Studenten
Vlnr: Oana Florea, Ruben Wagenvoort, Marios Lazarou, Kik Marais en Mariia Abdurashitova Foto Reyer Boxem

Internationals in de universiteitsraad

‘Wij hebben echt iets te bieden’

Vlnr: Oana Florea, Ruben Wagenvoort, Marios Lazarou, Kik Marais en Mariia Abdurashitova Foto Reyer Boxem
Internationale studenten wonen vaak maar tijdelijk in Groningen, dus waarom zouden ze hun tijd besteden aan de universiteitspolitiek? Vijf internationale studenten die voor Lijst Calimero en SOG in de universiteitsraad zitten – De Vrije Student heeft nu geen internationale leden in de raad – vertellen waarom het zo belangrijk is dat de belangen van internationals aan de RUG behartigd worden.
3 mei om 10:30 uur.
Laatst gewijzigd op 4 mei 2023
om 9:27 uur.
mei 3 at 10:30 AM.
Last modified on mei 4, 2023
at 9:27 AM.
Avatar photo

Door Yuling Chang

3 mei om 10:30 uur.
Laatst gewijzigd op 4 mei 2023
om 9:27 uur.
Avatar photo

By Yuling Chang

mei 3 at 10:30 AM.
Last modified on mei 4, 2023
at 9:27 AM.

Kik Marais (21)
Derdejaars liberal arts and sciences
Nationaliteit: Zuid-Afrikaans
Partij: Lijst Calimero

Oana Florea (22)
Tweedejaars biomedical sciences
Nationaliteit: Roemeens
Partij: Lijst Calimero

Mariia Abdurashitova (20)
Tweedejaars international relations
Nationaliteit: Russisch
Partij: Studenten Organisatie Groningen (SOG)

Ruben Wagenvoort (20)
Derdejaars internationaal recht
Nationaliteit: Nederlands, maar groeide op in Denemarken en de VS
Partij: Studenten Organisatie Groningen (SOG)

Marios Lazarou (26)
Derdejaars geneeskunde
Nationaliteit: Cypriotisch
Partij: Lijst Calimero

Kik Marais (21) 

Derdejaars liberal arts and sciences 

Nationaliteit: Zuid-Afrikaans

Partij: Lijst Calimero

Internationale studenten zijn vaak minder betrokken bij politiek aan de universiteit omdat ze onder druk staan hun studie nominaal af te maken, denkt Kik. Maar zij vindt het belangrijk om daar tijd voor te maken: ‘Politiek is hoe je dingen kunt veranderen, dat heeft zijn weerslag op iedereen’, zegt ze.

Ze was altijd al erg geïnteresseerd in de politiek. ‘Net als de meeste Zuid-Afrikaanse studenten. Wij zijn meer politiek geëngageerd dan andere studenten.’

Kik ging eerst bij de faculteitsraad van UCG. ‘Maar UCG is een kleine faculteit en daar kon ik niet zoveel veranderen. Ik vind dat kwesties die internationals aangaan beter op een centraal niveau kunnen worden opgelost.’

Politiek is hoe je dingen kunt veranderen, dat heeft zijn weerslag op iedereen

Ze sloot zich aan bij Lijst Calimero omdat die het meeste openstond voor internationals. ‘Ik wist dat ze me daar zouden verwelkomen’, zegt ze.

De voertaal bij de universiteitsraad, die een keer per maand vergadert, is Nederlands, en de meeste beleidsdocumenten zijn ook in het Nederlands. Maar er is altijd een vertaler aanwezig die transcribeert wat er wordt gezegd. ‘Dat lees ik, zodat ik weet waar het over gaat, en dan reageer ik vervolgens in het Engels’, legt Kik uit.

Toch is het best lastig voor internationale studenten om mee te komen in het maken van beleid, geeft ze toe. ‘Het is niet alleen een taalkwestie, maar je moet de Nederlandse maatschappij ook begrijpen.’ Ze is Nederlands aan het leren, maar ze beheerst de taal nog niet goed genoeg om die in een formele omgeving te spreken.

De internationale raadsleden spelen een andere rol dan hun Nederlandse collega’s, zegt ze. ‘We hebben echt iets te bieden: waardevolle inzichten in de problemen waar internationals mee geconfronteerd worden.’ Het gaat dan niet alleen om huisvestingsproblemen; er zijn ook kleinere, subtielere dingen. Bijvoorbeeld: ‘Ze lopen meer risico om slecht behandeld te worden door anderen. Het is lastig om het precies te omschrijven, maar we moeten er rekening mee houden dat dingen hier anders werken voor internationals dan voor Nederlanders.’

Oana Florea (22) 

Tweedejaars biomedical sciences

Nationaliteit: Roemeens

Partij: Lijst Calimero

Voordat ze naar Groningen verhuisde, las Oana de hele website van de RUG. ‘Ik wilde me voorbereiden op m’n nieuwe leven’, zegt ze. Waar andere internationals soms moeite hebben zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving, maakte zij een vliegende start.

Ze had van tevoren een bijbaantje bij de afdeling Career Services aan de universiteit geregeld, gaf zich op als redacteur bij de Groninger Studentenkrant en werd lid van een commissie bij haar studievereniging.

We hebben internationals nodig om ervoor te zorgen dat besluitvorming inclusief is

Maar Oana kwam er al snel achter dat ‘er een verschil is tussen het studentenleven en onderwijs’. Je studie voorziet in je onderwijs en de studentenvereniging is goed voor je sociale leven, maar wie zorgt er voor je als je geen woonruimte kan vinden of als je tegen andere problemen aanloopt waar internationals veel mee te maken krijgen?

Ze had al eerder suggesties gedaan hoe haar studie internationals kon helpen, maar ze besloot bij Lijst Calimero te gaan omdat ze meer wilde doen op het centrale niveau van de RUG. ‘Ik wilde betrokken zijn bij de besluitvorming. Ik wilde een brug slaan.’

Nu ze in de u-raad zit, is ze zich er nog meer bewust van geworden hoe belangrijk internationale vertegenwoordiging is. ‘Als je iets bespreekt zonder dat er internationals aanwezig zijn, krijg je alleen maar een Nederlands perspectief. We hebben internationals nodig om ervoor te zorgen dat besluitvorming inclusief is.’

Mariia Abdurashitova (20) 

Tweedejaars international relations

Nationaliteit: Russisch

Partij: Studenten Organisatie Groningen (SOG)

‘Ik weet hoe het voelt om een nieuwkomer te zijn in een hele andere cultuur, dus ik wil een stem zijn voor internationals’, zegt Mariia, die ook zes jaar in Singapore heeft gewoond. Het viel die (Mariia is non-binair) op dat kleine culturele verschillen voor een grote kloof kunnen zorgen.  

Vooral studenten van buiten de EU hebben vertegenwoordiging nodig in de u-raad, vindt Mariia. ‘De meeste internationale studenten komen uit de EU en hebben vergelijkbare rechten als de Nederlanders.’ Maar wie van buiten de EU komt, betaalt meer collegegeld en krijgt te maken met beperkingen voor bijbaantjes. ‘Dus deze groep heeft andere behoeften, maar hun stemmen lijken genegeerd te worden.’

Studenten van buiten de EU hebben andere behoeften

Daarom koos Mariia ervoor om lid te worden van SOG. ‘Gemarginaliseerde stemmen verdienen het ook om gehoord te worden en daarin stond SOG vooraan.’ SOG houdt altijd rekening met internationale studenten als er een onderwerp besproken wordt in de u-raad, volgens Mariia. En dat is heel belangrijk, vindt die, omdat ‘internationals een minderheid zijn op de RUG en het makkelijk is ze buiten te sluiten’. 

Maar inclusiviteit is geen eenrichtingsverkeer, benadrukt die. ‘Beide kanten moeten elkaar tegemoet willen komen.’

Ruben Wagenvoort (20) 

Derdejaars internationaal recht

Nationaliteit: Nederlands, maar groeide op in Denemarken en de VS

Partij: Studenten Organisatie Groningen (SOG)

Als iemand met een Nederlands paspoort die nog nooit in Nederland gewoond had voor hij naar Groningen kwam om te studeren, kan Ruben zich zowel in Nederlandse als in internationale studenten inleven. ‘Je kunt absoluut horen dat ik niet in een Nederlandstalige omgeving ben opgegroeid. Maar ik ben ook niet helemaal een international, want ik spreek wel Nederlands’, zegt hij. 

Hij voelt zich thuis bij het internationale karakter van de RUG. ‘Ik heb geleerd om blij te zijn met mijn positie, waarbij ik niet helemaal hoor bij de Nederlanders of de internationals. Het is een zegen, eigenlijk. Ik kan beide kanten van het verhaal begrijpen en daartussen een brug slaan.’  

Ik kan beide kanten van het verhaal begrijpen en daartussen een brug slaan

Ruben hoopte dat hij met zijn unieke achtergrond en perspectief iets zou kunnen bijdragen aan de universiteitspolitiek, dus ging hij bij SOG. ‘Ik wilde andere studenten faciliteren. Ik dacht dat SOG het beste bij me zou passen en dat is ook zo’, zegt hij.  

Hoe je internationale en Nederlandse studenten dichter bij elkaar brengt, denkt hij, is door je te richten op de overeenkomsten, terwijl je je bewust blijft van de verschillen en daar ook ruimte aan biedt. ‘We zijn allemaal studenten. We moeten een evenwicht vinden. Dat gaat misschien tijd kosten, maar ik weet dat we erin kunnen slagen.’

Marios Lazarou (26) 

Derdejaars geneeskunde

Nationaliteit: Cypriotisch

Partij: Lijst Calimero

Marios verhuisde in september 2020 naar Groningen, vol enthousiasme om aan zijn nieuwe leven te beginnen. Een maand later ging Nederland vanwege de tweede coronagolf weer in lockdown. ‘Dat eerste jaar was lastig voor me. Ik moest aan een nieuwe cultuur wennen, aan een andere manier van studeren, aan de coronamaatregelen en aan heel veel andere dingen’, zegt hij.

Zijn ervaringen motiveerden hem om andere studenten te helpen, door ze te vertegenwoordigen in de u-raad. Maar, benadrukt hij: ‘Ik probeer mezelf te verplaatsen in zowel de Nederlanders als de internationals. Ik wil beide kanten bekijken en naar iedereen luisteren.’ 

Wat hem is opgevallen, is dat internationals vaak klagen dat ze als buitenstaanders behandeld worden, terwijl de Nederlanders wrevelig zijn als er dingen veranderen. ‘Maar alleen maar klagen helpt niet om elkaar te begrijpen’, zegt hij. ‘We moeten elkaar tegemoetkomen; we moeten voor elkaar openstaan.’ 

Klagen helpt niet om elkaar te begrijpen

Wat hem helpt in zijn rol als bemiddelaar, is dat hij als geneeskundestudent Nederlands moet leren. ‘In onze master schakelen de lessen over op het Nederlands’, legt hij uit. ‘Dus door de lokale taal te spreken, kan ik de Nederlandse maatschappij beter begrijpen.’ 

Als er universiteitsbeleid besproken wordt dat internationals raakt, probeert hij zo’n kwestie altijd te beschouwen vanuit zowel zijn eigen perspectief als dat van anderen. ‘Dan vraag ik mezelf bijvoorbeeld af: hoe zouden mensen in mijn land reageren als er zoveel internationals naartoe kwamen om te studeren?’ Op die manier kan hij overeenkomsten vinden tussen Nederlanders en internationals waarop hij zijn beleidsvoorstellen aan de RUG baseert. 

Vorig jaar stemde maar zo’n 20 procent van de studenten voor de universiteitsraadsverkiezingen, weet Marios. ‘Dat is niet genoeg om alle studenten te vertegenwoordigen’, zegt hij. Hij wil iedereen aanmoedigen om te stemmen, zowel Nederlandse studenten als internationals. ‘De universiteitsraad lijkt misschien een ver-van-mijn-bedshow voor studenten, maar elke beleidsmaatregel die we hebben goedgekeurd raakt iedereen direct.’

Engels