Commissie bekijkt geldigheid uitslag verkiezingen

Doordat sommige personeelsleden tijdens de universitaire verkiezingen niet mochten stemmen, greep een verkiesbare kandidaat voor de faculteitsraad van letteren net naast een zetel. Een geschillencommissie moet nu besluiten of de uitslag geldig is.

Eerder deze week hield de geschillencommissie een hoorzitting over de kwestie. Daarin werden drie bezwaren behandeld die tegen de uitslag zijn ingediend.

Geramé Wouters, docent Nederlands bij het Talencentrum, stelde zich dit jaar kandidaat voor de faculteitsraad van letteren en werd op drie stemmen na niet in de raad verkozen. Zij diende een bezwaar in, omdat een deel van haar collega’s van het Talencentrum dit jaar niet mocht stemmen.

Die hadden, als dat wel had gemogen, een stem op Wouters uitgebracht en was ze in de faculteitsraad gekomen, stelt zij. ‘En dit zijn mensen die in 2019 en 2017 wel mochten stemmen. Ik vind dit belangrijk, omdat de dagelijkse praktijk van het Talencentrum ook in de medezeggenschap van de faculteit vertegenwoordigd moet worden.’

Regelement gewijzigd

De week na de verkiezingen stuurde vakbondsman Maarten Goldberg een klacht naar het Centraal Stembureau (CS), omdat bleek dat oproepkrachten bij het Talencentrum niet mochten stemmen. Zij waren op 1 maart 2021 in dienst van de RUG, waardoor ze volgens het Reglement Universiteitsraad wel recht hebben om te stemmen, aldus Goldberg.

Het CS bevestigt dat oproepkrachten dit jaar niet in het stemregister stonden. Volgens het bureau is daartoe besloten omdat de groep oproepkrachten zeer divers is. Het zou veelal gaan om medewerkers die kleine en vaak tijdelijke aanstellingen hebben en die ook onregelmatig worden ingezet.

U-raad niet geraadpleegd

‘Hoe kan het dat het kiesreglement dat wij hebben vastgesteld opeens anders is geïnterpreteerd, terwijl wij dat niet hebben veranderd?’ vroeg Antoon de Baets van de Personeelsfractie donderdag tijdens de commissievergadering middelen van de universiteitsraad. Want als de regels worden aangepast, dan moeten die eerst langs de universiteitsraad, aldus De Baets.

Aart Korten, hoofd van de juridische afdeling, zei dat het gaat om mensen met een nulurencontract die taken vervullen zoals surveilleren en soms maar een paar keer per jaar opgeroepen worden. De Baets attendeerde hem erop dat dat bij het Talencentrum juist niet het geval is. ‘Daar gaat het in de praktijk vooral over mensen die heel wat uren werken en vaak ook al jarenlang. En het maakt een verschil, want een van hun kandidaten is nu niet verkozen.’

Volgens Korten gaat de redenatie van De Baets niet op. ‘Want de persoon in kwestie stond als verkiesbaar op de lijst, en is niet verkozen.’ Korten zei dat voor de volgende verkiezingen opnieuw wordt gekeken naar het stemrecht van mensen in het Talencentrum.

Nieuwe verkiezingen

De geschillenadviescommissie buigt zich nu over de drie bezwaarschriften. Tot die tijd is de uitslag van de verkiezingen voor de personeelsgeleding op de universiteit aangehouden, aldus Korten. De commissie zal haar advies zo snel mogelijk uitbrengen bij het college van bestuur.

‘Het college houdt de adem in wat het advies zal zijn’, zei Korten. ‘Het hangt natuurlijk een beetje af van hoe het advies zal luiden, maar in zijn algemeenheid neemt het college dit soort adviezen over. Ook als het zou betekenen dat voor een deel, of de gehele personeelsgeleding, de verkiezingen opnieuw moeten worden gehouden.’

Engels

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties