Betrokken bij Yantai? Ja en nee

Zijn de vertegenwoordigers van de studenten en medewerkers van de RUG voldoende betrokken bij de plannen voor een campus in het Chinese Yantai? De meningen zijn sterk verdeeld, blijkt uit een rondgang en een terugblik.
Door Peter Keizer

Het wordt een spannende zomer voor de RUG. In juli beslissen de faculteitsraden van Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) en Science and Engineering (FSE) of ze instemmen met de plannen voor de campus in China. Een maand later is de universiteitsraad aan de beurt. Als die groen licht geeft, stuurt de universiteit een officiële aanvraag voor de oprichting van de campus naar het ministerie van onderwijs.

Het concept voor die aanvraag ligt al klaar en bevat een veel besproken passage. Zo schrijft het universiteitsbestuur aan de minister dat de vertegenwoordigers van de studenten en medewerkers ‘zeer regelmatig zijn betrokken’ bij de besluitvorming. Dat alle ‘beschikbare informatie is gedeeld’, en er ‘uitgebreid is gesproken over het voornemen’. Ook zou de universiteitsraad in 2015 al hebben ‘ingestemd met een branch campus in Yantai’.

Een duik in de archieven van de UK laat een ander beeld zien, eentje waarin studenten en medewerkers vooral veel vragen hadden, en regelmatig klaagden over het gebrek aan informatie en overleg. RUG-bestuurder Sibrand Poppema gaf in 2015 nog toe dat hij ‘kunstmatige haast’ had gecreëerd om druk op de uitwerking te zetten.

In datzelfde jaar voelde de personeelsfractie zich ‘vernacheld’ door de manier waarop de raad na een plotselinge handeling van Poppema had ingestemd met ‘Yantai’. De RUG-bestuurder noemde de adviescommissie van Economie en Bedrijfskunde (FEB) in de Volkskrant ‘wijsneuzen’, omdat die kritiek had op de plannen.

Informatie

‘In de beginfase hadden we, de universiteitsraad maar ook zeker de faculteitsraden, ernstig behoefte aan meer informatie en die kwam maar mondjesmaat. Wel stond Yantai regelmatig op de agenda, maar dan was er weinig te bespreken’, vertelt Casper Albers van de Personeelsfractie.

‘De afgelopen maanden heeft het universiteitsbestuur het charmeoffensief in de vijfde versnelling gegooid en worden we overladen met informatie. Ik heb de indruk dat hetzelfde in grote lijnen voor de faculteiten geldt. Een van de hoofdredenen dat FEB eruit gestapt is, is ook het gebrek aan informatie, business cases, enzovoort. Inmiddels worden zeker FSE en FRW ook overladen met documenten en informatiesessies’, zegt Albers.

De faculteitsraad van Economie en Bedrijfskunde is altijd goed geïnformeerd door het eigen faculteitsbestuur, zegt raadsvoorzitter Kees van Veen. ‘Onze vragen over nut, noodzaak en risico’s werden echter nooit afdoende beantwoord door centrale partijen binnen de RUG die daarvoor de noodzakelijke input moesten leveren. We hebben hier zeer uitdrukkelijk en aanhoudend naar gevraagd, maar er is nooit inhoudelijk gereageerd of een dialoog op gang gekomen.’

Dit werd volgens Van Veen pijnlijk duidelijk tijdens een latere bijeenkomst waar het universiteitsbestuur de FEB-medewerkers probeerde te overtuigen. ‘De laatste welwillendheid binnen FEB kalfde snel af. Er waren blijkbaar geen goede antwoorden op de hoofdvragen. Die zijn er overigens nog steeds niet, ondanks alle nieuwe detaildocumenten. Een bedroevende en teleurstellende gang van zaken.’

Overleg

Marc van der Maarel, voorzitter van de faculteitsraad van FSE, is positiever. Volgens hem klopt het beeld in de conceptaanvraag wel. ‘Het faculteitsbestuur heeft meerdere malen, zowel tijdens reguliere overlegvergaderingen van de raad met het bestuur alsook daarbuiten, met de raad gesproken over de branche campus. De eerste gesprekken verliepen niet altijd even soepel, daar het bestuur op dat moment terughoudend was met het geven van informatie gezien het stadium waarin de plannen zich bevonden. Gaandeweg werd er uitgebreider overlegd.’

Pieter Polhuis, die het afgelopen jaar als fractievoorzitter van Lijst Sterk in de universiteitsraad zat, vindt ook dat hij voldoende is geïnformeerd door de RUG over de Yantaiplannen. ‘Zo hebben we het aantal radenoverleggen verhoogd en hebben we in de universiteitsraad, inclusief een informerend werkbezoek, bijna elke maand meerdere keren, zowel in de commissie- als in de universiteitsraadvergaderingen, vergaderd over Yantai.’

Volgens oud-voorzitter van de universiteitsraad Hilly Mast was de informatievoorziening in het begin mondjesmaat. Zij kan zich niet vinden in de passage dat de universiteit ‘alle beschikbare informatie heeft gedeeld’. ‘Dit is weer een typische college van bestuur-manier om zaken mooier voor te stellen dan ze zijn.’

Haar opvolger, Tim Huiskes, laat een ander geluid horen: ‘Sinds het najaar van 2015, daarover kan ik uit eigen ervaring spreken, is het presidium bijna tweewekelijks tijdens de agendaoverleggen door het college geïnformeerd over de stand van zaken rond Yantai, en de raad wanneer ontwikkelingen daartoe aanleiding gaven.’

Beruchte vergadering

Over de beruchte universiteitsraadsvergadering van 2015, toen de raad zou hebben ingestemd met Yantai en de Personeelsfractie zich later ‘vernacheld’ voelde, is iedereen het wel eens: niemand weet precies wat er toen is besloten. ‘Waarover ingestemd is, is verdeeldheid. Naar onze lezing is door de universiteitsraad toestemming gegeven voor een onderzoek naar het starten van een internationale branch campus, bijvoorbeeld in Yantai. Volgens het college van bestuur was dit gelijk al groen licht voor Yantai’, zegt Albers van de Personeelsfractie.

FEB-raadsvoorzitter Kees van Veen bevestigt dat. ‘Ons beeld van die vergadering is dat er toen ad-hoc, en zonder normale documentatie, een stemming is geweest over Yantai, waarna niemand precies wist wat er was besloten. De instemming kwam op dat moment van een toevallige meerderheid van studenten. Het personeel heeft niet ingestemd.’ Er is ook niet ingestemd met het Yantai-project als zodanig, aldus Van Veen, maar met ‘het onderzoeken van een mogelijke oprichting van een universiteit in Yantai’.

Feitelijk maakt het ook niet meer zoveel uit wat er precies is besloten in 2015, aldus betrokkenen. Toen studentenpartij Lijst Calimero en de Personeelsfractie begin dit jaar in de universiteitsraadsvergadering een statement wilden maken over het gebrek aan steun voor de Yantaiplannen, gaf Poppema ze in ruil om dat niet te doen instemmingsrecht op de aanvraag voor de campus. Albers: ‘En daarmee is deze vraag vanuit een praktisch oogpunt minder relevant. Ongeacht waarover we nu precies ingestemd hebben in 2015, we mogen straks ja of nee zeggen.’

Engels

Abonneer
Laat het weten als er

De spelregels voor reageren: blijf on topic, geen herhalingen, geen URLs, geen haatspraak en beledigingen. / The rules for commenting: stay on topic, don't repeat yourself, no URLs, no hate speech or insults.

guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties