Verhuisplan holt GMW uit

Medewerkers van de GMW-faculteit zijn boos. Ze zijn het niet eens met de verhuisplannen. Ze leggen dat uit in een open brief, die is ondertekend door meer dan 120 medewerkers.

In reactie op het stuk in de UK van 9 mei waarin de huisvestingsproblemen bij de GMW faculteit aan de orde komen, willen wij als GMW-medewerkers graag reageren.
In dit stuk wordt aangegeven dat niet iedereen blij is met de plannen van het faculteitsbestuur.

Dit lijkt ons wat zacht uitgedrukt, bijna niemand lijkt blij met de plannen van het FB (getuige ook het grote aantal namen onder deze brief). De weerstand onder psychologiemedewerkers is gebaseerd op de volgende kritiekpunten.

Ten eerste: de constructieve adviezen van de werkgroep huisvesting, directie en vakgroepvoorzitters ten aanzien van huisvesting zijn terzijde geschoven. Al vanaf het begin van dit academisch jaar is vanuit de afdeling aangetoond dat de gevolgen voor de kwaliteit van onderzoek en onderwijs op allerlei manieren negatief zullen zijn.

Gevolgen

Wij vinden dat het FB geen degelijke analyse heeft gemaakt van de gevolgen van inhuizing van onderwijsruimtes in het Hortusterrein: hun plannen zijn onvoldoende onderbouwd. Wel herhaalt het FB keer op keer dat ruimte bijhuren niet aan de orde is. Ondanks vele pogingen is constructieve dialoog hierover met het FB niet mogelijk. Integendeel: zij verwijten medewerkers dat ze niet instemmen met hun plannen.

De conclusie die daardoor getrokken wordt door de medewerkers is dat het faculteitsbestuur onvoldoende haar best doet voor de primaire belangen die het vertegenwoordigt: de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in de faculteit GMW.

Ten tweede: er is slecht gecommuniceerd over de huisvesting, ook na diverse verzoeken om van medewerkers om toelichting werd slecht geluisterd. De onderliggende redenen van gemaakte keuzes zijn hierdoor compleet onduidelijk.

Ten derde: het plan dat er nu ligt (Heymansvleugel inrichten voor onderwijs, onderbrengen van mensen die nu in de vleugel werken elders in het Hortuscomplex waardoor basiseenheden niet meer samen zitten, gedwongen verhuizing basiseenheid ontwikkelingspsychologie) heeft direct of indirect negatieve gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

De medewerkers zouden uiteraard begrip hebben voor een huisvestingsmaatregel die bezuinigend werkt, en geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek heeft, maar dat geldt dus niet voor de huidige plannen.

Niet geschikt

Argumentatie voor uitgangspunten van psychologie:

De Heymansvleugel, waar het FB werkkamers in onderwijsruimtes wil transformeren, is niet bepaald geschikt gebleken voor onderwijs vanwege ventilatieproblemen. De verhuizing van onderwijsruimtes hier naar toe leidt dus tot een vermindering van de kwaliteit van het onderwijs.

Recentelijk is gebleken dat met bovenstaande verplaatsing van onderwijsruimtes er niet genoeg ruimtes zijn om het onderwijs overdag te roosteren en wordt veelvuldig structureel onderwijs in de avonduren gepland. De ervaring is dat dit zowel het onderwijs als de werktevredenheid niet bepaald ten goede komt.

Afsplitsing van één of meer basiseenheden van de rest is slecht voor de verbondenheid van een afdeling, waardoor samenwerking in onderwijs en onderzoek bemoeilijkt wordt. Psychologie zet juist in op intensievere samenwerking in onderwijs en onderzoek (blijkend uit het feit dat de onderzoeksvisitatie nu voor het instituut als één geheel moet en is opgesteld), en er meer gezamenlijk onderwijs wordt gegeven (bijv nieuwe Master tracks gevoed uit twee of zelfs drie basiseenheden).

Splitsing van basiseenheden leidt tot verminderde saamhorigheid en collegialiteit binnen de eenheid, en eventueel zelfs tot ongewenste subgroepvorming. Bevordering van de samenwerking binnen basiseenheden is essentieel, deels voor onderzoek, maar zeker ook voor onderwijs. Daarnaast zal secretariële ondersteuning voor twee gesplitste deeleenheden lastig zijn.

Kamers delen

Een laatste onderdeel van het plan is dat medewerkers met onderzoeks- en onderwijstaken kamers moeten delen. Ook dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Onderwijsvoorbereidende en onderzoekswerkzaamheden vereisen ruim gelegenheid tot geconcentreerd werk.

Andere taken van deze medewerkers vergen juist de mogelijkheid om gemakkelijk en geïmproviseerd met studenten, promovendi en andere collega’s te kunnen overleggen, wat niet meer mogelijk is zonder overlast voor de andere medewerker. Overleg moet in andere ruimtes worden gepland.

Het is de vraag of die beschikbaar zijn, en het ontneemt de mogelijkheid tot spontane collegialiteit en toegankelijkheid (nodig voor creativiteit en communityvorming). Ook zal het leiden tot meer thuiswerken, met dezelfde gevolgen als hierboven genoemd.

Hiermee gaat het dus ten koste van de eigenlijke doelen van het werk: goed onderzoeks- en onderwijswerk leveren, terwijl die met een bescheiden investering wel gestand kunnen worden gedaan.

Elkan Akyurek, Casper Albers, Dorien Bangma, Stella Banis, Dick Barelds, Gwennis Barthel, Julian Boelens, Nienke Boersma, Elske Bos, Charmaine Borg, Theo Bouman, Elise Bennik, Thecla Brakel, Jolien van Breen, Gerrit Breeuwsma, Laura Bringman, Marah Butzbach, Ralf Cox, Simon Dalley, Sandra Dammers, Judith Daniels, Sjoukje van Dellen, Maarten Derksen, Marijn van Dijk, Friederike Doerwald, Selena Dolderer, Stacey Donofrio, Sarah Elbert, Hermien Elgersma, Ando Emerencia, Kai Epstude, Fleur van Feen, Minita Franzen, Anselm Fuermaier, Mandy van der Gaag, Geraldina Gaastra, Anna van der Gaast- Witkowska, Coby Gerlsma, Klaske Glashouwer, Ole Gmelin, Hedy Greijdanus, Yvonne Groen, Alike Groot Koerkamp, Gera de Haan, Nina Hansen, José Heesink, Sonja Heimink-Groot, Janika Heitmann, Yannick Hill, Wiljo van Hout, Marloes Huis, Rafaele Huntjens, Dorothee Jelsma, Bertus Jeronimus, Steph Johnson-Zawadzki, Lise Jans, Ellen de Jong, Kiki de Jong, Nicole de Jong, Rachel de Jong, Lisette de Jonge Hoekstra, Nienke Jonker, Jacob Jolij, Anita Keller, Nicola Klein, Kees Keizer, Henk Kiers, Barbara Kip, Janneke Koerts, Tessa Kok, Libbe Kooistra, Namkje Koudenburg, Leonie Kreuze, Edith van Krimpen-Stoop, Saskia Kunnen, Toon Kuppens, Pontus Leander, Nienke Lemmen, Lonneke Lenferink, Miriam Lommen, Iris van der Lijn, Wim Meerholz, Rob Meijer, Darya Moghini, Aafke van Mourik Broekman, Maaike Nauta, Renate Neimeijer, Brian Ostafin, Sara van de Par, William Pitz, Tom Postmes, Marieke Pijnenborg, Ron van Ravenzwaaij, Selwyn Renard, Eric Rietzschel, Justin Richardson, Diana Rus, Tassos Sarampalis, Susanne Scheibe, Christien Slofstra, Nick Snel, Mark Span, Russell Spears, Henderien Steenbeek, Laura Steenhuis, Frank Steyvers, Elise van der Stouwe, Maggie Stroebe, Katharine Stroebe, Jorge Tendeiro, Catia Teixeira, Marieke Timmerman, Lara Tucha, Oliver Tucha, Marije aan het Rot, Berfu Unal, Jasper Vogel, Leonie Vrieling, Bertine de Vries, Pieter de Vries, Stefanie de Vries, Janine Weeting, Ineke Wessel, Annemie Wetzels, Burkhard Wortler, Barbara Wisse, Wu Yingqui, Nadja Zeiske, Martijn van Zomeren

Engels

1 REACTIE

Abonneer
Laat het weten als er

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

guest

1 Reactie
Meest gestemd
Nieuwste Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties