Parkeren bij de RUG: meer oog voor duurzaamheid dankzij laadpalen

De Rijksuniversiteit Groningen kent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel staan. Dat is op verschillende manieren zichtbaar. Zo zijn er meerdere parkeerplaatsen met laadpalen beschikbaar in de buurt van de RUG-panden. 

Sinds enkele jaren zien we dat elektrisch vervoer in Nederland gestimuleerd wordt. Kijken we naar de hoeveelheid laadpalen in Nederland? Dan zien we dat we de absolute koploper zijn in Europa. De overheid ziet hier dan ook streng op toe. Niet alleen stijgen de verkoopcijfers van E-vervoer, maar parallel aan de groei van dit wagenpark is het ook nodig om meer laadpaalvoorzieningen te creëren. De RUG draagt hier graag een steentje aan bij. 

Open voor algemeen gebruik 

Conform de nieuwe regelgeving met betrekking tot laadpaalvoorzieningen, heeft de Rijksuniversiteit Groningen laadpalen geopend voor algemeen gebruik. Dat betekent dat de voorzieningen niet alleen door studenten en docenten mogen worden gebruikt, maar dat deze ook beschikbaar zijn voor externen. Om te voorkomen dat er onderlinge concurrentie ontstaat en er sprake zal zijn van marktwerking, zullen de prijzen marktconform blijven. 

De laadpalen zullen dus ook zichtbaar zijn in zogenaamde laadpaal-apps zoals GRID. Hierop kunnen E-rijders eenvoudig zien waar de dichtstbijzijnde laadpaal is. Ook algemene informatie wordt hierop weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid en het tarief. Dit maakt dat er wellicht ook mensen van buitenaf zullen parkeren nabij de RUG-panden. 

Voordelen laadpalen bij de RUG

De RUG benadrukt wel dat onderzoek en onderwijs tot de kerntaken behoren. Het leveren van energievoorzieningen is geen kerntaak. Toch zien ze ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Bovendien ziet de overheid hier steeds strenger op toe. De meeste onderwijsinstellingen zijn tegenwoordig dan ook verplicht om één of meerdere laadpaalvoorzieningen beschikbaar te stellen. Dit levert tal van voordelen op. 

Het grootste voordeel is dat het docenten en studenten stimuleert om vaker van elektrisch vervoer gebruik te maken. Dit wordt immers aantrekkelijker wanneer er meer laadpaalvoorzieningen om en nabij de campus aanwezig zijn. Dat draagt bij aan de verantwoordelijkheid van de maatschappij om de CO2-uitstoot in ons land te verminderen. Elektrisch rijden behoort tot een van de plannen van de overheid om dit mogelijk te maken. 

Ook gedacht aan een duurzaam alternatief 

Nu steeds meer mensen in een elektrische auto rijden, is het mogelijk dat de parkeerplaatsen met laadpaal snel bezet zijn. Daarom heeft de RUG ook aan een duurzaam alternatief gedacht. Zo worden studenten gestimuleerd om voor een P+R in de buurt te kiezen. Vanaf deze P+R locaties is het nog maar een klein stukje met het openbaar vervoer.