Onderzoekers RUG nemen 1500 hapjes uit de Waddenzee

Onderzoekers van de RUG zijn deze week begonnen met het in kaart brengen van de onderwaternatuur van de Waddenzee. In totaal worden 1500 hapjes uit de wadbodem genomen.

Het is voor het eerst dat op deze schaal en zo integraal de onderwaternatuur in kaart wordt gebracht. Het project heeft de naam Waddenmozaïek meegekregen. De RUG doet dat samen met Natuurmonumenten en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

De Waddenzee is het enige natuurlijke Werelderfgoed van Nederland. De kwaliteit van die natuur baart echter zorgen, vooral onder water. Die hoort rijker en meer divers te zijn.

Het is een monsterklus van ruim zeven weken om verspreid over de hele Waddenzee stukjes wadbodem te happen, aldus de RUG. Dat gebeurt vanaf het schip door onder water hapmonsters, ook wel ‘boxcores’ te nemen.

3D-scanner

Een 3D-scanner maakt ondertussen een scan van de bodem. Aan de wal worden alle bodemmonsters en de scan geanalyseerd. Daaruit komt uiteindelijk een overzicht van het onderwaterlandschap, de bodemsamenstelling en de organismen die in en op de bodem leven. Het project brengt met de bodemmetingen en aanvullende bemonsteringen ook de ‘wie-eet-wierelaties’ tussen de daar levende planten en dieren in kaart.

Het is de eerste keer dat de natuurkwaliteit van de bodem onder water in één keer systematisch in kaart gebracht wordt. De natuurkaart die ontstaat, helpt om het voedselweb en de bodemstructuur van de Waddenzee te herstellen.

In de andere deelprojecten van Waddenmozaïek worden herstelmaatregelen in de Waddenzee getoetst, om zo te leren wat wel of niet werkt. Die veldexperimenten worden gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Bodemvisserij

Zo bestudeert Waddenmozaïek hoe de natuur herstelt, nadat een gebied wordt gesloten voor bodemvisserij. In een ander experiment toetst het project hoe de natuur reageert op het herstel van harde structuren, zoals stenen en schelpengruisbanken en doet experimenten met het herstel van schelpdierbanken en zeegrasvelden.

Vroeger lagen overal in de Waddenzee banken met platte oesters en mosselen en uitgestrekte velden groot zeegras. Het areaal zeegras besloeg ooit circa 150 vierkante kilometer. De levende structuren onder water bieden een plek voor andere planten en dieren. Met experimenten worden herstelmogelijkheden in de praktijk getoetst en wordt bepaald wat de sleutelfactoren zijn voor herstel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reacties met een link worden beoordeeld en kunnen worden geweigerd. / Comments containing a link will be reviewed and may not be published.

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in