Yantai is geen vluggertje

In februari, vlak voor het Tweede Kamerdebat over de wet die internationalisering van het hoger onderwijs mogelijk maakt, heeft het College van Bestuur (CvB) aan de universiteitsraad en betrokken faculteitsraden instemmingsrecht op de plannen voor de branchcampus in Yantai verleend. Dit besluit is door de betrokken raden positief ontvangen. Instemmingsrecht betekent echter ook dat de raden medeverantwoordelijk voor het besluit en de gevolgen daarvan worden. Zorgvuldigheid is dus geboden.

De instemming wordt nu door het CvB met grote voortvarendheid op de agenda gezet – voor de zomervakantie zouden de faculteitsraden (FSE en FRW) al moeten oordelen over de plannen van hun faculteitsbesturen, en in augustus moet dan de universiteitsraad een klap op het University of Groningen Yantai (UGY) project geven. Het voordeel van dit traject is dat de beoordeling door ingewerkte raadsleden gebeurt, maar het gevaar van een haastklus ligt op de loer.

Om de plannen voor de branchcampus goed te kunnen beoordelen, is informatie nodig – veel informatie. Het gaat bijvoorbeeld om een gedetailleerde tijdsplanning, een goede risico-analyse, een kosten-batenanalyse en een gedegen uitwerking van hoe de verantwoordelijkheden voor de opleidingen verdeeld worden tussen Yantai en Groningen.

Een eerste aanzet voor zo’n beschrijving is de in september 2016 gepubliceerde businesscase. Verschillende raden hebben al aangegeven deze businesscase onvoldoende uitgewerkt te vinden om een goede inschatting van het UGY-project te kunnen maken. Daarom is door de raden bij herhaling om meer informatie gevraagd.

Nieuwe, aanvullende informatie op de businesscase is in de afgelopen periode maar mondjesmaat, en vaak ook mondeling geleverd. Hierdoor is het voor medezeggenschapsraden moeilijk om een goed beeld van UGY te vormen. Voor andere medewerkers en studenten is dit bijkans onmogelijk, zeker bij faculteiten die niet betrokken zijn bij de eerste tranche van onderwijsprogramma’s die in Yantai starten.

Op verschillende momenten is er dan ook door faculteitsraden zorg over de omvang, snelheid en voorspelde opbrengsten van de onderneming uitgesproken. Het bijna uitbrengen van een vergelijkbare verklaring door de Personeelsfractie en Lijst Calimero in de universiteitsraad, was directe aanleiding voor het CvB om de raden instemmingsrecht te verlenen.

Door de gekozen planning voor instemming moeten CvB en faculteitsbesturen op zeer korte termijn hun raden van veel informatie voorzien. Raadsleden moeten vervolgens die informatie snel verwerken en een oordeel vormen. Belangrijke informatie van de Nederlandse en Chinese overheden is ook nog niet beschikbaar.

Pas eind deze maand verschijnt een concept van de Algemene Maatregel van Bestuur die omschrijft hoe de governance van opleidingen in Yantai georganiseerd moet worden. Dit concept kan nog gewijzigd worden na internetconsultatie en behandeling door de Kamer en door de Raad van State.

Het is lastig om instemming te geven op een plan wanneer de voorwaarden van het plan nog niet formeel vastliggen en mogelijk dus nog kunnen wijzigen. De Chinese overheid heeft nog niet duidelijk gemaakt of het door de RUG voorgestelde onderwijsprogramma in zijn totaliteit uitgerold mag worden. Hiernaast spelen ook nog vragen over de academische vrijheid en ethische kaders, bijvoorbeeld met betrekking tot dierproeven, die gaan gelden aan UGY.

Een beter uitgewerkte businesscase, duidelijkheid over governance en een duidelijk draagvlak voor de plannen binnen de universiteit, zijn wat ons betreft voorwaarden om tot een weloverwogen instemmingsbesluit te komen ten aanzien van de branchcampus in Yantai. Het lijkt een drukke zomer te worden.

Dirk-Jan Scheffers, Olaf Scholten, Casper Albers, Carlien Vermue, Marcel Ruiters, John Hoeks, Bart Beijer, Dinie Bouwman, Gert Jan Bokdam, Nienke de Deugd, Rieza Aprianto – (kandidaat)leden voor de Personeelsfractie in de universiteitsraad.

English

LAAT EEN REACTIE ACHTER

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in