogleraar Paul van der Heijden – bevestigt op ieder punt de verhalen die studenten vorig jaar met UKrant deelden. ‘Binnen het vak Systems View of Life werd onderwijs gegeven in theorieën waarvan de academische verankering twijfelachtig is’, staat in het rapport. 

‘Het ging Andringa er daarbij om dat de studenten ‘respectvol luisterden’ naar de alternatieve gedachten en theorieën. Centraal stond niet dat studenten deze alternatieve gedachten en theorieën in de context van de actuele stand van de wetenschap konden plaatsen.’

Wetenschappelijke inbedding

Hoewel ook de onderzoekscommissie stelt dat alternatieve theorieën een plek hebben in academisch onderwijs, hoort daar volgens haar wel ‘een goede wetenschappelijke inbedding’ bij, evenals het goed begeleiden van studenten en ook het bespreken van de gepubliceerde kritieken op die theorieën. En daar ontbrak het in Andringa’s vak aan.

Wat betreft de begeleiding van studenten stellen de onderzoekers dat er in Andringa’s les ‘onvoldoende sprake’ was van een veilige leeromgeving. De studenten hadden onvoldoende ruimte om in vrijheid verschillende standpunten en argumenten uit te wisselen, schrijft de commissie. 

Machtsongelijkheid

Uit de feedback van studenten maakt de onderzoekscommissie op dat Andringa ‘te weinig rekening houdt met de afhankelijkheid en machtsongelijkheid tussen een docent en student’. Wat dat betreft stelt de commissie dat zijn manier van lesgeven in strijd is met ‘de zorgvuldigheid die een docent jegens (eerstejaars)studenten in acht behoort te nemen’.

Daarbij was het voor de studenten onvoldoende duidelijk of de alternatieve theorieën die hij aandroeg zijn eigen zienswijze waren of niet. ‘Op basis hiervan komt de commissie tot de conclusie dat complottheorieën een verkeerde rol hebben gespeeld in het onderwijs.’

‘Niet met elkaar verder’ 

De universiteit zag zich door het onderzoek gesteund om definitief afscheid te nemen van Andringa, zegt een woordvoerder van de RUG. ‘Zijn manier van doceren voldoet niet aan de academische standaarden zoals die wij aan de RUG hanteren. Daardoor konden we niet met elkaar verder.’

Andringa is het daar niet mee eens, maar de kantonrechter stelde de RUG in het gelijk.

In reactie op zijn ontslag en de openbaarmaking van het onderzoeksrapport heeft Andringa een 42 minuten durende video vrijgegeven over zijn ‘cancelling door de Rijksuniversiteit Groningen’. Daarin betoogt hij dat hij enkel ‘conflicterende inzichten’ voorhield aan studenten. Volgens hem is hij ontslagen omdat hij met zijn aanpak ‘de basale strategie van sociale nabootsing van onderwijsbureaucraten’ ondermijnde. 

Ongestoord

Een belangrijke vraag blijft hoe Andringa – die sinds 2017 college gaf aan het University College Groningen (UCG) – zo lang ongestoord zijn gang kon gaan. De onderzoekscommissie stelt dat het kwaliteitszorgsysteem ‘in het algemeen goed heeft gefunctioneerd’.

Toch duurde het sinds de eerste klacht in december 2020 lang voordat er werd opgetreden, nam de onderwijsdirecteur weinig regie en was er tussen docenten onderling geen discussie over de handelswijze van hun collega. ‘Het vak was ‘van hem’ en men bemoeide men zich daar niet mee.’

Lees ook:

English

14 REACTIES

 1. Het blijft voor mij duister wat hier nu werkelijk aan de hand is. In een academische setting moet toch de vrije gedachtenuitwisseling voorop staan. Alleen in een werkelijk vrije omgeving komt wetenschap en ontwikkeling tot glorie (zoals we uit vele voorbeelden uit het verleden toch inmiddels wel weten). Dus: wat was nu de (inhoudelijke) grondssag van het conflict en voor het ontslag?

  • Beste zz,

   Ik heb meerdere gesprekken met Tjeerd gehad over het ontstaan van de ontevredenheid over het vak.

   Mijn eerste speculatie:

   Als je onderwijs in een vorm als die van Systems View on Life wil geven moet je naar mijn mening voor een aantal dingen een nieuwe taal ontwikkelen. Dat voorkomt verwarring achteraf.

   Van Tjeerd heb ik bijvoorbeeld begrepen dat de term “respectloos” op college gedefinieerd was als het niet goed weergeven van het standpunt van een ander. Waarbij dan zichtbaar is dat die weergave problemen zijn ontstaan doordat je je niet goed in dat standpunt verdiept hebt en daarmee geen respect toont. Als dat was gelabeld als bijvoorbeeld een “categorie 3 weergave fout” dan was er achteraf geen ophef over deze feedback geweest.

   Een mogelijk reden voor achteraf ervaren gebrek aan veiligheid is dus het gebruik van woorden in de feedback die naast de in context gedefinieerde technische betekenis in het dagelijks taalgebruik een sterk negatieve emotionele lading hebben. Daar zit denk ik een les voor andere mensen die vergelijkbaar onderwijs willen opzetten.

   Mijn tweede speculatie:

   In een recent artikel in Nature Reviews Psychology (*) laten de auteurs zien dat het geven van correcte informatie door foute informatie te presenteren en deze vervolgens te weerleggen niet het beoogde effect heeft. Vaak leidt het er toe dat de foute informatie blijft hangen. Door in het onderwijs expliciet ook omstreden wetenschap te bestuderen stel je je bloot aan dit soort risico’s; zeker met eerstejaarsstudenten.

   (*) Ecker, U.K.H., Lewandowsky, S., Cook, J. et al. The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. Nat Rev Psychol 1, 13–29 (2022).

   RonaldAJ

 2. Wat gek dat ik allemaal mediaberichten lees maar de rechterlijke uitspraak pas hier in een comment te vinden is. Je zou haast vermoeden dat er iets in staat dat de frame en spin in een ander daglicht zou stellen!

 3. Om goed te kunnen beoordelen waar dit nu over gaat is openheid over de inhoud (van het vak) van belang. In hoeverre bepaalde deze inhoud het ontslagbesluit? In een normale academische omgeving moet het toch mogelijk zijn om ALLE visies aan de orde te hebben en te bediscussiëren? Dus ook ideeën/visies die haaks staan op het officiële narratief.

 4. Ik moet de ukrant hier corrigeren.

  De rechter heeft de RUG niet inhoudelijk in het gelijk gesteld. Er is door partijen, Andringa en de RUG, op aandringen van de rechter, geschikt. Daarbij is overeengekomen de arbeidsrelatie met wederzijdse instemming te ontbinden, die afspraak is door de rechter bekrachtigd. In tegenstelling tot wat dit artikel suggereert, heeft noch de ukrant noch de RUG gelijk gekregen van de rechter. De rechter heeft namelijk geen formele uitspraak gedaan over de inhoud.

  Bron: eigen observatie als bezoeker bij de mondelinge behandeling van deze zaak in de rechtbank.

 5. Komt er een opvolger voor het vak?

  Kritischcdenken is geen overbodige luxe in deze tijd waarin iedereen financiëel afhankelijk is van elkaar en er allerlei belangen spelen.
  Het maakt niet uit of je student, werknemer, werkgever of uitkeringsgerechige bent.

  • …niet alleen omdat iedereen afhankelijk is van elkaar ook omdat je een individu bent een ik hebt die wil uitzoeken bijvoorbeeld waar het huidige opgedrongen narratief vandaan komt en was dit niet wat prof Andringa beoogde?

   • “[…] waar het huidige opgedrongen narratief vandaan komt en was dit niet wat prof Andringa beoogde?”

    Nou, wat ik van de berichtgeving over zijn colleges en het onderzoek daarnaar heb meegekregen, beoogde hij vooral dat je de door hem aangeleverde stof aannam; had je kritische noten bij de stof, kreeg je zelf kritiek te verduren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in